ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Μονή Σταυροβουνίου, Όχι εις την υποδοχήν του αιρεσιάρχου Πάπα


Υπό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου
ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
Η υποδοχή και εκδήλωσις τιμής προς τον Πάπαν υπό της Διοικούσης Εκκλησίας δύναται να εκληφθή ως αναγνώρισις αυτού και υποτέλεια, επισημαίνει η Ι.Μονή Σταυροβουνίου εις επιστολήν της προς τον Μητροπολίτην Κιτίου.
Η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου, υπό την πίεσιν του Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου, απεφάσισε να εκδώση εγκύκλιον δια της οποίας καλεί τον πιστόν λαόν, τον έντιμον κλήρον και τας Ιεράς Μονάς να υποδεχθούν τον Πάπαν εις την Κύπρον, κατά την προσεχή Παρασκευήν και να μη προβάλουν αντιστάσεις η να μη αντιδράσουν, διότι κατά την επίσκεψιν δεν θα γίνουν συζητήσεις δια θέματα Πίστεως. Η Ιερά Σύνοδος εκάλεσε τους Ιερείς και τους Καθηγουμένους των Ιερών Μονών να αναγνώσουν την εγκύκλιον προς τον πιστόν λαόν της Κύπρου.
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος αντέδρασε δυναμικώς όταν έλαβε την εγκύκλιον. Αμέσως συνέταξεν επιστολήν, την οποίαν απέστειλεν προς τον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Χρυσόστομον, δια της οποίας του καθιστά γνωστόν ότι η «καθ ημάς Ι.Μονή τονίζει ευθαρσώς την αντίθεσίν της "εις οιανδήποτε", εκ μέρους της Διοικούσης Εκκλησίας επίσημον υποδοχήν και εκδήλωσιν τιμής προς το πρόσωπον του Πάπα, η οποία, ευλόγως δύναται να εκληφθή ως αναγνώρισις αυτού και υποτέλεια». Ο Πάπας, ως τονίζει ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής ήτο, είναι και θα παραμείνη αιρεσιάρχης. Επισημαίνει προς την Διοικούσαν Εκκλησίαν ότι παραθεωρεί την ερμηνείαν της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, όταν επικαλήται δια την επίσκεψιν του Πάπα «περί της των πάντων ενώσεως». Επικρίνει, επίσης, την Διοικούσαν Εκκλησίαν της Κύπρου, η οποία αναγνωρίζει την «εκκλησιαστικήν εκτροπήν της Ουνίας», αλλά από την άλλην προσκαλεί, υποδέχεται και φιλοξενεί τον Πάπαν, «και επί ίσοις όροις» έχομεν συμπαρακάθησιν των Ουνιτών μετά των Ορθοδόξων εις τους Παπικούς Διαλόγους.


Η επιστολή

Το πλήρες κείμενον της επιστολής του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου προς τόν Μητροπολίτην Κιτίου έχει ως ακολούθως:
"Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομον,
Ιερά Μητρόπολις Κιτίου, Λάρνακα
13.5.2010, Της του Κυρίου Αναλήψεως
Πανιερώτατε άγιε Δέσποτα, Ευλογείτε! Την ευχήν Σας!


Ελάβομεν την υπό ημερ. 11.05.2010 Συνοδικήν Εγκύκλιον τής Εκκλησίας της Κύπρου, την οποίαν και μετά προσοχής ανεγνώσαμεν. Αισθανόμεθα εν προκειμένω έντονον την ανάγκην να εκφράσωμεν κατ αρχήν την ψυχικήν ημών οδύνην προς Υμάς, ως τον γνήσιον ημών Πνευματικόν Πατέρα, δια το γεγονός της υπό συμπάσης της Συνόδου της Εκκλησιάς της Κύπρου εγκριθείσης ομοφώνως αποδοχής της υπό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας επισήμου προσκλήσεως εις Κύπρον του Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ´ και της προς τούτο ομοθύμου συγκαταθέσεως αυτής. Η καθ ημάς Μονή τονίζει ευθαρσώς την αντίθεσιν αυτής δι' οιανδήποτε εκ μέρους της Διοικούσης Εκκλησίας επίσημον υποδοχήν και εκδήλωσιν τιμής προς το πρόσωπον του Πάπα, η οποία, ευλόγως, δύναται να εκληφθή ως αναγνώρισις αυτού και υποτέλεια. Τυγχάνει πάσι τοις Ορθοδόξοις πιστοίς κατάδηλον, το ότι ο εκάστοτε Πάπας Ρώμης, από της αποσχίσεως της Δυτικής Εκκλησίας εκ της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι ουχί μόνον σχισματικός, αλλά και αιρετικός. Είναι περιττόν εν ταύτη τη συναφεία να αναφερθώμεν εις τα ουρανομήκη και αγιώτατα Πατερικά αναστήματα των Μεγάλου Φωτίου, Γρηγορίου του Παλαμά, Μάρκου του Ευγενικού, Γενναδίου Σχολαρίου κ.α., οι οποίοι, σαφώς και απεριφράστως, αποφαίνονται ότι ο μετά το Σχίσμα Προϊστάμενος της Δυτικής "εκκλησίας" Πάπας είναι μέγας αιρεσιάρχης. Εάν ο Απόστολος Παύλος αποφαίνεται εν Πνεύματι Αγίω ότι "αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού" (Τίτ. 3,10), προς τι οι θεολογικοί μετά των παπικών Διάλογοι, επίσημοι τούτων υποδοχαί και εναγκαλισμοί; Ο Απόστολος των Εθνών ομιλεί σαφώς περί νουθεσίας των αιρετικών, ασφαλώς προς την εκείνων επιστροφήν, εάν βεβαίως επιδείξωσι πνεύμα ταπεινώσεως και εμπράκτου μετανοίας. Ουδόλως, όμως, εννοεί την μετ αυτών συνδιαλλαγήν επί ίσοις όροις, ως εάν η Αλήθεια και το ψεύδος να ευρίσκωνται εν τω αυτώ επιπέδω, παραβλέποντες το μεταξύ ημών και αυτών μέγα χάσμα. Επομένως λοιπόν, κατά τον θεηγόρον Παύλον, "μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν" οφείλομεν να παραιτούμεθα του αχρειάστου και αχρήστου Διαλόγου, εφ όσον «εξεστραμμένοι εισίν οι τοιούτοι και αμαρτάνουσιν όντες αυτοκατάκριτοι» (Τίτ. 3,11).
Περαιτέρω, εν τη εν λόγω Συνοδική Εγκυκλίω γίνεται αναφορά «περί της των πάντων ενώσεως», κατά την αρχιερατικήν του Κυρίου Προσευχήν («ίνα πάντες εν ώσιν»). Διατί όμως παραθεωρείται εν προκειμένω η αυτής ταύτης της Αγίας Γραφής και πάντων των Αγίων Πατέρων σύμφωνος θεόπνευστος ερμηνεία του ως άνω χωρίου, ότι δηλαδή ενότης εννοείται μόνον εν τη ενότητι της Αληθούς Πίστεως; Εις τους υπέρ χιλιετίαν κατά καιρούς θεολογικούς μετά των παπικών Διαλόγους, πότε επεδείχθη υπ αυτών έστω και η παραμικρά ταπείνωσις και έμπρακτος μετάνοια, προς την τούτων δηλονότι επιστροφήν εις την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν; Ποίος δεν κατανοεί ότι ο πραγματικός στόχος και η αληθής επιθυμία των παπικών είναι τελικώς η υφ' ημών των Ορθοδόξων απεμπόλησις της Μόνης Αληθείας και η υποταγή ημών εις τας κοσμοκρατορικάς βλέψεις του Παποκαίσαρος Ποντίφηκος; Ωραιότατος όντως ο εις την υπ όψιν Εγκύκλιον χαρακτηρισμός «της εκκλησιολογικής εκτροπής της Ουνίας, που είναι για μας απεχθέστατη μέθοδος προσηλυτισμού», αλλ όμως αβιάστως αναφύεται το μέγα ερώτημα: Προς τι η πρόσκλησις, υποδοχή, φιλοξενία και επί ίσοις όροις συμπαρακάθησις αυτών (των Ουνιτών) εις τους μεταξύ των Ορθοδόξων και Παπικών διαλόγους;
Άξιον εν τέλει παρατηρήσεως το γεγονός ότι πάντες οι της Εγκυκλίου παραλήπται, αιδεσιμώτατοι Εφημέριοι των ναών της Κύπρου, εντέλλονται να αναγνώσωσι ταύτην προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα κατά την Θ. Λειτουργίαν δύο μεγάλων της Εκκλησίας εορτών: α) Την Κυριακήν, 16.5.2010, καθ ην τελείται η μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου και, β) την Κυριακήν, 30.5.2010, εορτήν των Αγίων Πάντων.
Ευλόγως δύναταί τις να διερωτηθή:

α) Οι μεν Άγιοι Πατέρες της Α´ Οικουμενικής Συνόδου, θεμελιώσαντες το Σύμβολον της Πίστεως, απαρτισθέν εν συνεχεία υπό της Β´ Οικουμενικής Συνόδου, θεοπνεύστως απεφάνθησαν περί της εκ μόνου του Πατρός εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, όπερ αναιρεί τελεσιδίκως την θεμελιώδη παπικήν του Filioque κακοδοξίαν. Εν ταυτώ, αναθεματίσαντες τον Άρειον και την αίρεσιν αυτού, εξοστράκισαν εκ της Εκκλησίας, πάσαν υποτίμησιν του Προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού. Όμως, κατά την θεοκίνητον γραφίδα του σύγχρονου Αγίου και Ομολογητού, Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, «ο Δυτικός χριστιανικο-ουμανιστικός μαξιμαλισμός (ο Παπισμός)... από τον Χριστόν αφήρεσε τα πάντα», εις την θέσιν δε του υπ αυτού εξοβελισθέντος Χριστού εγκατέστησε τον «αλάθητον της Δύσεως άνθρωπον», δηλ. τον Πάπαν.
β) Οι δε Άγιοι Πάντες, κατ ουδένα τρόπον αμνήστευσαν οιανδήτινα κακοδοξίαν, και ουδείς τούτων εδικαιολόγησε ποτέ οιανδήποτε παπικήν τοιαύτην. Απεναντίας, άπαντες οι περί τον Παπισμόν ενασχοληθέντες Άγιοι απεφάνθησαν σαφέστατα εναντίον αυτού.
Το συμπέρασμα: Το απορρέον εκ των επιλεγεισών εορτών αναγνώσεως της Εγκυκλίου μήνυμα ευρίσκεται εν πλήρει αντιθέσει προς την εγκριθείσαν επίσημον υπό της Διοικούσης Εκκλησίας Κύπρου υποδοχήν του Πάπα εις την Νήσον των Αγίων.
Εν κατακλείδι, εκφράζομεν και πάλιν την ψυχικήν ημών οδύνην δια την αποφασισθείσαν υπό της Συνόδου επίσημον υποδοχήν του Πάπα. Ταπεινώς φρονούμεν ότι αύτη η υποδοχή δεν τυγχάνει άμοιρος εμμέσου πλήν σαφούς αναγνωρίσεως του παπικού θεσμού και της άκρως εκκοσμικευμένης διπλοπροσώπου συμπεριφοράς αυτού, τα δε αναμενόμενα δήθεν εκ τούτου εθνικά οφέλη θα εξανεμισθώσινως ατμίς. Πολύ φοβούμεθα ότι τελικώς εκείνο, όπερ θα παραμείνη, θα αποτελή ζημίαν δια τον λαόν της Κύπρου και το κύρος της καθ ημάς Εκκλησίας.
Τα ως άνω υιϊκώς προς Υμάς εκφραζόμενα, σεβαστέ και ηγαπημένε εν Κυρίω Πάτερ και Δέσποτα ημών, επειδή αναφέρονται εις Συνοδικήν Εγκύκλιον, παρακαλούμεν ευσεβάστως, όπως κοινοποιήσητε προς άπαντα τα σεβαστά Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.
Μετά βαθυτάτου υιϊκού σεβασμού και της εν Κυρίω αγάπης
Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος
Ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής Σταυροβουνίου
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
 http://www.impantokratoros.gr/moni_stavrovouniou-OXI.el.aspx
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου