ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!


«ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΠΕΣΕΙ» ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ (Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ).


Οἱ νέοι ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν ἐλευθερία. Διψοῦν γιά ἐλευθερία. Ἀκοῦμε συχνά: «Μή μέ καταπιέζεις.Ἄσε με ἐλεύθερο νά κάνω ὅ,τι θέλω»
- Γιατί ἄραγε;
-Διότι ἔτσι πλαστήκαμε. Γιά τήν ἐλευθερία. Γιά νά εἴμαστε ἀληθινά ἐλεύθεροι. Ὁ Θεός, πού μᾶς ἔπλασε εἶναι ὁ ἀπόλυτα ἐλεύθερος. Μᾶς χάρισε τήν εἰκόνα Του, μᾶς ἔδωσε καί τό δῶρο, τό προνόμιο τῆς ἐλευθερίας· τό «αὐτεξούσιο», ὅπως λέγεται. Ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἐξουσιάζουμε τόν ἑαυτό μας, νά ἀποφασίζουμε γιά τό τί θά κάνουμε καί γιά τό τί δέν θά κάνουμε, κάθε στιγμή στή ζωή μας.
-Ἀλλά, ὅμως, μᾶς συμφέρουν ὅλα; Εἶναι ὠφέλιμο νά τά κάνουμε ὅλα ; Ἤ μήπως πρέπει νά κάνουμε κάποια ἐπιλογή;
-Ὁπωσδήποτε, πρέπει νά διαλέγουμε τά καλά, τά σωστά. Ἔχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Ἀλλά δέν εἶναι ὅλες συμφέρουσες γιά μᾶς· δέν εἶναι γιά τό καλό μας ὅλα.
Νά πῶς τό λέει ἡ Ἁγία Γραφή μέ τό στόμα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «Πάντα μοι ἔξεστι ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει». Δηλ. «Ὅλα μοῦ εἶναι ἐπιτρεπτό νά τά κάνω, ἀλλά δέν μέ συμφέρουν ὅλα».
Ἄς  ἐμβαθύνουμε λίγο στήν .ἔννοια τῆς λέξης «συμφέρει» . Πῶς πρέπει νά τό ἐννοήσουμε; Μήπως διαλέγοντας τά καλά πράγματα καί ἀποκλείοντας κάποια ἄλλα, τά κακά, αὐτά πού δέν θέλει ὁ Θεός, γινόμαστε λιγότερο ἐλεύθεροι;
- Ὄχι βέβαια· ἀντίθετα μάλιστα διασφαλίζουμε τήν ἐλευθερία μας· διότι ὑπάρχουν ἐνέργειες πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν καταστροφή καί τῆς ὕπαρξης καί τῆς ἐλευθερίας μας. Γιά παράδειγμα τό νά γίνουμε δοῦλοι σ' ἕνα πάθος π.χ. τσιγάρο, ναρκωτικά, ποτό, κακές λέξεις, κακά θεάματα σέ τηλεόραση, κινηματογράφο, ιντερνέτ,μόδα, γήπεδο, ὁμάδες  κλπ. Ἀκόμη κακές διασκεδάσεις σέ πάρτυ, κοσμικά κέντρα, κακές παρέες μέ φίλους, πού μᾶς ρίχνουν σέ πειρασμό καί τόσα ἄλλα. Ὅλα αὐτά μᾶς παίρνουν τήν ἐλευθερία καί κάποτε μᾶς βλάπτουν καί σωματικά. Χάνουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας πού εἶναι πλασμένη νά εἶναι ἐλεύθερη, ἀλλά καί τοῦ σώματος. Πόσες βλάβες δέν κάνουν τό κάπνισμα, ὁ ἀλκοολισμός, ἡ χρήση ναρκωτικῶν, ἡ ἀνηθικότητα. Κάποτε γίνονται
αἰτία νά χάσει ὁ δοῦλος τους καί τή ζωή του ἀκόμη. Ἀλλά ἐκεῖνο πού χάνει κανείς σίγουρα εἶναι τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ πού τό λέμε: αὐτεξούσιο, ἐλευθερία. Ἐνῶ θέλει ὁ ἄνθρωπος νά κάνει τό καλό ἀδυνατεῖ, δέν μπορεῖ διότι τό πάθος τόν ἐμποδίζει . Ἑπομένως εἶναι ἀπαραίτητο πάντοτε, σέ κάθε στιγμή νά ἐπιλέγουμε ἀνάμεσα στήν πληθώρα τῶν δυνατοτήτων μας, ἐκείνη τήν ἐνέργεια πού συντηρεῖ καί προάγει τήν ὕπαρξή μας καί κατά συνέπεια καί τήν ἐλευθερία μας..
Ἄραγε μέ ποιά λέξη ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία ὀνομάζει ὅλες ἐκεῖνες τίς πράξεις , τίς ἐνέργειες, πού μᾶς παίρνουν τήν ἐλευθερία καί κάποτε καί τή ζωή μας;
-Ἁμαρτία! Ἁμαρτίες! Νά ἡ σωστή καί συνάμα φοβερή λέξη. Οἱ ἐνέργειες, πού καταστρέφουν σιγά σιγά τήν ὑπόστασή μας καί ροκανίζουν τήν ἐλευθερία μας εἶναι οἱ διάφορες ἁμαρτίες. Ὁ Κύριος μᾶς τό δίδαξε καθαρά:«Ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν δοῦλος ἐστί τῆς ἁμαρτίας». Δηλ. « Ἐκεῖνος, πού κάνει τήν ἁμαρτία εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας». Ἤδη ἔχει χάσει τήν ἐλευθερία του. Ἔγινε δοῦλος στήν ἁμαρτία, στό συγκεκριμένο πάθος. Ἕνα κομμάτι τῆς ἐλευθερίας του χάθηκε. Ἕνα πλῆγμα καταφέρθηκε στήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού φέρει μέσα του. Τήν ἑπόμενη φορά πού θά ἀντιμετωπίσει τήν ἴδια κατάσταση ἤ ἄν θέλετε, τόν ἴδιο πειρασμό, αὐτός δέν θά εἶναι ὁ ἴδιος. Ἡ δύναμη νά ἐπιλέξει τό σωστό θά εἶναι ἐξασθενημένη κατά πολύ μέσα του, σέ σχέση μέ τήν ροπή, πού θά ἔχει τώρα ἡ θέλησή του πρός τό κακό. Ἡ πλάστιγγα τῆς θέλησής του θά γέρνει πρός τό κακό μέ μεγαλύτερη δύναμη.Διότι μέ τήν προηγούμενη ἁμαρτία ὑποδουλώθηκε κατά μικρότερο ἤ μεγαλύτερο βαθμό στό κακό. Ἄν δέν μετανοήσει ἔγκαιρα καί ἐπαναλάβει τήν ἁμαρτία τότε ἡ δουλεία αὐξάνεται, χειροτερεύει· μέχρι τελικά ὁ ἄνθρωπος νά ὑποδουλωθεῖ τελείως στή συγκεκριμένη ἁμαρτία. Μέσα του, τότε δημιουργεῖται μιά συνήθεια μιά ὁρμή πρός τό κακό,μία μόνιμη κατάσταση πού τή λέμε πάθος. Ἔτσι ἔχουμε τό πάθος τοῦ θυμοῦ, τά διάφορα σαρκικά πάθη, τό πάθος τῆς φιλαργυρίας, τό πάθος τῆς πλεονεξίας, τῆς κοιλιοδουλίας, τῆς κενοδοξίας, τῆς ὑπερηφανείας, τῆς ζήλειας, τῆς κατάκρισης, τῆς καταλαλιᾶς, τοῦ μίσους,τῆς πολυλογίας, τῆς φιλαρχίας κλπ.Ὅλα αὐτά εἶναι καταστάσεις δουλείας, ἐξευτελιστικές γιά τόν ἄνθρωπο, πού εἶναι πλασμένος γιά νά ὁμοιάσει στόν ἀπόλυτα ἐλεύθερο Θεό. Ὅλοι αὐτοί οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι κατήντησαν σ' αὐτήν τήν κατάσταση ἀπό μιά λανθασμένη χρήση τῆς ἐλευθερίας, πού τούς δόθηκε ἀπό τό Θεό.
Κατασπατάλησαν τήν ἐλευθερία τους στίς κατώτερες ἁμαρτωλές ἡδονές,στά διάφορα πάθη καί ἀντί νά γίνουν -ὅπως ἔλεγαν ὅτι ἤθελαν- ἐλεύθεροι, σκλαβώθηκαν στόν πονηρό, στήν ἁμαρτία, στά πάθη.
- Θά πεῖτε δέν ὑπάρχει ἄλλαγε ἐλπίδα; Ἕνας ἄνθρωπος πού ἔχασε μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο τήν ἐλευθερία του  δέν ὑπάρχει περίπτωση νά τήν ξαναβρεῖ;
-Ὑπάρχει...  καί εἶναι ἡ μετάνοια. Ἡ μετάνοια ὅταν εἶναι εἰλικρινής καί κορυφωθεῖ μέ μιά εἰλικρινή ἐξομολόγηση, ἑλκύει τή χάρη τοῦ Θεοῦ· αὐτή ἡ χάρη ἀπομακρύνει τά πάθη καί θεραπεύει τήν ψυχή. Ὁ δρόμος τοῦ Κυρίου Μας μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει  στήν ἀληθινή ἐλευθερία καί λύτρωση. Ἐλευθερία ἀπό κάθε ὑποδούλωση τῆς θελήσεως. Μᾶς τό λέει καθαρά ἡ Ἁγία Γραφή:«Ἐάν ὁ Κύριος ἐλευθερώσει ὑμᾶς, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε». Δηλ. «Ἐάν ὁ Κύριος σᾶς ἐλευθερώσει τότε θά γίνετε ἀληθινά ἐλεύθεροι». Ποτέ ἄλλοτε.
-Γιατί ἄραγε; Δέν μποροῦμε  μέ τή δύναμή μας καί μόνο νά νιώσουμε , νά γίνουμε ἐλεύθεροι;
-Ὄχι δέν μποροῦμε...Διότι εἴμαστε ἀδύνατοι, ἀλλά καί ἐπειδή πλανώμεθα ἀπό τόν πονηρό. Ἀγνοοῦμε τήν ἀλήθεια, τό σωστό, τό ἀληθινό μας συμφέρον. Γιαυτό ἦλθε ὁ Κύριος στή γῆ. Γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει τήν ἀλήθεια πού τήν εἴχαμε χάσει λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἦλθε γιά νά μᾶς δώσει ξανά τήν δυνατότητα νά γίνουμε ἀληθινά ἐλεύθεροι, διά μέσου τοῦ εὐαγγελίου.
- Τί μᾶς λέγει;
-«Γνώσεσθε τήν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς». Δηλ. «Γνωρίστε τήν ἀλήθεια  καί ἡ ἀλήθεια θά σᾶς ἐλευθερώσει». Γνωρίστε καί ἐφαρμόστε τό εὐαγγέλιό Μου, τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες ,τό χαρούμενο τρόπο ζωῆς, πού σᾶς ἀποκαλύπτω καί θά νιώσετέ ἀληθινά ἐλεύθεροι καί λυτρωμένοι. «Πᾶρτε τό ζυγό μου(τίς μικρές δεσμεύσεις πού συνεπάγεται ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Μου) πάνω σας καί μάθετε ἀπό μένα ὅτι εἶμαι πρᾶος καί ταπεινός στήν καρδιά καί θά βρεῖτε ἀνάπαυση στίς ψυχές σας. Γιατί ὁ ζυγός μου εἶναι καλός καί τό φορτίο μου ἐλαφρό». Δηλ.«Φορτωθεῖτε τό ζυγό τῶν ἐντολῶν μου,  πού εἶναι ὁ ἐλαφρότερος ὅλων,κάνετε ὑπακοή στόν τρόπο ζωῆς, πού σᾶς ἀποκαλύπτω καί θά βρεῖτε ἀνάπαυση στίς ψυχές σας>».
Μήπως ὅμως ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὑπακοή στίς ὑποβολές τοῦ πονηροῦ εἶναι πιό καλή, μήπως ὁ ζυγός τῆς ἁμαρτίας εἶναι πιό ἐλαφρύς ἀπό τό ζυγό τοῦ Χριστοῦ;
-Ὄχι ...   Τῆς ἁμαρτίας ὁ ζυγός εἶναι ἀβάσταχτος. Συνθλίβει τήν ψυχή καί τό σῶμα καί τελικά τά θανατώνει.«Μή ζητᾶς νά μ' ἀναστήσεις, δέν μπορῶ» λέει ἕνας τραγικός ποιητής. Κι ὅλοι αὐτοί πού παρασύρθηκαν καί ἄκουσαν τό διάβολο τό ὁμολογοῦν: «Κόλαση καί δουλεία τοῦ χειρίστου εἴδους εἶναι ἡ ζωή μακριά ἀπό τό Χριστό».
-Μά θά μοῦ πεῖτε εἶναι ἀπαραίτητος αὐτός ὁ ζυγός (αὐτή ἡ δέσμευση), ἔστω καί αὐτός ὁ ἐλαφρότατος τοῦ Κυρίου Μας;  Δέν μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς κανένα ζυγό;
-Δέν μποροῦμε, νά ζήσουμε χωρίς κάποια ἔστω μικρή δέσμευση τῆς ἐλευθερίας μας· χωρίς τήν ὑπακοή σέ κάποιους κανόνες. Ὅταν ταξιδεύεις καί θέλεις νά φθάσεις στόν προορισμό σου, πρέπει ὁδηγόντας, νά ἀκολουθήσεις τά σήματα τῆς τροχαίας καί νά συμμορφωθεῖς μ' αὐτά. Αὐτή ἡ συμμόρφωση εἶναι βέβαια ἕνας περιορισμός τῆς ἐλευθερίας σου. Κανείς ὅμως δέν τό σκέφτεται ἔτσι, διότι γνωρίζει ὅτι ἄν δέν συμμορφωθεῖ , δέν θά φθάσει ποτέ στόν προορισμό του καί θά σκοτωθεῖ. Τά σήματα τέλικά δέν μᾶς δεσμεύουν ἀλλά μᾶς καθοδηγοῦν ὥστε νά φθάσουμε ἐκεῖ πού θέλουμε·δηλ. προάγουν τήν ἐλευθερία μας. Ἀκριβῶς τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τίς θεϊκές ἐντολές. Εἶναι τά καθοδηγητικά σήματα τοῦ Θεοῦ στήν πορεία μας πρός τή Βασιλεία Του, πρός τήν ἀληθινή ἐλευθερία. Χωρίς αὐτά δέν θά φθάσουμε ποτέ. Ἀντίθετα μάλιστα θά συντριβοῦμε, θά νεκρωθοῦμε, θά χαθοῦμε.
Ὁ ζυγός τοῦ Χριστοῦ εἶναι «χρηστός» δηλ. καλός. Διότι εἶναι ζυγός πού ἐλευθερώνει, πού προάγει τήν ἐλευθερία μας· εἶναι ζυγός(δέσμευση μικρή) πού μᾶς προφυλασσει ἀπό τήν φοβερή σκλαβιά τῶν παθῶν, ἀπό τήν δουλεία τῆς ἁμαρτίας..Εἶναι ζυγός, πού αὐξάνει τήν ἐλευθερία μας καί τήν φθάνει σέ κορυφαῖα ἐπίπεδα. Τά βλέπουμε στή ζωή τῶν ἁγίων. Οἱ ἅγιοί μας ἐπειδή μέ χαρά καί συνέπεια τήρησαν τίς ἐντολές καί θεώθηκαν, ἔγιναν ἀληθινά ἐλεύθεροι. Ἐλευθερώθηκαν ἀπό τά πάθη, ἀλλά ἔκαναν καί ὑπερφυσικά πράγματα. Ξεπέρασαν τίς φυσικές ἀνάγκες καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού εἶχαν μέσα τους στάθηκαν πολλές φορές πάνω καί ἀπό τούς φυσικούς νόμους. Θεράπευσαν ἀρρώστους μόνο μέ τό ἄγγιγμα τῶν χεριῶν, περπάτησαν πάνω στό νερό, ἔδιωχναν δαιμόνια, πετοῦσαν, λαλοῦσαν ξένες γλῶσσες, ἀνάσταιναν νεκρούς καί πολλά ἄλλα.
-Ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐλευθερία ἀπ' αὐτή;-Πῶς ἄραγε τό κατόρθωσαν;
-Ἀκριβῶς μέ τήν ὑπακοή στό Χριστό στίς ἐντολές Του. Κατόρθωσαν νά φθάσουν σ' αὐτά τά ψηλά ἐπίπεδα ἐλευθερίας ἐπειδή περιόρισαν τόν ἑαυτό τους καί τήν ἐλευθερία, πού τούς εἶχε δοθεῖ· τήν ἔβαλαν στά πόδια τοῦ Κυρίου καί φορτώθηκαν τόν ἐλαφρύ ζυγό τῆς ὑπακοῆς στίς ἐντολές Του,κάνοντάς τέλεια ὑπακοή στόν πνευματικό τους πατέρα. Καί εἶναι αὐτή ἡ ὑπακοή, πού τούς ἐλευθέρωσε πραγματικά καί τούς ὁδήγησε στήν ὁλοκλήρωση τῆς ὕπαρξής τους. Ἔτσι ἐκπλήρωσαν τόν προορισμό τους καί ὁμοίασαν μέ τόν Θεό καί μπῆκαν στή Βασιλεία Του.
Σύνθημα: «Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ὑπακοή στό Χριστό καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του».
Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίζει ὅλους διά πρεσβειῶν πάντων τῶν ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου νά ἀκολουθοῦμε πάντα τίς ἐντολές Του πού εἶναι τό φῶς καί μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀληθινή ἐλευθερία καί ἀπολύτρωση. ΑΜΗΝ!

                                                ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
 π. Σάββας
http://hristospanagia.blogspot.com
Πηγή εἰκόνας:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHJ9KQqKU732tlPWcUbNtPXMX28NT9DQZcXSxNY9XTw-UkkdA&t=1&h=157&w=237&usg=__qQpBI1t_34YlE4vVbMK6wUYE8NI=
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου