ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

ΜΕΡΟΣ Β΄ 2.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.


2)Θεραπευτικός χαρακτήρας καί θεραπευτικές ἀρχές.

 Ἀπό τή στιγμή τῆς πτώσεως καί κατόπιν, ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ Χριστοῦ θεραπεύει τόν ἄνθρωπο[1], κυρίως πνευματικά ἀλλά καί ψυχοσωματικά. Μᾶς ζωογονεῖ μέ τή μετάνοια καί τήν προσευχή Της, μέ τά ἅγια Μυστήρια καί τήν θεραπευτική ἐπιστήμη Της, πού εἶναι ἡ ἀσκητική-ἡσυχαστική ζωή. Χωρίς αὐτά εἶναι ἀδύνατο νά θεραπευθεῖ ἡ πεσμένη ἀνθρώπινη φύση, νά ἔλθει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί νά κατοικήσει στόν ἄνθρωπο. Χωρίς μυστηριακή καί ἀσκητική-ἡσυχαστική ζωή, ἡ γεμάτη ψυχολογικά προβλήματα ψυχή καί τό καταρρακωμένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἀνθρώπινο σῶμα, παραμένουν ἐπίσης ἀθεράπευτα καί εὐάλωτα στά διάφορα νοσήματα. Ἀντίθετα οἱ ἅγιοι, πού εἶναι οἱ θεραπευμένοι ἄνθρωποι, ἔχουν τήν λειτουργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποκαταστημένη μέσα τους, ψυχή ὑγιή καί (συνήθως) σῶμα ἄνοσο. Διαβάζουμε στόν βίο τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, ὅτι παρόλο πού ἔζησε 105 ἔτη, δέν ἀρρώστησε ποτέ[2].
Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη δέν θεραπεύεται, παρά διά τῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ (τῆς Θείας Χάρης[3]), ἡ ὁποία ὑπάρχει μόνο στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μόνο ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τήν ἱερά θεραπευτική Της Παράδοση μπορεῖ νά θεραπεύσει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, διότι μόνο Αὐτή τήν γνωρίζει. Οἱ λεγόμενες «ψυχοεπιστῆμες» εἶναι μία φενάκη τοῦ σύγχρονου, αὐτονομημένου ἀπό τόν Θεό, ἀνθρώπου. Αὐτές ὄχι μόνο δέν θεραπεύουν τήν ψυχή, ἀλλά πολλές φορές ἀρνοῦνται καί αὐτήν τήν ὕπαρξή της[4]. Στήν καλλίτερη περίπτωση βελτιώνουν κάπως διά τῆς ψυχιατρικῆς (πού στήν πραγματικότητα εἶναι ἰατρική τοῦ Κεντρικοῦ καί Περιφερικοῦ Νευρικοῦ Συστήματος καί ὄχι τῆς ψυχῆς, ὅπως παραπλανητικά δηλώνει ὁ τίτλος[5]) τήν διαταραγμένη λειτουργία τῶν ἱστῶν, πού συνιστοῦν τό Νευρικό Σύστημα τοῦ ἀνθρώπου.
Οἱ ἅγιοι Πατέρες, «ὅλην συγκροτήσαντες τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμην»[6], εἶναι οἱ ἰατροί μας. Μέ ἐπικεφαλῆς τόν Χριστό μας, ὁ Ὁποῖος ἀποκαλεῖται στά ἱερά μας κείμενα: «ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν»[7], μᾶς θεραπεύουν ἀπό τά πάθη-νοσήματα τῆς ψυχῆς.
Ἡ Θεία Χάρις εἶναι αὐτή πού μᾶς «θεραπεύει»[8]  ἀπό ὅλες τίς ἀσθένειες καί ἐλλείψεις μας. Ἄν δέν βρεῖ ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου αὐτήν τήν «χαριτωμένη» κατάσταση, βιώνει τό ὑπαρξιακό κενό, ἀρρωσταίνει. Ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι: «ἡ θρησκεία μας εἶναι ἀγάπη, εἶναι ἔρωτας, εἶναι ἐνθουσιασμός, εἶναι τρέλα»[9]. Ὅλα αὐτά τά ζητάει ὁ κάθε ἄνθρωπος... «Εἶναι ἀπαίτηση τῆς ψυχῆς μας ἡ ἀπόκτησή τους»[10] τόνιζε ὁ π. Πορφύριος. Εἶναι αὐτή ἡ «κατάστασις», πού ὅταν τήν ζοῦμε μέσα μας, μᾶς ἑνώνει ἀληθινά μέ τόν Χριστό καί τούς ἄλλους. Τότε γινόμαστε ἕνα. Τότε καί οἱ ἔξω, πού τό βλέπουν, ἑλκύονται πρός τόν Χριστό. Ἔτσι διαδόθηκε, ἀλλά καί σήμερα διαδίδεται ὁ Χριστιανισμός σ’ ὅλην τήν οἰκουμένη. Αὐτό τό ζοῦμε διαχρονικά στήν Ἐκκλησία.
Ἡ «χαριτωμένη» αὐτή κατάστασις, ταυτίζεται, ἔλεγε ὁ Γέροντας, μέ τήν «ἀγάπη στόν Χριστό»[11] ·μέ τήν μόνη ἀληθινή ἀγάπη, πρός τόν Χριστό καί πρός τόν πλησίον. Τότε ἀγαπᾶμε ἀληθινά, ὅταν ζοῦμε αὐτήν τήν ἔνθεη τρέλα. Ἄν ἀγνοήσει κανείς αὐτήν «τήν ἀπαίτηση» τῆς ψυχῆς του γιά τόν Θεῖο Ἔρωτα, τήν ἔνθεη τρέλα, αὐτός παραμένει ἀθεράπευτος, ψυχικά ἄρρωστος, «ψυχοπαθής»[12], μέ τήν πατερική ἔννοια τοῦ ὅρου, γεμάτος «ψυχολογικά» προβλήματα. Οἱ ἄνθρωποι στή Δύση, ὅταν ἔχασαν τήν Ὀρθοδοξία καί τήν ὀρθόδοξη θεραπευτική, ἄφησαν ἀναπάντητα τά μεγάλα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα ἤ τά ἀπάντησαν λανθασμένα μέσῳ ἑνός πολιτισμοῦ χρησιμοθηρικοῦ, ὑλιστικοῦ, εὐδαιμονιστικοῦ. Ἡ ἀπώθηση αὐτῶν τῶν ἐρωτημάτων (ποιός εἶμαι;, ποιός εἶναι ὁ προορισμός μου;, πῶς ὑπάρχω; κ.λ.π.) γέννησε πλῆθος ψυχολογικῶν νοσημάτων, πού προσπάθησαν νά ἀντιμετωπίσουν μέ τήν ψυχολογία, τήν ψυχανάλυση καί ἄλλες παρόμοιες φιλοσοφικές ἀναλύσεις[13].
Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή ὅμως, δέν θεραπεύεται μέ φιλοσοφικές προσεγγίσεις, ὅπως εἶναι ὅλες οἱ λεγόμενες «ψυχοθεραπευτικές» μέθοδοι (μία τῶν ὁποίων εἶναι καί ἡ πολυδιαφημισμένη ψυχανάλυση) ἀλλά μέ «τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμη», πού εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πατερική παράδοση[14].
Αὐτή ἔχει σάν κεντρικό θεραπευτικό ἄξονα τά τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς:
1ον) Κάθαρση τῆς καρδίας ἀπό τά πάθη διά τῆς μετανοίας. Τά μέσα γιά τήν κάθαρση εἶναι ἡ ἄσκηση, ἡ μυστηριακή ζωή, καί ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Δι’ αὐτῶν ἐπιτυγχάνεται ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ, δηλ. τῆς νοερᾶς ἐνέργειας τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία πρέπει νά λειτουργεῖ μέσα στήν καρδιά, προσευχομένη ἀδιάλειπτα. Πιό συγκεκριμένα ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ εἶναι ἡ ἀποβολή ὅλων τῶν λογισμῶν ἀπό τήν καρδία καλῶν καί κακῶν[15], ἔτσι ὥστε ὁ καθαρός νοῦς, νά δύναται νά ἑνωθεῖ μέ τόν «ὑπέρ πᾶσαν καθαρότητα» Θεόν, διά τῆς Θείας Χάρης. «Ἡ καθαρότητα αὐτή», σημειώνει ὁ καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, «ἀποτελεῖ καρπό τῆς Χάρης τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πού προϋποθέτει ὅμως γιά τήν οἰκείωσή της τήν ἐλεύθερη συνεργία τοῦ ἀνθρώπου»[16].
2ον) Φωτισμός τοῦ νοῦ διά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί
3ον) Θέωσις πάλιν διά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[17].
ἐφαρμογή τῶν εαγγελικν ντολν, δηλ. τῶν συγκεκριμένων θεραπευτικῶν δηγιν τοῦ Κυρίου εἶναι ατό, πού μαζί μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, μς θεραπεύει ἐντός τῆς κκλησίας.
Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι θεωρητική, δέν εἶναι μία αἰθέρια πτήση σέ ἰδέες. Ἀντίθετα εἶναι μία πολύ συγκεκριμένη πράξη, πού συνίσταται στήν ἐφαρμογή τῶν ὁδηγιῶν-ἐντολῶν τοῦ Δημιουργοῦ-Κατασκευαστοῦ μας Θεοῦ γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ προορισμοῦ μας, δηλ. τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν». Ἡ θεωρητική ἀποδοχή τῆς Ἀλήθειας δέν θεραπεύει τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος παραμένει ἀθεράπευτος, μπερδεμένος καί ἄρρωστος ψυχικά, ἄν δέν προχωρήσει ἀπό τήν θεωρητική πίστη (τήν ὁποία ἔχει καί ὁ  διάβολος) στήν ἐνδιάθετο καί ζωντανή πίστη[18], πού δημιουργεῖται διά τῆς μετανοίας (καθάρσεως καί φωτισμοῦ). Ὁ Γέροντας τόνιζε, πώς δέν ἀρκεῖ νά μήν ἀρνεῖσαι τήν ἀλήθεια, γιά νά εἶσαι πνευματικά ὑγιής. Ὑπάρχουν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ δέν ἀπορρίπτουν τόν Θεό καί τά τῆς πίστεως, «ἐν τούτοις» παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος «εἶναι μπερδεμένοι κι’ ἄρρωστοι ψυχικά»[19]. Ἡ ζωντανή πίστη, ἡ «δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη»[20] εἶναι αὐτή, πού θεραπεύει τόν ἄνθρωπο. Ζωντανή πίστη σημαίνει τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν· ὁπότε φθάνει ὁ ἄνθρωπος στήν ἀγάπη. Τότε θεραπεύεται ὁ ἄνθρωπος. Ἡ θεραπεία ἔγκειται στό νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό «ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί καρδίας καί διανοίας»[21]. Μόνο τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο[22], ἔλεγε ὁ Γέροντας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι παραμένουν ἄρρωστοι ψυχικά (μέ πλῆθος ψυχολογικά καί σωματικά προβλήματα) ἐφ’ ὅσον συνεχίζουν νά ζοῦν σ’ αὐτήν τήν κατάσταση τῆς ἀκηδίας, δηλ. τῆς ἀφροντισιᾶς γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Σ’ αὐτήν τήν κατάσταση τῆς ἀκηδίας ζεῖ σήμερα τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας[23]. Ὁ Γέροντας ἔβλεπε τήν Ἐκκλησία, σάν ἕνα μεγάλο ψυχικό θεραπευτήριο. Διά τοῦτο καί ἔλεγε: «Στήν πραγματικότητα, ἡ χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο καί τόν θεραπεύει»[24].
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος σημειώνει τά ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μία θρησκευτική ὀργάνωση, οὔτε ἕνα σωματεῖο εὐσεβῶν ἀνθρώπων, οὔτε ἀκόμη ἕνα φιλανθρωπικό κατάστημα, ἀλλά πνευματικό νοσοκομεῖο, θεραπευτήριο, πού θεραπεύει τίς πνευματικές ὑπαρξιακές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων. Οἱ Κληρικοί εἶναι οἱ πνευματικοί ἰατροί· ἰδιαιτέρως ὁ Ἐπίσκοπος σέ μία περιοχή εἶναι ὁ Διευθυντής τῆς ἰατρικῆς αὐτῆς κλινικῆς καί ἔχει κάτω ἀπό τήν ἐπίβλεψή του τούς ἄλλους Κληρικούς, πού ἐργάζονται ὡς ἰατροί καί νοσοκόμοι γιά τήν θεραπεία τῶν πνευματικῶς ἀσθενούντων μελῶν. Οἱ Κληρικοί πρέπει νά γνωρίζουν τόν τρόπο θεραπείας τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι νά βρίσκουν τρόπο νά τούς ἐκμεταλλεύονται. Γι’ αὐτό καί ὡς Κληρικοί, Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι πρέπει νά χειροτονοῦνται ἄνθρωποι, πού ἔχουν τά προσόντα, πού προβλέπουν οἱ ἱεροί Κανόνες καί ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος διαπιστώνει ὅτι οἱ Κληρικοί δέν θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους, ἀλλά τούς ἀρρωσταίνουν ἀκόμη περισσότερο, τότε πρέπει νά λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα. Μέ τήν προοπτική αὐτή, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο ἀποφεύγεται ἡ ἰδεολογοποίηση τῆς πίστεως, ὁ φανατισμός- φονταμελισμός, ἡ ἐκκοσμίκευση...Σύμφωνα μέ τήν ἀρχή ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο συνεπάγεται ὅτι καί κάθε Ἐνορία, ἰδιαιτέρως ἐκεῖ πού ὑπάρχουν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, πρέπει νά λειτουργῆ ὡς θεραπευτική κοινότητα... Ἐάν ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο, οἱ Ἱερές Μονές εἶναι οἱ πνευματικές ἰατρικές σχολές τῆς Ἐκκλησίας, πού ἑτοιμάζουν τούς καλούς πνευματικούς ἰατρούς»[25]. Ὅλες οἱ δομές μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν σκοπό ποιμαντικό καί θεραπευτικό.
Μέσα στήν Ἐκκλησία ἀλλάζουμε ὀντολογικά, δέν γινόμαστε ἁπλῶς «καλοί» ἤ «καλλίτεροι ἄνθρωποι» βελτιούμενοι ἠθικά· ἀντίθετα γινόμεθα «καινή κτίσις»[26].
Ἡ ἀληθινή ὑγεία, ἡ ὑπαρξιακή, αὐτή πού ἀγκαλιάζει τόν ὅλο ἄνθρωπο, δέν εἶναι δυνατή παρά μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἡ Θεία Χάρη εἶναι τό παντοφάρμακο, ἡ πανάκεια γιά ὅλα τά ψυχικά ἀλλά καί γιά τά σωματικά νοσήματα. Δίδασκε ὁ θεραπευμένος Γέροντας: «Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀλλάζει τόν ἄνθρωπο, τόν μεταμορφώνει ψυχικά καί σωματικά. Πᾶνε τότε ὅλες οἱ ἄρρώστιες»[27]. Μέ τήν Θεία Χάρη, ἔλεγε, «μεταστοιχειώνουμε»[28] τό κακό σέ καλό. Αὐτό εἶναι τό ἔργο τοῦ πνευματικοῦ ἀγωνιστοῦ. Ὅταν κανείς προσεύχεται ταπεινά καί μέ ἐγρήγορση, τότε ἑλκύει τήν Θεία Χάρη. Αὐτό, ὁ Κύριος μᾶς εἶπε νά τό κάνουμε ἀδιαλείπτως[29]·  κατ' ἐξοχήν δέ στήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ. «Γρηγορετε κα προσεύχεσθε͵ να μ εσέλθητε ες πειρασμόν·  τ μν πνεμα πρόθυμον δ σρξ σθενής»[30]. Τότε τό κακό δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει, ὁ πειρασμός ἀποκρούεται, ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς, πού πῆγε νά κλέψει ὁ πονηρός, διοχετεύεται πρός τόν «καινό» ἄνθρωπο. Ἡ Θεία Χάρη πού ἑλκύεται ἀπό τόν νήφοντα καί προσευχόμενο ταπεινά ἄνθρωπο, «ἀνακατευθύνει» τήν ψυχική δύναμη τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κακό πρός τό καλό. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία Θεοῦ καί ἀνθρώπου γιά τό «ξεμπέρδεμα» τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ κυρίαρχη ἀρρώστια στόν ἄνθρωπο τόν μεταπτωτικό εἶναι ὁ ἐγωισμός, ἡ ὑπερηφάνεια. Ὁ Γέροντας τούς ἐγωιστές τούς ἀποκαλοῦσε «μπερδεμένους»[31]. Χωρίς τήν συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν Θεία Χάρη δέν ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀποβολή τοῦ ἐγωισμοῦ καί γενικότερα ἡ θεραπεία τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός, πού  «δουλεύει μέ τήν Θεία Χάρη»[32], ὅπως ἔλεγε χαρακτηριστικά καί ὁ μακαριστός ἁγιορείτης Γέροντας π. Παΐσιος.
Ὁ Θεός δέν ἔρχεται στόν ἄνθρωπο, πού ἔχει πολλές γνώσεις κοσμικές ἤ πνευματικές ἀλλά σ' αὐτόν, πού ἔχει πολλή ταπείνωση· σ' αὐτόν πού ἔχει καταλάβει καί ζεῖ κάθε στιγμή σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Χριστοῦ: «χωρς μο ο δύνασθε ποιεν οδέν»[33]. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔχει συνειδητοποιήσει τήν προσευχή ὡς τήν ὑπέρτατη ἀνάγκη, γιά νά μπορέσει νά ὑπάρξει. Ἐφαρμόζει ἔτσι τό «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε»[34]. Ἐκζητεῖ συνεχῶς τήν Θεία ἐνέργεια (=τή Θεία Χάρη), δηλ. τήν κοινή ἄκτιστη θεοποιό ἐνέργεια τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ὀνομάζεται Θεία Χάρις. Βλέποντας τά πνευματικά του «χάλια», τό ἐσωτερικό του «μπέρδεμα», τήν πλήρη ἀδυναμία του νά πραγματώσει τόν ὁποιοδήποτε στόχο του, στρέφεται μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή στόν Θεό καί Τόν καλεῖ σέ βοήθεια. Ἔτσι βγαίνει ἀπό τήν αὐτοφυλάκιση στό ἐγώ του, θεραπεύεται, «ξεμπερδεύεται».« Μόνο μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τόνιζε ὁ π. Πορφύριος, γίνεται τό ξεμπέρδεμα»[35]. «Τήν πρώτη κίνηση τήν κάνει ὁ Χριστός»[36] παρατηροῦσε ὁ Γέροντας. Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ λέγοντας: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες...»[37] .Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἀνταποκριθεῖ σωστά στήν πρόσκληση αὐτή τοῦ Θεοῦ, θεραπεύεται. Ἡ ἀνταπόκριση ἔγκειται στόν νά Τόν ἀγαπήσουμε, νά προσευχόμαστε, νά συμμετέχουμε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Μυστηρίων[38]. Ὁ Χριστός μέ τήν Χάρη Του θεραπεύει τόν ὅλο ἄνθρωπο· ἀκόμη καί τά ἄδυτα τῆς ψυχῆς του. Ἡ εὐχή ἐπιτελεῖ αὐτό τό ἔργο. «Ἡ εὐχή» δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, «καθαρίζει τήν ψυχή καί κρατάει τό νοῦ»[39]. Περιοχές, πού ἀπό τίς λεγόμενες «ψυχοεπιστῆμες», θεωροῦνται ἀπροσπέλαστες καί ἄγνωστες, ὅπως τό ἀσυνείδητο, μποροῦν πράγματι, νά θεραπευθοῦν μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ «Θεία ψυχανάλυση»[40], ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε ὁ Γέροντας, εἶναι πολύ ἀνώτερη καί ἀποτελεσματικότερη ἀπό τήν ἀνθρώπινη, ἡ ὁποία ἀντίθετα βλάπτει πολύ. Ἡ ἀληθινή ψυχανάλυση καί ψυχοθεραπεία πραγματοποιεῖται στό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Κατ’ ἐξοχήν δέ, ἔλεγε ὁ Γέροντας, ἡ ψυχή θεραπεύεται μέ τήν Γενική Ἐξομολόγηση[41], πού θά πρέπει νά κάνει ὁ θεραπευόμενος πνευματικά ἄνθρωπος, ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν.  Ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖ ποικίλα ἐπιμέρους θεραπευτικά μέσα γιά τήν κάθαρση, τό φωτισμό καί τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Στά λόγια καί τή ζωή τοῦ Γέροντος βλέπουμε αὐτά τά μέσα καί τούς τρόπους.


[1] Πατερική Θεολογία, σελ. 29- 31.
[2] Ἁγ. Ἀθανασίου, TLG, Βίος ἁγ. Ἀντωνίου, Work #047 26.973.12  to  Work #047 26.973.14 «μήτε δι΄ ἀτονίαν τοῦ ἑαυτοῦ σώματος ἀλλάξας τὸ σχῆμα τοῦ ἐνδύματος͵ ἢ νιψάμενος κἂν τοὺς πόδας ὕδατι· καὶ ὅμως ἐν πᾶσι διέμεινεν ἀβλαβής».
[3] «Ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα» (Εὐχολόγιον τό Μέγα, Εὐχή ἐπί χειροτονίᾳ, ἐκδόσεις Αστήρ, Ἀθήναι, 1970, σελ. 160).
[4] Πρβλ. π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου,Ἐξομολόγηση καί Ψυχοθεραπεία, Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ π. Κωνσταντίνου, στήν Ἁγία Παρασκευή τοῦ ὁμωνύμου προαστίου Ἀθηνῶν, στίς 18-3-2003. http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=476.
[5] Σέ πολλές χῶρες δέν μιλάνε πλέον γιά ψυχιατρική ἀλλά γιά ἰατρική διανοητικῶν νοσημάτων (mental diseases). Πρβλ. στό ἀνωτέρω ἄρθρο- ὁμιλία.
[6] Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ' οἰκουμενικῆς Συνόδου, Εἰς τούς Αἴνους, «Ὅλην συγκροτήσαντες, τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμηv, καί τῶ θείῳ Πνεύματι, συνδιασκεψάμενοι τό οὐράvιον, καί σεπτόν Σύμβολον, οἱ σεπτοί Πατέρες, θεογράφως διεχάραξαν,...», Μηναῖον Ὀκτωβρίου, Κυριακή 11-17 Ὀκτωβρίου.
[7] Πρβλ. Τριώδιον, Δευτέρα Β’ ἑβδομάδος, εἰς τόν ὄρθρον, ὠδή Α΄, ἐκδ. Φῶς, Ἀθῆναι.
[8] Πρβλ. Εὐχολόγιον τό Μέγα, Εὐχή ἐπί χειροτονίᾳ,ἐκδόσεις Ἀστήρ, Ἀθήναι, 1970, σελ. 160.
[9] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 205.
[10] Ὅ.π. σελ. 205.
[11] Ὅ.π. σελ. 205.
[12] Πατερική θεολογία, σελ. 22-25.
[13] Πρβλ. Μητροπολίτου Ἱεροθέου Βλάχου, Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ αϊ Βασίλης, http://xriste.blogspot.com.
[14] Πατερική Θεολογία, σελ. 39-41.
[15] Ὅ.π. σελ. 23 καί  39.
[16] Χάρη καί ἐλευθερία, σελ. 183.
[17] Ὅ.π. σελ. 22-25.
[18] Ὅ.π. σελ. 65-66.
[19] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 208.
[20] Γαλ. 5, 6.
[21] Πρβλ. Μαρκ. 12, 30.
[22] Πρβλ. τά λόγια τοῦ Γέροντα γιά τή θεραπεία τῆς κατάθλιψης καί τῶν συναφῶν ψυχολογικῶν νοσημάτων: «Ἔπειτα ἕνα ἄλλο πράγμα πού ἤθελα νά σᾶς πῶ (σάν θεραπευτικό μέσο γιά νά βγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν κατάθλιψη) εἶναι ἡ ἐργασία, εἶναι τό ἐνδιαφέρον γιά τή ζωή. Ἡ τέχνη, ὁ κῆπος, τά λουλούδια, πολύ σπουδαῖα πράγματα. Ἡ μελέτη στήν Ἁγία γραφή, τά ἐνδιαφέροντα στή Θρησκεία, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ» ( Στό: Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ. 23.) Ἡ ἐργασία, τό ἐνδιαφέρον γιά τή ζωή ἀλλά κυρίως τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία, θεραπεύουν τήν ἄρρωστη ψυχή.
[23] Πρβλ. π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Περί Πνεύματος καί ζωῆς, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Ἔσσεξ Ἀγγλίας, 1995. σελ. 21: «“ΑΚΗΔΙΑ”, ἐτυμολογικά σημαίνει ἀπουσία φροντίδας γιά τή σωτηρία. Ἐκτός ἀπό σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ζεῖ σέ κατάσταση ΑΚΗΔΙΑΣ. Οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν ἀδιάφοροι γιά τή σωτηρία τους. Δέν ἀναζητοῦν τή Θεία ζωή. Περιορίζονται στά σχήματα τῆς σαρκικῆς ζωῆς στίς καθημερινές ἀνάγκες, στά πάθη τοῦ κόσμου καί τίς συμβατικές πράξεις. Ὡστόσο ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε ἀπό τό μηδέν “κατ’ εἰκόνα” τοῦ Ἀπολύτου καί “καθ’ ὁμοίωσίν” Του.  Ἄν ἡ ἀποκάλυψη αὐτή ἀληθεύει, ἡ ἀπουσία τῆς μέριμνας γιά τή σωτηρία δέν εἶναι ἄλλο παρά ὁ θάνατος τοῦ προσώπου».
[24] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 207.
[25] Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, Δεκαετία στήν Μητρόπολη Ναυπάκτου, http://www.parembasis.gr/2005/05_03_13.htm.
[26] Β΄ Κορινθ. 5, 17.
[27] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 374-375.
[28] Ὅ.π. σελ. 301.
[29] Βλ: α) Α΄ Θεσ. 5, 17: «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε», β) Λουκ. 18, 1: «Ἔλεγεν δέ καί παραβολήν αὐτοῖς πρός τό δεῖ πάντοτε προσεύχεσθαι καί μή ἐκκακεῖν» , γ) Ματθ. 6, 33: «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ͵ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν».   
[30] Ματθ. 26, 41.
[31] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 208.
[32] Διονύση Παπαχριστοδούλου, Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ἡ... Οὐνία!, http://www.oodegr.com/oode/papismos/ounia/eftyxws_1.htm
[33] Ἰω. 15, 5.
[34] Α΄Θεσ. 5, 17.
[35] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 208.
[36] Ὅ.π. σελ. 208.
[37] Ματθ. 11, 28.
[38] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 208 .
[39] Ὅ.π. σελ. 265.
[40] Ὅ.π. σελ. 372.
[41] Ὅ.π. σελ. 370.
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου