ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

What Is the Mark of the True Christian?


by St. Anastasius the Sinaite
St. Anastasius was a priest and abbot of Mt. Sinai. His zeal for true faith led him to travel through Egypt, Arabia, and Syria to combat the errors of the Acephalites and Eutychians. His writings show not only a thorough command of Holy Scripture and a wide knowledge of the writing of the Church Fathers and other Christian writers, but also classical erudition and a solid grounding in Aristotelian philosophy. Of his prolific output the most important works are Guide Against the Acephalites and Answers to Questions. It is from the latter that the present passage is translated. St. Anastasius died in great old age in 686. [1]
QUESTION: What is the mark of the true Christian?
ANSWER: Some say correct faith and pious works. Jesus, however does not define the true Christian in these terms. It is possible for one to have faith and good works, and to be conceited over these and not to be a perfect Christian. A Christian is a veritable dwelling place of Christ, held together by good works and pious beliefs. True faith, without works is dead, as are works without faith. We must, therefore, use every effort to keep ourselves clean from foul deeds so that it may not be said of us They profess that they know God, but in works they deny Him (Titus 1:16), wherefore the Lord says If a man loves Me, he will keep My words, and My Father will love Him, and We will come unto him and make Our home with him (John 14:23).
Do we not learn from this that the house of the soul is built through correct belief and good works, and thus God dwells within us. I will dwell in them, He says, and walk in them (II Cor. 6:16). The Apostle also points this out when he says Know you not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates (II Cor. 13:5)? Will not the devil then know whether or not the Master of the house, Christ, is inside your mind? When he sees you angry, or shouting, or using oaths, or foul language, or blaming someone, or abusing him, or finding fault, or reproaching someone, or condemning, or hating, or treating someone unjustly, or being conceited, or boasting, or being elated, or not praying habitually and remembering death, then he knows that God, your protector and provider is not inside your soul. And so, the evil one enters like a thief, not finding the divine light in your heart, and he loots the house of your soul, and your last state becomes worse than your first.
From Deuteronomy: And now, Israel, what does the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God (Deut. 10:12).
From David: Ye that love the Lord, see to it that ye hate evil (Ps. 96:10); The Lord preserveth all that love Him, but all the sinners shall He utterly destroy (Ps. 144:20). And: for not a God that willest iniquity art Thou. He that worketh evil shall not dwell near Thee, nor shall transgressors abide before Thine eyes (Ps. 5:2, 3).
From Isaiah: And the Lord has said, This people draw nigh to Me with their mouth, and they honor Me with their lips, but their heart is far from Me: but in vain do they worship Me (Is. 29:12). They seek Me day by day, and desire to know My ways, as a people that had done righteousness, and had not forsaken the judgment of their God (Is. 58:2), says the Lord, and: When ye stretch forth your hands, I will turn away Mine eyes from you, for your hands are full of blood. Wash you, be clean; remove your iniquities from your souls before Mine eyes; cease from your iniquities; learn to do well; diligently seek judgment, deliver him that is suffering wrong, plead for the orphan, and obtain justice for the widow(Is. 1:15-18).
From Solomon: The ways of an ungodly man are an abomination to the Lord; but He loves those that follow after righteousness (Prov. 15:9). And: By alms and by faithful dealings sins are purged away; but by the fear of the Lord every one departs from evil (Prov. 15:27).
From Sirach: Say not, I have sinned, and what harm hath happened unto me? for the Lord is longsuffering, He will in no wise let thee go… and say not, His mercy is great; He will be pacified for the multitude of my sins: for mercy and wrath come from Him, and his indignation resteth upon sinners (Sir. 5:46). As His mercy is great, so is His correction also: He judgeth a man according to His works… for every man shall find according to his works (Sir. 16:12-14).
From the Apostolic Constitutions: “Therefore let him who is to be baptized be a stranger to wickedness, abstaining from sin, a friend of God, an enemy of the devil, an heir of God, a co-heir of Christ, renouncing Satan and his demons and his works, chaste, pure, holy, a lover of God, a son of God, praying as a son to the Father and saying thus as is the custom of the faithful: Our Father, Who art in heaven,… [2] So that he may not call God Father unworthily, and be reproached by Him, as Israel, the first born son who once heard that A son honors his father, and a servant his master: if then I am a father, where is mine honor (Mal. 1:6)? For the glory of fathers is the holiness of their children, and the honor of a master is the fear of his servants. [3]
From St. Gregory of Nyssa: On the Lord’s Prayer: “He Who is good does not have the nature to become the father of an evil will, nor the Holy One of one polluted in his life; nor He Who is changeless of one constantly changing; nor He Who is Life of one dead through sin; nor He Who is pure and untainted of one disfigured by disgraceful passions; nor the bountiful one of a miser; nor He Who is found in every good, in any way of those who are involved in evil. If anyone looking at himself sees that he still needs cleansing and he recognizes his conscience as being full of defilement and evil crimes, and, before cleansing himself of these and similar evils, he insinuates himself into God’s family by calling Him Father, being unrighteous, he calls on the Righteous One, being impure he calls the Pure One Father, his words would be insult and mockery, as if he were naming God as the Father of his own vileness. For the word father indicates the cause of the one who comes to exist through him.
“Therefore a man who with a bad conscience calls God his father does nothing other than blame God as the author and cause of his own wickedness. But light has not fellowship with darkness, says the Apostle. Light rather associates itself with light, the just with the just, the incorrupt with the incorrupt. Their opposites, however, relate to their own kind. A good tree cannot bring forth evil fruit (Matt. 7:18).
“If then someone who is slow of heart and seeks after lying, as Scripture says, dares to use the words of the prayer, let him know that the father he calls is not the heavenly one, but rather, the infernal one, for he is a liar and become the father of lies, within whomever they be. He is sin and the father of sin. For this reason those who are subject to passions are called children of wrath, and the apostate from Life is called the son of perdition.
“Would you like to know the properties of the evil character? They are envy, hate, slander, conceit, avarice, passionate lust, and the sickness of megalomania. These and suchlike characterize the form of the adversary. If someone whose soul is infected with such stains were to call on the Father, what sort of father would hear him? Clearly the one who has kinship with the one who calls on him, and this is not the heavenly one, but the infernal one. The one whose family features he bears will recognize the family relationship. Thus the prayer of an evil man, as long as he persists in his wickedness, becomes an invocation of the devil. When he has abandoned his wickedness and lives innocently, his voice will call on the good Father.”
The same Gregory, to the monk Lybbius: “If someone puts on the name of Christ, but does not show a life corresponding to that name, he makes a lie of the name. For neither is it possible for the Lord not to be justice, purity and truth, and estrangement for every evil, nor is it possible for a Christian not to show that he partakes of those qualities.”
St. Cyril of Jerusalem: Catechism: “It is of no benefit to us to be called Christians if we do not correspond in our deeds. For it is written: If ye were Abraham’s children ye would do the works of Abraham (John 8:39).”
St. John Chrysostom: On St. Matthew: “Whoever calls God Father, with this small word, confessed the remission of sins, the redemption from punishment, justification, sanctification, liberation, adoption as son, kinship with the Only-Begotten, and the bestowal of the Spirit. Nor is it possible for someone to call God Father, if he is not a partaker of all those good things, and has not become a son of God. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God (Rom. 8:14). Thus whoever calls God Father should demonstrate appropriate behavior so as not to appear unworthy of the kinship. No man can serve two masters… God and mammon (Matt. 6:24).”
“Do not philosophize too much, for God has declared it once and for all and said that it is impossible for service of one to be compatible with service of the other. So do not say it is possible. For, when one tells you to seize (others’ property) and the other tells you to free yourself of what you have; one says to be chaste, the other to fornicate; one says to eat and drink, the other to fast and exercise self-control; the one to despise things of this world, the other to cleave to them; the one to marvel at marble walls and buildings, the other not to value these things but rather to pursue philosophy, how is it possible for these to be compatible with each other?
“He here calls mammon a master, not because of its own nature, but because of the wretchedness of those who bow and submit to it. Thus the Apostle calls the belly a god, not because of any worthiness of such a mistress, but from the wretchedness of those who serve her.”
St. Basil the Great: from The Ascetics: “If we believe the Lord when He says, Whoseover committeth sin is the servant of sin (John 8:34), and again, Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do (John 8:44), we see that he (the sinner) is not only in fellowship, but a slave (of the devil), and his father and his master he calls the one whose work he does. The Apostle also bears witness to this, saying, Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness (Rom. 6:16)? Nor should faith be dead, as the body without the spirit is dead. And again: Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble (James 2:19). The Lord asks, why do you call Me Lord, Lord, and do not do what I say? We, who are ruled by the Lord, must confess Him also by our actions, not having sin reigning or ruling within us, so that it may not be said of us that they loved Him with their mouth… their heart was not right with Him (Ps. 77:39).
“Let us listen to the Apostle saying, Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor the effeminate,… nor drunkards, … nor extortioners shall inherit the kingdom of God (I Cor. 6:9,10). And again, no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words; for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be ye not partakers with them (Eph. 5:5-7). If we were to be among these, we who claim to believe, who await the kingdom, we would not be partners of the King, but associates of the King’s enemies.
“If we have come to know Christ, we have come to know the Truth. If we know the Truth, we will live in truth, in our deeds. Otherwise, when He comes again, He will put our lot with the unbelievers, saying: Verily I say unto you, I know you not (Matt. 25:12). It will not help us to cry, Lord, Lord. Even the demons believe with an empty faith.
Chrysostom: On Fasting: “Let my prayer be set forth as incense before Thee, the lifting up of my hands… (Ps. 140:2). Look at your hands and examine them. And if they hold nothing stolen or defiling, say this with boldness: Let my prayer be set forth as incense. If you have stolen something or committed something forbidden, do not call, do not lift your hands until you cease your wickedness. Even if, by God’s permission, you are able to lift your hands, your prayer, being defiled, can in no way ascend to heaven, but you will hear When ye stretch forth your hands, I will turn away mine eyes from you: and though ye make many supplications, I will not hearken to you (Is. 1:15).”
Chrysostom: On St. Matthew: “Let us now learn what things defile a man. Let us learn, and shun them. Even in the Church we see among many that they try to keep such a custom, to make an effort to come in clean clothing, and to wash their hands and feet, but not even giving a thought to presenting God with a clean soul. Saying this, I do not forbid anyone to wash his hands and his mouth, but I would that he wash them as is proper. Not only with water, but, instead of water, with virtues. Defilement of the hands is theft, evil actions, attacks on one’s neighbor. (Defilement) of the mouth is blasphemy, abuse, foul language, ribaldry, mockery, insult.
“If, then, you are conscious of committing or uttering none of these things, nor being defiled by any of these defilements, come with confidence. Or have you received these defilements a myriad times? Do you rinse your hands and tongue, but carry in them deadly and noxious filth? Tell me, if you had dung and mire in your hands, would you dare to pray? Not at all. There is, however, no harm in these, in the other there is death and destruction. How is it that you show piety in the irrelevant but indifference to what is forbidden? What then, says one, should one not pray? One should, but not in a defiled state and in such filth. What then, he says, if I have been taken by it? Cleanse yourself. How and by what means? Weep, groan, give alms, confess, apologize to those offended by you, be reconciled. With these wipe clean your tongue, so as not to anger God more greatly.
“If someone were to embrace your feet with hands full of dung, you would not only not hear him, but even repel him with your foot. How do you then thus dare to approach God? The tongue of one who prays is the hand with which we embrace God’s knees. Do not therefore defile it, so that He may not say to you: Even though you make many prayers, I will not hear you. Death and life are in the power of the tongue (Prov. 18:21). By your words you will be either justified or condemned. You do not dare to pray fresh after the company of your wife, but after abusive and insulting speech and other wickedness you stretch forth your hands before being properly cleansed. How do you not tremble, tell me, calling on that terrible and awesome name? Have you not heard St. Paul say: I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hand without wrath and doubting (I Tim. 2:8).
Chrysostom: On St. John: “The Lord tells us that faith is of no benefit to us if our life remains corrupt: Not every one that saith to Me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; Many will say unto Me on that day Lord, Lord have we not prophesied in Thy name?… And then I will profess unto them, I never knew you (Matt. 7:21-23). What use is faith when the Lord does not acknowledge us? When we do not do God’s will, we are in the snare of the devil. And, just as the sparrow, even if it is not completely entangled, but caught only by one foot, is in the trapper’s power, so it is also with us. Even if we are not completely entangled, but only in respect to either our faith or our life, we are in the devil’s power, for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage (II Peter 2:19).”
St. John of the Ladder: “He who claims to have true faith, but commits sins, is like a face with no eyes. Conversely, he who does not have faith, but is good in his actions is like one drawing water and pouring it into a vessel with holes.”
Mark the Monk: “Some, without doing the commandments, think they have right faith. Others, doing (the commandments), expect the kingdom as their just desert. Both miss out on the kingdom.”
Maximus the Monk, from The Ascetic Chapters: “A Christian pursues wisdom in the following three things: the commandments, dogma, and faith. The commandments free the mind from the passions, dogma leads to a knowledge of the truth, and faith to contemplation of the Holy Trinity, to Whom be all glory, honor, and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages.”
Endnotes
1. Archbishop Filaret of Chernigov: Historical Study of the Church Fathers (in Russian), vol. 3, p. 178.
2. Apostolic Constitutions, 3:18.
3. Apostolic Constitutions, 7:24.
Αναρτήθηκε στις
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου