ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. «Πῶς μᾶς βοηθεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός νά πορευθοῦμε πρός τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί πῶς μποροῦμε νά λάβουμε αὐτή τή βοήθεια» Δ΄ Μέρος


«Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα   π.Ιωάννου Φωτοπούλου
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του

 «Πῶς μᾶς βοηθεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός νά πορευθοῦμε πρός τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί πῶς μποροῦμε νά λάβουμε αὐτή τή βοήθεια, δηλ. τό ἁγιο Πνεῦμα»
Δ΄ Μέρος
( Α΄Μέρος΄- Β΄ Μέρος  - Γ' Μέρος)
ε) Κάποιος ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες εἶπε: «Ἐάν θέλεις ἡ προσευχή σου νά πετάξει ὥς τό Θεό, τότε δῶσε της δύο φτερά, δηλαδή τή νηστεία καί τήν ἐλεημοσύνη».
Προτοῦ ποῦμε περισσότερα γι’ αὐτό, δηλαδή γιά τό τί σημαίνει νηστεία ἄς ἐξετάσουμε γιατί θεσμοθετήθηκε ἡ νηστεία.
Στόχος καί σκοπός τῆς νηστείας εἶναι νά δαμάσει καί νά ἐλαφρώσει τό σῶμα καί νά τό κάνει, ὅσο περισσότερο γίνεται, ὑπάκουο στήν ψυχή.  Τό χορτᾶτο καί παχύ σῶμα χρειάζεται καλοπέραση καί ἀνάπαυση καί προδιαθέτει τόν ἄνθρωπο στη νωθρότητα ἐμποδίζοντας το νά σκεφθεῖ τό Θεό.  Μοιάζει τό σῶμα αὐτό σάν νά δεσμεύει καί νά συνθλίβει τήν ψυχή καί σ’ αὐτή τήν περίπτωση μοιάζει μέ μιά ἀνυπότακτη, κακομαθημένη καί ἰδιότροπη γυναῖκα, ἡ ὁποία ἐξουσιάζει τόν ἄνδρα της.
Λοιπόν τί εἶναι ἡ νηστεία; Ἡ νηστεία μπορεῖ νά εἶναι διαφορετική γιά τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει ἀνατραφεῖ μέσα στήν καλοπέραση καί διαφορετική γιά ἐκεῖνον πού μεγάλωσε σέ ἁπλές καί τραχεῖς συνθῆκες.  Γιά τόν τελευταῖο δέ σημαίνει τίποτα νά χρησιμοποιήσει τήν πιό ἄξεστη διατροφή καί μ’ αὐτό παραμένει ὑγιής ἤ δέν ἔχει σημασία γι’ αὐτόν νά παραμείνει χωρίς τροφή λίγες ἡμέρες, ἐνῷ γιά τόν ἄλλο ἡ μεγάλη ἀλλαγή στή διατροφή μπορεῖ νά εἶναι πολλή αἰσθητή καί πολλές φορές βλαπτική.  Γι’ αὐτό, γιά τόν καθένα, νηστεία σημαίνει ἐγκράτεια καί αὐστηρή λιτότητα κατά τή χρήση τῆς τροφῆς.  Καί προπάντων προσπάθησε νά δαμάσεις τίς ἐπιθυμίες τοῦ σώματος καί καθόλου μήν ἱκανοποιεῖς τίς ἰδιοτροπίες του πού εἶναι ἄχρηστες γιά τή διατήρηση τῆς ὑγείας καί τῆς διάρκειας τῆς ζωῆς.  Τότε ἡ νηστεία σου θά εἶναι ἀληθινή.
Νηστεύοντας ὅμως  σωματικά, πρέπει ταυτόχρονα νά νηστεύεις καί πνευματικά, δηλαδή νά συγκρατεῖς τή γλῶσσα σου ἀπό τό κακό καί νά μή λές ἄσχημα καί ἄχρηστα λόγια, νά κατευνάζεις τίς ἐπιθυμίες σου καί νά ἐξολοθρεύεις τά  πάθη σου Π.χ. σήμερα μή κάμεις ἐκεῖνο πού σοῦ ἦρθε στό  νοῦ κι εἶναι αἰσχρό ἤ ἄχρηστο΄ αὔριο, ἄν οἱ περιστάσεις σέ ὁδηγοῦν νά θυμώσεις γιά κάτι, χαλιναγώγησε τόν ἑαυτό σου καί μή δώσεις τή θέλησή σου στήν καρδιά καί τή γλῶσσα σου΄μεθαύριο, ἄν σοῦ ἔρθει ἡ ἐπιθυμία νά πᾶς σέ διασκέδαση καί μάλιστα σέ τέτοια, ὅπου μπορεῖς νά δεῖς ἤ νά ἀκούσεις κάτι κακό, μή πᾶς ἐκεῖ κ.ο.κ. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο συνέχισε νά κυριαρχεῖς στόν ἑαυτό σου. Μετά ἀπ΄ αὐτό ἄρχισε νά συγκρατεῖς καί νά τακτοποιεῖς τίς σκέψεις σου, ὥστε νά μήν περιφέρονται ἐκεῖ πού καθόλου δέν πρέπει, ἐπειδή ἀπό τίς σκέψεις προέρχονται πολλά κακά.  Καί ἐδῶ πρέπει νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, δηλαδή ὅτι δεν ὑπάρχει τίποτε δυσκολώτερο ἀπό τό νά τακτοποιήσεις τίς σκέψεις σου καί νά τίς βάλεις σέ μία σειρά.  Ἀλλά πρέπει νά γνωρίζεις ὅτι εἶναι ἀδύνατο ξαφνικά νά ὀργανώσεις καί νά καθαρίσεις τίς σκέψεις σου.  Ἀκριβῶς ὅπως εἶναι ἀδύνατο ξαφνικά νά δαμάσεις καί νά ἡμερώσεις κάποια ἄλογα πού ζοῦσαν ἐλεύθερα καί δέν γνώριζαν χαλινάρι , ἔτσι εἶναι ἀδύνατοο ξαφνικά νά τακτοποιήσει τίς σκέψεις του ἐκεῖνος πού ὄλη του τή ζωή τήν ἔδωσε στό θέλημά του.   Κι ἐκτός αὐτοῦ, ὅταν ζεῖς σάν συνηθισμένος ἄνθρωπος καί ἀσχολεῖσαι μόνο μέ τις κοσμικές σου ὑποχρεώσεις καί σκέπτεσαι καί λίγο τίς χριστιανικές ὑποχρεώσεις, τότε σοῦ φαίνεται ὅτι οἱ σκέψεις βρίσκονται σέ σειρά κι ὅτι εἶναι καθαρές.  Ἀλλά ἀμέσως μόλις ἀρχίσεις νά σκέπτεσαι καί νά φροντίζεις γιά τή σωτηρία σου, τότε οἰ σκέψεις σου θά ἀρχίσουν νά θολώνουν, ὅπως συμβαίνει μέ τό στάσιμο νερό τῶν βάλτων, τό ὁποῖο συνήθως, μέχρι νά τό ἀγγίξουν φαίνεται φωτεινό καί καθαρό, ἀλλά ,  ὅταν ἀρχίσουν νά καθαρίζουν τό βάλτο, ὅσο περισσότερο προσπαθοῦν, τόσο περισσότερο θολώνει τό νερό.
Ἔτσι ἀκριβῶς μέ τίς σκέψεις.  Τέλος, καί ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος θά προσπαθεῖ νά τις συγχέει.  Ὅμως παρ’ ὅλα αὐτά, ἀγωνίσου μέ τίς σκέψεις σου, πάρε δύναμη καί κουράγιο.  Ποτέ μήν ἀπελπίζεσαι καί μή σκέπτεσαι ὅτι μέ κανέναν τρόπο δέ θά μπορέσεις νά τακτοποιήσεις καί νά καθαρίσεις τίς σκέψεις σου, ἀλλά μέ ὅσες δυνάμεις ἔχεις ἀγωνίσου καί ζήτα τή βοήθειά τοῦ Θεοῦ.  Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, βλέποντας τήν εἰλικρινῆ σου ἐπιθυμία, θά κατοικήσει ἐντός σου καί θά σέ βοηθήσει.
Τί εἶναι ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη;
Ἐλεημοσύνη συνήθως ὀνομάζουμε τό νά δώσουμε κάτι στούς φτωχούς. Ὅμως κάτω ἀπό το ὄνομα τῆς ἐλεημοσύνης πρέπει νά ἐννοήσουμε ὅλα τά  ἔργα τοῦ ἐλέους καί τῆς φιλανθρωπιάς, ὅπως: τό νά θρέψουμε τόν πεινασμένο, νά ποτίσουμε τόν διψασμένο, νά ντύσουμε τόν γυμνό, νά ἐπισκεφθοῦμε τόν ἄρρωστο καί τόν κλεισμένο στή φυλακή καί νά τούς βοηθήσουμε.  Κι ἐπίσης νά δώσουμε στέγη στόν ἄστεγο, νά φροντίσουμε τό ὀρφανό κ.λπ.  Γιά νά εἶναι ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη σου ἀληθινή, ὅλα αὐτά πρέπει νά τά  κάνεις χωρίς καυχησιολογία καί χωρίς νά ἐπιθυμεῖς ἐπαίνους ἀπό τούς ἀνθρώπους γιά τίς ἀγαθοεργίες σου ἤ εὐγνωμοσύνη ἀπό τούς πτωχούς, ἀλλά νά ἐνεργεῖς, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δηλαδή νά μή γνωρίζει ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου.  Καί τότε ὁ Οὐράνιος Πατέρας «ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἐπιδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ».
στ) Μπορεῖς νά λάβεις τό Ἅγιο Πνεῦμα διά τῆς ἀναγνώσεως ἤ τῆς ἀκροάσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σάν τοῦ ἀληθινοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἀνεκτίμητος θησαυρός γιά τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ὁποῖο μπορεῖ αὐτός νά ἀντλεῖ καί φῶς καί ζωή: Φ ῶ ς   τό ὁποῖο μπορεῖ νά φωτίσει καί νά σοφίσει κάθε ἄνθρωπο καί  ζ ω ή  ἡ ὁποία μπορεῖ νά ζωογονήσει, νά παρηγορήσει καί νά γλυκάνει κάθε ἄνθρωπο.
Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι μία ἀπό τίς σπουδαιότερες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τέτοια εὐεργεσία, ἀπό τήν ὁποία μπορεῖ νά ὠφεληθεῖ ὁ καθένας, ἀρκεῖ μόνο νά θέλει.
Εἶναι ἀναγκαῖο νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι Θεία Σοφία, ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι Σοφία θαυμαστή καί ὅτι αὐτήν μπορεῖ νά τήν κατανοήσει καί νά τήν ἐπιτύχει ὁ πιό ἁπλός καί ἀμαθής ἄνθρωπος.  Καί  ἐξ αἰτίας αὐτοῦ πολλοί ἄνθρωποι, ἀπό τούς ἁπλούς, διαβάζοντας ἤ ἀκούγοντας τήν Ἁγία Γραφή, ἔγιναν εὐσεβεῖς καί ἔλαβαν τό ἅγιο Πνεῦμα.  Ἀλλά ὑπῆρχαν καί ἐκεῖνοι, μάλιστα καί κάποιοι πού ἦσαν μορφωμένοι, οἱ ὁποῖοι μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή ἐπλανήθησαν καί ἀπολέσθηκαν.  Κι αὐτό συνέβη γιατί οἱ πρῶτοι μελετοῦσαν τήν Ἁγία Γραφή μέ ἁπλότητα καρδιᾶς  καί χωρίς σοφιστικό πνεῦμα καί διανοητικά τερτίπια καί ἀναζητοῦσαν σ’ αὐτήν ὄχι σοφία ἀλλά χάρη, δύναμη καί Πνεῦμα, ἐνῷ οἱ δεύτεροι, ἀντιθέτως, θεωρώντας τόν ἑαυτό τους σοφό καί παντογνώστη, ζητοῦσαν σ’ αὐτήν σοφία κοσμική.  Καί ἀντί μέ πνεῦμα ὑπακοῆς νά δεχθοῦν ὅλα ὅσα ἦταν εὐάρεστα στή Θεία Πρόνοια νά μᾶς ἀποκαλύψει, αὐτοί προσπάθησαν νά διεισδύσουν καί νά γνωρίσουν τά  κεκρυμμένα΄καί γι’ αὐτό ἔπεσαν στήν ἀπιστία ἤ τά  σχίσματα.
Λοιπόν, ὄχι! Εὐκολώτερα μπορεῖ κάποιος νά χύσει σέ μιά μικρή κούπα ὅλη τή θάλασσα , παρά ὁ ἄνθρωπος νά συλλλάβει ὅλη τήν Σοφία τοῦ Θεοῦ.
http://anavaseis.blogspot.com/
Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου