ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑ - ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣΩΝΟΙ?

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!
Αρχιμ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10,106 77 ΑΘΗΝΑ 1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
πηγή:egolpion.com 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣΩΝΙΑΣ

       Το θέμα της Μασωνίας είναι τόσον τεράστιον, που ασφαλώς δεν θα επαρκούσαν εκατοντάδες ογκωδών τόμων, δια να περιγράψη κανείς σε πλήρη έκτασι. Το θέμα είναι σοβαρόν, σοβαρώτατον, διότι δεν αφορά απλώς μια μικρή ομάδα παρανοϊκών ή ανοήτων ανθρώπων, αλλά κάτι βαθύτερο... Αφορά ολόκληρη την Εωσφορική Συνωμοσία κατά του Θεού και της Χριστιανοσύνης... Τι μπορεί λοιπόν κανείς να πρωτογράψη σ' αυτό το μικρό μήνυμα προς τον Ορθόδοξον Ελληνικόν Λαόν; Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος δια τον οποίον παρουσιάζω αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, υπό μορφήν δημοσιογραφικής συνεντεύξεως με τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Έτσι ίσως τους υποβοηθήσωμεν καλλίτερα να χρησιμοποιούν το υπερόπλον το οποίον κατέχομεν δια την συντριβήν των εχθρών της Ορθοδοξίας: ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΕΡ. Πόσα είδη Μασωνίας έχομεν;
ΑΠ. Κυρίως Τρία. Την λεγομένην Φραμασωνίαν (Ελευθεροτεκτονισμός), την Μαύρην Μασωνίαν, η οποία καμουφλάρεται από την ταμπέλαν των Ροδοσταυρίων και τους θεοσοφιστάς.
ΕΡ. Υπάρχουν και άλλοι Μασώνοι;
ΑΠ. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλές μικρές ομάδες διαφόρων Μασωνιών, αι οποίαι διαφέρουν εις τους Βαθμούς και τυπικά, δηλαδή άλλοι έχουν 33ο , άλλοι ολιγωτέρους και άλλοι περισσοτέρους. Βασικά όμως όλοι έχουν τον αυτόν σκοπόν: Κατάργησιν όλων των θρησκειών και επιβολήν ενιαίας θρησκείας: του Εωσφορισμού.
ΕΡ.   Υπάρχουν προστριβαί μεταξύ αυτών των ομάδων των Μασώνων;
ΑΠ. Όχι, δεν υπάρχουν. Όλοι θεωρούν τους συναδέλφους των, ως εν Εωσφόρω... αδελφούς.
ΕΡ. Ποίοι είναι περισσότερον δυναμικοί και άρα πλέον επικίνδυνοι;
ΑΠ. Ασφαλώς οι Μαύροι και οι θεοσοφισταί, διότι είναι περισσότερον προκεχωρημένοι εις τον Εωσφορισμόν και εις την Μαύρην Μαγείαν. Στην Ελλάδα παρουσιάζουν πολύ σοβαράν δράσιν οι τελευταίοι εξ αυτών, κατευθυνόμενοι εξ Ινδιών.
ΕΡ. Εκτός από τους θρησκευτικούς σκοπούς, έχουν οι Μασώνοι και άλλους σκοπούς;
ΑΠ. Μάλιστα. Την επιβολήν παγκοσμίου πολιτικής και οικονομικής ηγεμονίας. Τούτο κατ' άρχάς θα επιτευχθή δια των οργανισμών, ως Κ.Τ.Ε και O.Η.E. Την στιγμήν, που τα κράτη θα συμφωνήσουν εκεί δια τον σχηματισμόν της Παγκοσμίου Υπερκυβερνήσεως και τα Έθνη θα αφοπλιστούν και θα παραμείνη ένα διεθνές στρατιωτικόν σώμα αστυνομεύσεως, όλοι οι Λαοί θα ευρεθούν εις το έλεος της Μασωνίας. Ήδη τα 99% των αντιπροσώπων διαφόρων Εθνών είναι Μασώνοι Εωσφορισταί. Το αυτό επιδιώκεται και εις το οικονομικόν επίπεδον, δια διαφόρων διεθνών Κοινών Αγορών αι οποίαι θα υποδουλώσουν οικονομικά εν πρώτοις τα μικρά Έθνη. Γι' αυτό μακριά από κάθε τι, το οποίον φέρει την σφραγίδα Διεθνές, Παγκόσμιον, Παν... κ.λ.π., κ.λ.π.. Και ως παράδειγμα αναφέρω Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, την Πανθρησκείαν κλπ..
ΕΡ. Τι παρατηρείται εις τα έθνη, τα οποία περιέπεσαν, υπό απόλυτον έλεγχον της Μασωνίας;
ΑΠ. Τρομακτική αύξησις εκφυλισμού, αναγνώρισις ομοφυλοφιλίας, η άνευ προηγουμένου χρήσις ναρκωτικών, αύξησις εγκληματικότητος, διάλυσις οικογενείας, απόλυτος διάλυσις Εκκλησίας και φανερή λατρεία τού Σατανά.
ΕΡ. Είναι αληθές, ότι οι οπαδοί του Εωσφορισμού κάνουν ανθρωποθυσίας;
ΑΠ. Βεβαιότατα. Ειδικά εις τας Αγγλοσαξωνικάς χώρας, αλλά εις την Ασίαν, Αφρικήν λαμβάνουν χώραν κρυφίως ανθρωποθυσίες, προς δόξαν τού Εωσφόρου. Στην Ελλάδα ευτυχώς δεν παρετηρήθησαν έως τώρα τέτοια φαινόμενα. Έτσι όμως που πάμε δεν θα αργήση το κακό. Ήδη γίνεται η σχετική προεργασία.
ΕΡ. Τι εννοείτε προεργασία;
ΑΠ. Η διαφθορά και η χρήσις των ναρκωτικών πρέπει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερον, πριν φθάσουμε και στας θυσίας βρεφών. Είναι τρομερόν να γνωρίζη κανείς, ότι σε μικρή σχετικώς απόστασιν από τον Ιερόν βράχον της Πνυκός, μέσα σε κέντρα πολυτελείας η αφρόκρεμα της Κοινωνίας μας παρακολουθεί συν γυναιξί και τέκνοις το αργό ξεντύσιμο πορνών, το οποίον μας ήλθε απ' έξω με την ταμπέλαν του Στρήπ τήζ. Η οφθαλμοπορνεία εφαρμόζεται, υπό τα όμματα της Αστυνομίας και των επισήμων Αρχών, οι οποίοι παραμένουν αδιάφοροι μπροστά στην καταστροφήν της Νεολαίας μας και του μέλλοντος της Ελληνικής Φυλής. Ήλθε όμως ο καιρός η Εκκλησία μας να θέση τέρμα εις την απαράδεκτον αυτήν κατάστασιν.
ΕΡ. Τι κυρίως συμβάλλει εις την εξάπλωσιν της διαφθοράς στον τόπο μας;
ΑΠ. Ο Κινηματογράφος, ο Ελληνικός Τύπος, τα εντόπια και ξένα (εισαγόμενα) πορνογραφικά περιοδικά, ναρκωτικά και η εγκατάλειψις της Νεολαίας εις το έλεος τού διαβόλου!
ΕΡ. Υπάρχει τάσις μέσα στον Λαό μας προς Μαγείαν και Εωσφορισμό;
ΑΠ. Ελαχίστη. Παρά την μεγάλην συμβολήν του Τύπου, που καθημερινώς δημοσιεύει τα ωροσκόπια, ρεκλάμες των μέντιουμ, πνευματιστών και μάγων, ως και άρθρα (επί πληρωμή βεβαίως) των διαφόρων αιρετικών, αποδεδειγμένων έχθρων της Ορθοδοξίας. Εφ' όσον το επίσημον Κράτος αδιαφορεί και επιτρέπει την ανενόχλητη εργασία εις όλους τους προαναφερθέντος, φυσικόν είναι να παρατηρείται το λυπηρόν φαινόμενο. Πάντως από της απόψεως αυτής ο Ελληνικός Λαός είναι ο υγιέστερος! Και τούτο οφείλεται στην Ορθοδοξία του.
ΕΡ. Και ποιες είναι οι προοπτικές εις τον αγώνα κατά των δυνάμεων τού σκότους;
ΑΠ. Παρατηρείται μία πρωτοφανής αφύπνισις των Ελληνικών λαϊκών μαζών, αι οποίαι αναζητούν την αλήθειαν και αντιλαμβάνονται ήδη τα αίτια της δυστυχίας των. Ας μην ξεχνάμε, πως ό Ελληνικός Λαός είναι ο εκλεκτός Λαός τού Χριστού, τον οποίον έκαμε Στυλοβάτην της Αγίας του Εκκλησίας. Η δάδα της πίστεως φουντώνει τώρα στα στήθη των Ελλήνων και η ιερή φλόγα γρήγορα θα μεταδοθή και στους άλλους Λαούς. Μπροστά μας είναι ακόμη τιτάνιοι αγώνες και θυσίες μεγάλες και αίμα πολύ. Μα κανείς ας μην αμφιβάλη πως η νίκη είναι δική μας, γιατί μας οδηγεί ο ίδιος ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ο Οποίος εξήλθε νικών και ίνα νικήση (Αποκ.. ΣΤ 2).
ΕΡ. Είναι αληθές ότι οι Μασώνοι θεωρούν τους μη Μασώνους ως βέβηλους;
ΑΠ. Βεβαιότατα! Δια τους Μασώνους και ο Αρχιεπίσκοπος των Αθηνών και οι Άγιοι Πατέρες τού Αγίου Όρους ακόμη είναι βέβηλοι. Ενώ αντιθέτως ένας Ραβίνος ή Τούρκος γνωστός δια τα μισελληνικά του αισθήματα, εφόσον είναι μασώνος κι αυτός είναι αγαπητός αδελφός άξιος πάσης βοηθείας και προστασίας κι αν ακόμη διώκεται δια κατασκοπείαν ή άλλην παράβασιν εις βάρος της Πατρίδος μας. Δια να γίνω όμως περισσότερον νοητός παραθέτω απόσπασμα από το επίσημον όργανον της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Τεκτονικόν Δελτίον...
Προ τινών μηνών μετέστη εις την Ιωνίαν ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Τουρκίας αδελφός ΚΕΜΕΑΕΤΤΙΝ ΑΠΑΚ. Ο ενδοξότατος αδελφός υπήρξε διαπρεπής τέκτων, εκλεκτός ανθρωπιστής και ιδιαιτέρως εξετίμα τας Ελληνοφώνους Στοάς της Μεγάλης Στοάς της Τουρκίας και τα μέλη αυτών. Κατά την πρόσφατον εγκατάστασιν των αξιωματικών της Ελληνοφώνου Στοάς Χουλούς  ειλικρίνεια είχεν ομιλήσει προς την Στοάν με πολλήν τεκτονικήν θέρμην και αγάπην. Δια τον ενδοξότατον αδελφόν Κεμελεττίν Απάκ έκαμε επιμνημόσυνον ομιλίαν ο ενδοξότατος αδελφός Γεώργιος Βακαλόπουλος, Μέγας Τελετάρχης της Μεγάλης Στοάς της Τουρκίας. Της ομιλίας τού εκλεκτού αδελφού Βακαλοπούλου δημοσιεύομεν κατωτέρω περίληιμιν...(Εκ τού Τεκτονικού Δελτίου σελίδες 1004 - 1005).
Αντί όμως να δώσω την περίληψιν της ομιλίας τού Ενδοξότατου αδελφού θα προτιμήσω να αναφέρω απόσπασμα από τηλεγράφημα εκείνων ακριβώς των ημερών: ...σήμερον την πρωΐαν ομάς Τούρκων Κυπρίων τρομοκρατών επετέθη ανάνδρως εναντίον μικράς ομάδος Ελλήνων εργαζομένων εις τους αγρούς, τους οποίους και εξετέλεσαν δια πολυβολισμών. Μεταξύ των νεκρών και ο 14ετής καλογερόπαις ... Η αθλία αυτή πράξις προεκάλεσεν μέγαν αναβρασμόν και δικαίαν αγανάκτησιν των κατοίκων της Ορθοδόξον Νήσου μας.... Και όμως η Τουρκική Στοά ονομάζεται Χουλούς δηλαδή Ειλικρίνεια...
ΕΡ. Μήπως υπάρχει κανένας τρόπος αναγνωρίσεως των σκοτεινών αντιχρίστιον οργανώσεων και των οπαδών των; Και τι πρέπει να κάνη τις;
ΑΠ. Δια τους μεμυημένους και τους εντός των πραγμάτων τούτο είναι εύκολον, όχι όμως και δια τους βέβηλους, ακάθαρτους γκοΐμ κ.λ.π. όπως αποκαλούν τους μη ομοϊδεάτας των οι άνθρωποι του σκότους. Σήμερα όμως θα αποκαλύψω ένα βασικό τρόπο του ξεσκεπάσματος των αντίχριστων δυνάμεων και οπαδών τους, που ο κάθε αδελφός μας Χριστιανός Ορθόδοξος θα πρέπει εις το εξής να έχη ύπ' όψιν του:
Τρόποι αναγνωρίσεως
Πρόσεξε και ενθυμήσου, ότι εκεί όπου:
1. Αποφεύγουν το Σημείον του Σταύρου και τον Σταυρόν με τον Εσταυρωμένον έπ' αυτού.
2. Όπου έχουν ως σύμβολά των:
α) Χείρα φέρουσαν δάδα.
β) Το αντιστραμένον τρίγωνον ή συνδυασμόν τριγώνων. Το εν επί τού άλλου ή το εν παραπλεύρως τού άλλου, ή προηγουμένου του αντιστραμμένου τριγώνου ή τούτου ευρισκομένου άνωθεν του Τριγώνου με την κορυφήν προς τα άνω, ή εις άλλον συνδυασμόν. εις τον οποίον το τρίγωνον με την κορυφήν προς τα άνω ευρίσκεται εις δευτερεύουσαν θέσιν.
γ) Τους αιγυπτιακούς αισχρούς σταυρούς ανσάτα.
δ) Τον αιχμάλωτον σταυρόν εντός των όρθιων ή αντεστραμμένων τριγώνων ή συνδυασμόν αυτών (βλέπε σήμα της X.Α.Ν και της Χ.Ε.Ν.).
ε) Τον ατιμασμένον σταυρόν, φέροντα εις το μέσον αυτού χρυσούν ή έρυθρόν ρόδον ή καβαλιστικόν τι σήμα.
στ) Όφιν κρατούντα εις το στόμα του το άκρον της ουράς του ή εν συμπλέγματι με μαγικά σήματα.
ζ) Αστέρας με 5,6,7,11,12 και 13 ακτίνας (κυρίως όμως πεντάκτινον φωτοβόλον αστέρα).
η) Κεφάλας τράγου ή ταύρου ή κερασφόρου ανδρός, εντός τριγώνου ή τοποθετημάτων. υπό μορφών μάσκας, επί ανθρωπινής κεφαλής.
υ) Αλύσεις πύργους, οδοντωτούς τροχούς, σβάστικα ή άλλα μαγικά σήματα.
3. Εκεί όπου χρησιμοποιούν στάς συγκεντρώσεις τους:
α) Κοινούς ή μαύρους καθρέπτας.
β) Λιβάνι (ροδολίβανον) σκέτο ή με πρόσμιξιν πίσσης, θείου ως και διάφορα άλλα ξερά αρωματικά βότανα ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.
(4) Εκεί όπου καλούν ακάθαρτα πνεύματα η πνεύματα νεκρών, δια επικλήσεων, ασμάτων, σατανικών γραπτών, μέντιουμ (ενδιαμέσων).
(5) Εκεί, όπου ομιλούν περί Ιησού Χριστού, ουχί ως Υιού τού θεού και Σωτήρος τού κόσμου, αλλά ως περί Μεγάλου Μύστου ή διδασκάλου της ιδίας σειρά: με τον Βούδα, Αμενόφιν, Σωκράτην, Κομφούκιον, Μωάμεθ και άλλους.
(6) Εκεί, όπου λέγουν, ότι ο θεός δεν υπάρχει ή ότι ήλθεν ο καιρός η Επιστήμη ν' αντικαταστήση την Θρησκείαν.
6)  Εκεί. όπου κάνουν χρήσιν του «Γκατζούφ» και «Αματού».
ΤΟΤΕ ΝΑ ΞΕΡΗΣ, ότι ευρίσκεσαι εν μέσω συνειδητών εχθρών του Χριστού, της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, του ανθρωπίνου Γένους και του Ελληνικού Έθνους... Εις κάθε παρομοίαν περίπτωσιν έχεις ιερόν καθήκον, ως Χριστιανός Ορθόδοξος, ως Έλλην και Ελεύθερος άνθρωπος, όχι μόνον να απομακρυνθής από τα κέντρα και τους ανθρώπους του σκότους, ΑΛΛΑ ΚΑΙ να κτυπήσης αλύπητα τους εχθρούς της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Πατρίδος, της Ελληνικής φυλής, αδιαφορώντας, δια το πόσον υψηλά ευρίσκονται οι συνωμότες!
Μην ξεχνάς και μην αμφιβάλης ούτε δια μίαν στιγμήν, ότι ανήκεις εις τον Λαόν, τον οποίον εδιάλεξεν ο ίδιος ο Σωτήρ του Κόσμου, όχι μόνον δια να διαδώση τον Χριστιανισμόν, αλλά και να θραύση τα δεσμά της εωσφορικής δουλείας εις όλον τον Κόσμον...
ΕΡ. Πως εν γενικούς γραμμαίς είναι οργανωμένες αι δυνάμεις τού σκότους; Και πως δρουν;
ΑΠ. Ομολογώ, ότι η απάντησίς μου, ίσως θα φανή σε πολλούς κάπως παράλογος. Είναι όμως, τα όσα θα εκθέσω, γεγονός αναμφισβήτητον. Λοιπόν:
1. Το Παγκόσμιον Εωσφορικόν Επιτελεϊον ΓΚΑΧΧΑΛΑ αποτελείται από 300 ζωντανά και νεκρά ...μέλη. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν όλοι οι οπαδοί.
2. Το αόρατον αυτό Κοινοβούλιον επιδιώκει μέσω 112 οργανώσεων να επιτύχη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ με ταυτόχρονον εξαφάνισιν του Χριστιανισμού, ως και πάσης άλλης θρησκείας. Τούτο υποτίθεται θα επιτευχθή κατ αρχάς δια συνενώσεως όλων των Εκκλησιών και κατόπιν δια της συνενώσεως όλων των δογμάτων και θρησκειών εις μίαν ενιαίαν Παγκόσμιον θρησκείαν MRA.
3. Τελικά η MRA θα παραχώρηση την θέσιν της εις τον ... πραγματικόν Θεόν όπως λέγουν, τον Εωσφόρον δηλαδή!
4. Οι 300 κατευθύνουν τας 112 οργανώσεις μέσω 13 αδελφάτων εκ των οποίων το ισχυρότερον είναι το Λευκόν.
5. Η κάθε ομάδα έχει δια στόχον και μίαν ώρισμένην κοινωνικήν τάξιν.
α) Οι Θεοσοφισταί - Πνευματισταί ενδιαφέρονται δια τους: Καθηγητάς Πανεπιστημίων, Συγγραφείς, Ποιητάς και γυναίκας της αριστοκρατίας.
β) Οι Τέκτονες, δείχνουν προτίμησιν δια τους: Δικαστικούς, ιατρούς, δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, τελωνειακούς, τραπεζικούς, μεγαλοεπιχειρηματίες και δημοσιογράφους.
Έτσι απομένει η πλέον δυναμική μερίς του Λαού προς διάβρωσιν από τους Ψευδομάρτυράς του σατανά Ιεχωβάδες. Να γιατί παρ' όλον, ότι τέκνων σημαίνει οικοδόμος, κτίστης, εν τούτοις κανένας πραγματικός εργάτης δεν πρόκειται να γίνη δεκτός στην Μασωνική Στοά... Αυτός είναι ό λόγος επίσης διατί οι αγρότες, εργάτες, μικροεπαγγελματίας υπάλληλοι, συνταξιούχοι και οικοκυρές αποτελούν τον μόνιμον στόχον των Ψευδομαρτύρων του σατανά  Χιλιαστών...
Και όμως ακριβώς αυτή η τελευταία τάξις ανθρώπων είναι εκείνη, η οποία προορίζεται να καταστρέψη τα δεσμά και τα οχυρά των Εωσφοριστών...
ΕΡ. Είναι αληθές, ότι οι ιδρυταί και τα ηγετικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας ήταν Μασώνοι και εργάσθηκαν δια την απελευθέρωσιν του Γένους βάσει μασονικών σχεδίων και με την βοήθειαν των Μασώνων άλλων χωρών επέτυχον τον σκοπόν των το 1821;
ΑΠ. Αυτό είναι από τα προσφιλέστατα, αλλά και αναιδέστατα ψέμματα των Ελλήνων Μασώνων, προς εξαπάτησιν των αφελών και εξύψωσιν της Στοάς. Και ιδού αι περί τούτου αποδείξεις.
α) Όταν το 1776 ιδρύθη εις την Βαυαρίαν η μυστική οργάνωσις των Εωσφορικών ILLUMINATI, η οποία αργότερα απεκαλύφθη από τον Βαυαρόν Βασιλέα, ούτος ως γνωστόν εθεώρησε ιερόν καθήκον του να αποστείλει τότε εις έκαστον Μονάρχην και θρησκευτικόν Αρχηγόν κάθε χώρας ακριβές αντίγραφον ολοκλήρου τού καταχθονίου εωσφορικού σχεδίου, το οποίον απέβλεπεν εις την βιαίαν ανατροπήν των μοναρχών όλων των χωρών και εκμηδένισιν όλων των Δογμάτων. Μεταξύ των παραληπτών τότε ήτο και ο Τσάρος της Ρωσίας ως και η ηγεσία της Ρωσικής Εκκλησίας.
6) Όταν αργότερα οι ILLUMINATI, υπό την καθοδήγησιν των Μασωνικών Στοών της Γαλλίας, επέτυχον το πρώτον χτύπημα, δηλαδή έγιναν οι αυτουργοί της Μεγάλης Γαλλικής Επαναστάσεως, δεκάδες τότε χιλιάδων Γάλλων φιλομοναρχικών κατέφυγαν και εύρον άσυλον εις την Τσαρικήν Ρωσίαν. Ούτοι, ως ήτο φυσικόν μετέφερον και τας πλέον απτάς αποδείξεις περί τρομακτικής δράσεως της Μασωνίας εις την Γαλλίαν, η οποία τότε εθεωρείτο ως ένα εντελώς γαλλικόν φρούτον.
γ) Η Γαλλική Μασωνία, ως γνωστόν, εστήριξεν ενεργώς την πρώτην Αυτοκρατορίαν του Μ. Ναπολέοντος ο οποίος επετέθη το 1812 κατά της Ρωσίας, καταλαβών μάλιστα και την Μόσχαν! Όταν αργότερα οι Ρώσοι κατενίκησαν τον Μ. Ναπολέοντα και εισήλθον οι ίδιοι νικηφόρως εις τους Παρισίους, η πρώτη πράξις αυτών ήτο να στήσουν ένα πρόχειρον, Ορθόδοξον Ναόν Εκστρατείας, όπου ο Ρώσος Τσάρος προσευχηθείς εδήλωσεν, ότι ήλθεν εις το Παρίσι όχι ως εχθρός και κατακτητής, αλλά ως απελευθερωτής, και φίλος και, ότι εθεώρει τον Γαλλικόν Λαόν θύμα των σατανικών δυνάμεων τού σκότους!
Θα ήτο λοιπόν, μεγάλο σφάλμα να πιστέψη κανείς, ότι ακριβώς το έτος 1814, όταν ετελείωσε η συντριβή τού Μ. Ναπολέοντος, θα ήτο δυνατόν εις την Ρωσίαν των Ορθοδόξων Τσάρων και κάτω από την μύτην της πανίσχυρου και καχύποπτου Οχράνας (Μυστικής Υπηρεσίας των Ρώσων) να δράση ο,τιδήποτε το μασωνικόν και μάλιστα να συμπηχθεί εις Φιλικήν Έταιρείαν,   όπως έπραξαν οι Έλληνες ιδρυταί της. Τοσούτον μάλλον καθ' όσον πολλοί από τα μέλη της ήσαν αξιωματούχοι της Τσαρικής Ορθοδόξου Ρωσίας, η οποία ομολογουμένως και δια χρημάτων και δια άλλων μέσων συνέβαλλεν δια την επιτυχίαν του αγώνος.
Εφ' όσον, ως εξετέθη και ανωτέρω, την εποχήν εκείνην κάθε τι το Μασωνικόν εθεωρείτο ταυτοχρόνως και Γαλλικόν και άρα εχθρικόν δια την Ρωσία, χρειάζεται πραγματικά  Μασωνική αναίδεια και θράσος δια να διατείνεται κανείς, ότι μέλη της Φιλικής Εταιρείας ως ο Γρηγόριος ο Έ και τόσοι άλλοι Έλληνες Μεγάλοι Ιεράρχαι τον Ιερού   Αγώνος,  μπορούσαν  να   ήταν... Μασώνοι!  Δεν είναι απαραίτητον η κάθε πολιτική η θρησκευτική κίνησις, η οποία λόγω των συνθηκών κινείται εν κρύπτω, να είναι οπωσδήποτε και Μασωνική!! Πολύ προ της εμφανίσεως των Μασώνων οι πρώτοι παράνομοι ήταν οι οπαδοί του Χριστού μέσα στις κατακόμβες της Ρώμης, όπως και τώρα είναι στην Ρωσία...
Εξ άλλου ο Καποδίστριας, που εργάσθηκε στη Ρωσία για την Επανάστασι του 1821 και ήλθε ως πρώτος κυβερνήτης εις την Ελλάδα εξέδωκε αμέσως εγκύκλιον (8 - 6 - 1828) κατά της Μασωνίας.
ΕΡ. Μπορείτε να αναφέρετε μερικά παραδείγματα αποδεικνύοντα ανατρεπτικήν δράση της Μασωνίας;
ΑΠ. Θα εχρειάζετο τουλάχιστον ένας ολόκληρος τόμος εκ χιλίων σελίδων μεγάλου σχήματος δια να δοθή κάποια αμυδρά εικών εις απάντησιν της ερωτήσεως σας. Θα σας δώσω όμως ένα μικρό παράδειγμα από τα πρώτα κατορθώματα των Μασώνων: Να τι μας λέγει έπ' αυτού η συγγραφεύς Nesta Webster.
Στας 15 Φεβρουαρίου 1785 έλαβεν χώραν εις το Παρίσι ένα μυστικό συνέδριον οργανωθέν υπό των Μασώνων της Στοάς Φιλαληθών (Philalethes), εις το οποίον παρευρέθησαν οι llluminati, Εωσφορισταί Bode (υπό το ψευδώνυμον Amelius), ο Βαρώνος De Busche (ψευδώνυμον Bayard), ο Μάγος Cagliostro, ο Υπνωτιστής Πνευματιστής Mesmer, ο κορυφαίος Καββαλιστής Duchantcau, ο Γενικός Αρχηγός των Στοών των Φιλαληθών Savalette be Lages (ο οποίος και εξελέγη να προεδρεύση του Συνεδρίου), ο Μαρκήσιος De Chefdebien (ένας εκ των ιδρυτών της αγγλικής Μασωνίας) και τίνες Γερμανοί της ιδίας Στοάς. Το συνέδρων αυτό δεν είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, αλλά εις το επόμενον το οποίον έλαβεν χώραν εις την Φρανκφούρτην μετά εν έτος (όπου λειτουργούσε από το 1783 η Μεγάλη Στοά) κατεστρώθησαν τα σχέδια δια την θανάτωσιν του Λουδοβίκου 16ου και Γουστάβου 3ου της Σουηδίας...

Ακριβώς το ίδιον έτος, το 1875, η πρώτη πράξις του επαναστατικού δράματος επαίχθη. Λυτό ήταν η διαβόητος υπόθεσις τού περιδεραίου της Βασιλίσσης, η οποία κατά την γνώμην του ιδίου τού Μ. Ναπολέοντος, συνέτεινε όσον τίποτε άλλο εις την έκρηξιν της Γαλλικής Επαναστάσεως του 1789 και κατάφερε διπλό κτύπημα κατά της Εκκλησίας και της Μοναρχίας.
ΠΗΓΗ: 
http://orthodox-world.pblogs.gr/2010/06/erwthseis-kai-apanthseis-gia-thn-maswnia-htan-oi-ths-filikhs-eta.html
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου