ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Γιατί δέν πρέπει νά συναναστρεφόμεθα ὅσους μᾶς σκανδαλίζουν (=μᾶς ρίχνουν σέ πειρασμό γιά νά ἁμαρτήσουμε).

Γράφει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος στούς Θεσσαλονικεῖς σχετικά μέ τό πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουν κάποιον πού ἁμαρτάνει φανερά μή θέλοντας νά ἐργασθεῖ: «Μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ͵ ἵνα ἐντραπῇ»( Β΄Θεσσαλονικεῖς 3, 14), δηλ.  «μήν συναναστρέφεσθε μαζί του γιά νά ἐντραπεῖ». Στούς Κορινθίους πάλι γράφει σχετικά:  Α΄ Κορ. 5, 11:«νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ͵ τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν».
Δέν πρέπει νά συναναστρέφεται ὁ Χριστιανός μέ τούς φανερά ἁμαρτάνοντας. Ἀκόμη καί ἄν εἶναι πολύ δικοί του, ἤ «φίλοι του», ἤ συγγενεῖς του, θά πρέπει νά μήν ὑπακούει σ’ αὐτούς καί νά μήν τούς ἀκολουθεῖ στόν τρόπο, πού ζοῦν.
Ὁ ἄνθρωπος, πού θέλει νά μετανοήσει, πρέπει νά βρεῖ τό θάρρος νά παρακούσει καί νά χωριστεῖ (τοπικά ἤ τουλάχιστον τροπικά, δηλ. νά μήν κάνει τήν ἴδια ζωή) ἀπό αὐτούς, πού τόν παρακινοῦν νά κάνει παρακοή στόν Θεό. Αὐτοί τοῦ προβάλλουν σάν ἐπιχείρημα γιά τήν παρακοή στό Θέλημα τοῦ Θεοῦ:
 1)τήν συγγένειας ἤ τήν φιλία τους,
2)τήν οἰκογενειακή εἰρήνη («νά μήν χαλάσεις τήν οἰκογένεια σου» λένε συνήθως),
3)τήν τήρηση τῶν κοινωνικῶν ἤ οἰκογενειακῶν στερεοτύπων («ἀφοῦ ὅλος ὁ κόσμος ἔτσι κάνει», εἶναι τό σύνηθες ἐπιχείρημα) καί
4)τίς εὐρέως ἀποδεκτές κοσμικές συνήθειες.
Τήν δύναμη αὐτήν τοῦ νά παρακούσει σ’ αὐτούς, θά τήν βρεῖ ὁ μετανοών ἄνθρωπος ἐάν:
 1ο) ἀποκτήσει τό «ἄμισον μίσος» ἐναντίον ὅλων αὐτῶν, πού προσπαθοῦν νά τόν τραβήξουν μακρυά ἀπό τήν Θεοσέβεια καί
 2ο) ἀποκτήσει τόν Θεῖο Ἔρωτα καί τήν ἀληθινή ἀγάπη πρός τόν Θεό καί κατόπιν διά τοῦ Θεοῦ καί πρός τόν πλησίον.
Δίδαγμα 1ο: Συμπερασματικά, γιά νά μπορέσουμε νά ζήσουμε σάν γνήσιοι ἀκόλουθοι τοῦ Κυρίου καί ἀληθινοί ἀδελφοί Του θά πρέπει νά ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα:
 -Τί μᾶς κάνει ἄξιους μαθητάς τοῦ Κυρίου; Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι:
-α)Τό μίσος, δηλ. ἡ παρακοή πρός τούς «ἀφέλκοντας»(=ἀπομακρύνοντας ἀπό τόν Θεό) καί
β)ἡ ἀρετή τῆς θεοσέβειας, ἡ πρός τόν Θεόν ἀληθινή ἀγάπη.
Ἡ  μή συμμόρφωση μέ τίς ἐντολές, ὁδηγίες, νόμους, αὐτῶν, πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Κύριο, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά μπορέσουμε νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Ἀκόμη καί ἄν εἶναι πολύ δικοί μας, ἤ καί ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας, ἐφ’ ὅσον μᾶς προτρέπουν σέ παρακοή πρός τόν Κύριο θά πρέπει νά φύγουμε μακρυά τους (τοπικά ἤ τουλάχιστον τροπικά, δηλ. νά μήν ἀκολουθοῦμε τόν δικό τους τρόπο ζωῆς). Ἄμισον μίσος πρός τούς ἄλλους καί αὐτομίσος γιά τόν παλαιό ἄνθρωπο, πού ἔχουμε μέσα μας εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά ὑπάρξουν οἱ ἀπελευθερωτικές καταστάσεις, πού θά μᾶς βοηθήσουν νά ἀπεμπλακοῦμε ἀπό τόν πονηρό, τόν κόσμο καί τόν παλαιό ἄνθρωπο, ὥστε νά γίνουμε γνήσιοι καί μόνιμοι μαθητές τοῦ Κυρίου.
Πρέπει νά ὑπάρχι ἀπόφαση ἀκόμη καί γιά θάνατο προκειμένου νά μήν χάσουμε τόν Κύριο.
Στό Ἅγιο Βάπτισμα συμφορτωθήκαμε τόν Σταυρό μας μαζί μέ τόν Χριστό μας. Συσταυρωθήκαμε, θανατωθήκαμε καί συνθαπτήκαμε μαζί Του, μέ σκοπό νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Σταυρός εἶναι ὁ θάνατος, ἡ αὐταπάρνηση (αὐτομίσος) καί ἡ ἀπάρνηση (μίσος) τῶν πάντων, προσώπων καί πραγμάτων γιά χάρη Του ὅ,τι κι ἄν αὐτό μᾶς κοστίσει· ἀκόμη κι ἄν κοστίσει τόν σωματικό μας θάνατο. Ἄλλωστε ἡ λέξη μίσος πού χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος σημαίνει χωρισμός, ἀπομάκρυνση. Πρέπει νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό ὅλους καί ὅλα, νά «πεθάνουμε»  (νά «νεκρωθοῦμε») ὡς πρός ὅλους καί ὅλα, πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Κύριο.
Δίδαγμα 2ο :Ὁ χωρισμός ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὁ ἀφορισμός, δέν εἶναι τιμωρία ἀλλά παιδαγωγία. Σκοπόν ἔχει νά φέρει σέ συναίσθηση, ἐντροπή καί μετάνοια τόν ἀδελφό πού ἔσφαλε. Συνάμα νά προφυλάξει καί τούς ἄλλους ἀδελφούς ἀπό ἕνα κακό παράδειγμα. Ὁ ἀφορισμός, ἡ μή συναναστροφή καί φιλία μέ αὐτόν, πού παρεκτρέπεται καί μᾶς ρίχνει σέ πειρασμό, δέν εἶναι ἔλλειψη ἀγάπης. Ἀντίθετα μάλιστα εἶναι ἀγάπη ἀνιδιοτελής καί ἀκενόδοξη τόσο πρός τόν ἁμαρτάνοντα ὅσο καί πρός τόν ἄνθρωπο ἤ τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας πού σχετίζονται μαζί του καί μέχρι τώρα τόν συναναστρέφονταν.
 Ὁ Κύριος ἄλλωστε μᾶς τό δίδαξε λέγοντας: «Ἐάν ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιός σέ σκανδαλίζει, ἀφαίρεσέ τον. Σέ συμφέρει νά χαθεῖ ἕνα ἀπό τά μέλη σου καί νά μήν ριχθεῖ ὅλο σου τό σῶμα στήν γέεννα. Ἐπίσης ἐάν τό δεξί σου χέρι σέ σκανδαλίζει, κόψε το καί πέταξέ το μακρυά σου. Σέ συμφέρει νά χαθεῖ ἕνα ἀπό τά μέλη σου καί νά μήν πάει ὅλον σου τό σῶμα στήν γέεννα»[1].
Ἄς δοῦμε τό γιατί εἶναι προτιμότερος ὁ ἀφορισμός, ἀπό τήν συνέχιση τῆς συναναστροφῆς, μ’ ἕνα πρόσωπο τό ὁποῖο φανερά μᾶς ρίχνει σέ πειρασμό ἐπιμένοντας στήν ἁμαρτία:
Α)Μή συναναστρεφόμενοι αὐτόν, πού μέχρι τώρα τόν εἴχαμε πλησίον μας, ὡς φίλο καί ἀγαπητό, τοῦ δίνουμε ἕνα σπουδαῖο ἔναυσμα-πρόκληση ὥστε νά προβληματιστεῖ γιά τίς πράξεις του καί νά σκεφθεῖ:
«Ὥστε, εἶναι τόσο κακό αὐτό πού κάνω, πού ἔχει σάν συνέπεια νά μέ χωρίσουν-ἐγκαταλείψουν οἱ καλλίτεροί μου φίλοι καί συγγενεῖς;». Ἐάν ἔχει καλή διάθεση θά διορθωθεῖ, θά μετανοήσει.
Ἐάν ὅμως παρ’ ὅλες τίς συστάσεις μας, συνεχίζει νά παρεκτρέπεται καί ταυτόχρονα ἐμεῖς, ἐπιμένουμε νά τόν κάνουμε παρέα σάν νά μήν συμβαίνει τότε, ὤ! τότε!... Καθόλου δέν τόν βοηθᾶμε νά διορθωθεῖ. Διότι σκέφτεται:
«Ἀφοῦ οἱ φίλοι μου, πού εἶναι καί ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, δέν μοῦ λένε τίποτε, ἤ μέ ἐπιπλήττουν πάρα πολύ ἐλαφρά, ἄρα καλά κάνω ὅ,τι κάνω ἤ ἐπιτέλους δέν κάνω καί κάτι φοβερό».
 Μένει ἔτσι ἀδιόρθωτος καί φταίει (ἐκτός ἀπό τήν δική του ἀμέλεια καί ραθυμία) καί ἡ δική μας ἔλλειψη ἀληθινῆς ἀγάπης. Διότι ἀληθινή γνήσια, χριστιανική ἀγάπη δέν εἶναι τό νά μήν στενοχωρήσουμε τόν ἄλλο, ἀλλά τό νά τόν βοηθήσουμε νά εἶναι μέ τόν Θεό στήν αἰωνιότητα.
Β)Ἐπίσης ἕνας δεύτερος λόγος ἀποφυγῆς τῆς συναναστροφῆς μέ τόν φανερά ἁμαρτάνοντα, εἶναι ὅτι θά πρέπει νά προστατεύσουμε τόν ἑαυτό μας καί ὅλην τήν χριστιανική κοινότητα.
 Ἡ ἁμαρτία εὔκολα μεταδίδεται. Ἐάν συναναστρέφεσαι μέ ἕναν κρυολογημένο πολύ πιό εὔκολα «κολλᾶς» καί σύ τόν ἰό του, παρά τόν θεραπεύεις. Δέν πρέπει νά ἔχουμε τήν ὑπερηφάνεια καί τήν αὐτοπεποίθηση, πού λέγει ὅτι «ἐγώ συναναστρέφομαι μέ ὅλους καί δέν ἐπηρρεάζομαι».
 Οἱ ἅγιοι, ἄν καί ἦσαν σπουδαῖοι πνευματικοί ἀγωνιστές καί ἀπαθεῖς, ἐντούτοις δέν συναναστρέφονταν ἀνθρώπους (τό κατά δύναμιν), πού ἦταν ἐνδεχόμενο νά τούς σκανδαλίσουν. Ἀντίθετα ἔφευγαν στήν ἔρημο, μή ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό τους. Εἶχαν βαθειά ταπεινοφροσύνη γιαυτό καί δέν θεωροῦσαν τόν ἑαυτό τους ἀπαθῆ καί ἐνάρετο. Ἀντίθετα ἤξεραν ὅτι εἶναι εὐπρόσβλητοι ἀπό τό κακό καί ἱκανοί γιά κάθε ἁμαρτία, ἐάν φύγει ἀπό ἐπάνω τους ἡ σκέπη τῆς Θείας Χάριτος, πού δωρίζεται μόνο στούς ταπεινούς. Εἶχαν ἐπίγνωση τῆς μεγάλης τους ἀδυναμίας καί ὄχι αὐτοπεποίθηση.
Δίδαγμα: Ἡ αὐτοπεποίθηση ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν πτώση· κάνει τόν ἄνθρωπο «ἐπικατάρατο» καί ἀποστάτη τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ προφήτου Ἱερεμίου:
«Καταραμένος κάθε ἄνθρωπος, πού ἔχει τήν ἐλπίδα του σέ ἄνθρωπο καί στηρίξει τήν σάρκα τοῦ βραχίονος του  καί ἀποστατήσει ἡ καρδιά του ἀπό τόν Κύριο»[2].
Ατό τό ρητό ρμηνεύοντας Μέγας Βασίλειος μᾶς ἐξηγεῖ τι: λέγοντας ὁ Προφήτης «γιά ατόν, πού χει τήν λπίδα ατο πάνω σέ νθρωπο», φανέρωσε    (ἤθελε νά μᾶς διδάξει) προφήτης, τό νά μήν λπίζουμε σέ λλον. Ἐνῶ λέγοντας τό «νά στηρίζη τή σάρκα τοῦ βραχίονός του», φανέρωσε τό νά μήν λπίζουμε στόν αυτό μας· καί τά δυό δέ ατά τά νόμασε ποστασία πό τόν Θεόν[3].  
    Ἡ ἐπιμονή μας νά συναναστρεφόμεθα ἀνθρώπους κοσμικούς πού ἁμαρτάνουν φανερά καί ἀδιάντροπα εἶναι δεῖγμα ὑπερηφάνειας, αὐτοπεποίθησης, ἀνθρωπαρέσκειας καί κενοδοξίας. Γινόμαστε ἔτσι καταραμένοι ἀπό τόν Θεό καί κινδυνεύουμε νά πᾶμε στήν αἰώνια κόλαση. Γιαυτό ὁ Κύριος εἶπε νά χωριζόμαστε ἀπό ὅλους αὐτούς ἀκόμη καί ἐάν εἶναι ἀγαπητοί καί «πολύτιμοι» σέ μᾶς ὅπως εἶναι τό μάτι μας ἤ τό χέρι μας. Μᾶς συμφέρει νά πᾶμε χωρίς αὐτούς (χωρίς μάτι καί χέρι) στόν Παράδεισο παρά μαζί μ’ αὐτούς στήν αἰώνια κόλαση. Ἡ χριστιανική ζωή ἀπαιτεῖ κάποιες ἀνθρώπινες θυσίες καί «ἀπώλειες» οἱ ὁποῖες ὅμως σώζουν τελικά τήν ψυχοσωματική μας ὑπόσταση στήν αἰωνιότητα.


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ![1]Ματθ. 5, 29-30:εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε͵ ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 5.30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε͵ ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.                                                   
[2] Ἱερ. 17, 5. :«Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος͵ ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ΄ ἄνθρωπον καὶ στηρίσει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ΄ αὐτόν͵ καὶ ἀπὸ Κυρίου ἀποστῇ ἡ καρδία αὐτοῦ·
[3] Μ. Βασιλείου: Ὅροι κατά πλάτος, μβ΄, Work #048 31.1025.38  to Work #048 31.1025.46«Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ΄ ἄνθρωπον͵ καὶ στηρίξει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ͵ καὶ ἀπὸ Κυρίου ἀποσταίη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· τοῦ λόγου διὰ μὲν τοῦ͵ Ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ΄ ἄνθρωπον͵ τῷ ἑτέρῳ ἐπελπίζειν· διὰ δὲ τοῦ͵ Καὶ στηρίξει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ͵ τὸ ἐφ΄ ἑαυτῷ πεποιθέναι ἀπαγορεύοντος· ἑκάτερον δὲ αὐτῶν ἀποστασίαν ἀπὸ Κυρίου ὀνομάζοντος͵ καὶ τὸ τέλος ἀμφοτέρων ἐπάγοντος».
Πηγή εἰκόνας;http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Fj2HAaA67BTcEM:http://www.pmeletios.com/images/ap_paylos.jpg
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου