ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Η Θρησκεία του Αθεϊσμού

Αρχιμ. Ιωάννου Καρασακαλίδη

Ἡ θρησκεία τοῦ ἀθεϊσμοῦ

Ὑπάρχουν σήμερα δύο εἰδῶνΟἱ ἄθεοι (αὐτοί πού λένε ὅτι εἶναι) καί οἱ ἔνθεοι (αὐτοί πού ἔχουν θεό). Ὅπως σέ ὅλα τά πράγματα, ἔτσι κί ἐδώ ἔχουμε τήν ἑρμηνεία τῶν ὅρων ὡς ἑξῆς: Ἡ ἀντίθετη λέξη τοῦ Α + θεός δέν εἶναι ἡ λέξη πιστός, ἀλλά ἡ λέξη ΕΝΘΕΟΣ.
Ἄπιστοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν καί μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὅλοι ἴσως ὑπήρξαμε ἄθεοι μέχρι νά γίνουμε πιστοί. Διότι ὁ ἄθεος, ἐξετάζοντας ἐτυμολογικά τήν λέξη, πιστεύει στήν ὕπαρξη τοῦ θεοῦ, ἁπλῶς δέν τόν παραδέχεται, ἀπό τό στερητικό ἀ- πού σημαίνει «δέν ἀποδέχομαι», αὐτό πού ὑπάρχει. Ἔτσι ,λοιπόν, ὑπάρχουν «πιστοί ἄνθρωποι»πού δέ θρησκεύουν , δέν ἐξομολογοῦνται, δέν κοινωνοῦν καί ὑπάρχουν ἄθεοι πού θρησκεύουν στή θρησκεία τοῦ ἀθεϊσμοῦ μέ τό νά ἀποδέχονται καί νά ἀκολουθοῦν πιστά τόν δικό τους τρόπο ζωῆς.
θρησκευόμενοι ἄνθρωποι.

Οἱ ἴδιοι οἱ ἄθεοι δέ γνωρίζουν λοιπόν τή σημασία τῆς λέξεως ἄ-θεος. Γιά νά σᾶς ἐξηγήσω τή θρησκεία τοῦ ἀθεϊσμοῦ πρέπει ἀφ' ἑνός νά ἀναλύσουμε ὅρους καί ἀφ' ἑτέρου νά δοῦμε λίγα ἱστορικά στοιχεῑα. Ὁ Ἀθεϊσμός πιστεύει στήν ὕπαρξη τοῦ θεοῦ τόν Ὁποῖον δέν παραδέχεται ὅπως εἶναι , ἔχει ἀντιρρήσεις γι' αὐτό, ἀλλά ἐν πολλοῖς καί μεγάλη ἄγνοια τῆς θεολογίας. Βλέπετε , αὐτά εἶναι δεδομένα πού ἀγνοεῖ ἡ τηλεόραση καί τά πάσης φύσεως μέσα μαζικῆς ὕπνωσης τοῦ λαοῦ.
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὁ ΑΘΕΟΣ ἦταν αὐτός πού δέν ἔχει πίστη, δέν ἔχει σχέση μέ τό θεῖο καί ἔχει ἔλλειψη σεβασμοῦ.Ἡ γνώση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων μᾶς παραπέμπει νά δοῦμε ὅτι στήν ἐκκλησιαστική γραμματεία ὑπάρχουν οἱ λέξεις κυρίως ἀσεβής= ἀμετανόητος καί εὐσεβής= ὁ εὐλαβής, ὁ μετανοημένος. Οἱ ὑπόλοιπες λέξεις , καθῶς καί οἱ τελευταῖες, ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κατηχητικοῦ, ἀγνοοῦνται παντελῶς.
Στήν ἴδια σειρά , οἱ ἀθεϊστές δέν πιστεύουν στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί ,θεωρητικά πάντα, δέν Τόν πολεμοῦν κιόλας. Στήν πράξη ὅμως ὁ πόλεμος εἶναι ὀργανωμένος καί ἰσχυρός καί σᾶς λέω εὐθύς ἀμέσως δύο πολύ νέα παραδείγματα. Α) Στήν Ἀγγλία προσφάτως μιά ὀργανωμένη ὁμάδα ἀθεϊστῶν συγκέντρωσε χρήματα καί ἐξόπλισε 200 λεωφορεῖα τοῦ Λονδίνου μέ ἐπιγραφές ὅπως «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ, ΖΗΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ, ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ» καί ἄλλα. Β) Παρόμοια ὁμάδα ἀθεϊστῶν ἔχει κατεβάσει στό διαδίκτυο τά λεγόμενα «πιστοποιητικά ἀποβάπτισης» ὅπου 120.000 περίπου χριστιανοί τά συμπλήρωσαν δηλώνοντας ὅτι ἀρνοῦνται τό χριστιανικό τους βάπτισμα καί καθίστανται ἄθεοι. Αὐτή εἶναι ἡ δημοκρατία τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί ἡ ἀπάντηση σ' αὐτούς πού νομίζουν ὅτι ἀθεϊσμός εἶναι ἁπλᾶ νά μην πιστεύω καί ὄχι μιά κανονική θρησκεία. Σημειωτέον ὅτι στήν ξενόγλωσση γραμματεία δέν ὑπάρχει ἐπίσης ἡ λέξη ἄθεος , ἀλλά ἡ λέξη ἀνευλαβής πού σημαίνει αὐτός πού δέ σέβεται τά θεῖα καί τόν ἴδιο τόν Θεό. Ὁ ἀθεϊσμός ἀπό τήν ἄλλη εἶναι καί ἕνα ὀργανωμένο κίνημα πού χρηματοδοτεῖται ἀδρά προκειμένου νά πετύχει τούς σκοπούς του.
Στατιστικά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ἀνά τόν κόσμο δηλώνουν ΑΘΕΟΙ στό Βιετνάμ το 81% , στήν Ἰαπωνία τό 64%, στήν Τσεχία τό 54%, στήν Ἑλλάδα το 16% , ἐνώ στίς Η.Π.Α. μόνο τό 3%. Στήν Κίνα δέν πιστεύουν , ἀλλά δέν εἶναι ἄθεοι διότι ἔχουν θεούς τόν Ἥλιο, τά ζῶα καί τά φυτά πού ἔγιναν ἀπό τόν Δημιουργό γιά τήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου.
Σᾶς μίλησα ἐπιγραμματικά γιά τήν ἀρχαιότητα. Στό Μεσαίωνα ἄθεος σήμαινε τό νά μήν εἶσαι Χριστιανός, κάτι πού εἶναι ἀνάλογο μέ τό «ἄπιστος» ὅπως τό ἐννοοῦν οἱ Μουσουλμάνοι. Βέβαια, οἱ ἄθεοι στη Δύση ἐναντιώθηκαν στίς λάθος πρακτικές τῶν κληρικῶν καί τῶν Ὁμολογιῶν καί ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τῶν Σταυροφοριῶν , τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης καί τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας τῶν Ἐκκλησιῶν , γι' αὐτό καί δικαιολογοῦνται ἀπόλυτα. Ὁ Διαφωτισμός εἶχε τά δίκια του, διότι οἱ καημένοι οἱ ἀδελφοί μας ἐκεῖ, δέν ἔζησαν τήν δική μας πραγματικότητα καί Παράδοση ὅπου ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας ἔχει μάνα τήν Ἐκκλησία, ἔμαθε γράμματα ἀπό Αὐτήν, ἐλευθερώθηκε μαζί της καί ἀνατράφηκε γενικῶς ἀπό τούς κληρικούς της.
Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ἀθεϊσμός πού ταλαιπωρεῖ ἀκόμη τίς χώρες αὐτές εἶναι ἔργο χειρῶν ἀνθρώπων καί μιά βαθιά διαμαρτυρία σέ πρακτικές ἄσχετες μέ τόν Θεό, ἄν καί τώρα γίνονται προσπάθειες καί ἀλλαγές κυρίως στά σχολεῖα καί στήν ἐκπαίδευση. Κατάλαβαν οἱ Εὐρωπαῖοι ὅτι μόνο κοντά στόν Θεό ἀγαπᾶς, εἰρηνεύεις , ζεῖς , σκέφτεσαι ἐλεύθερα καί ἁγιάζεις καί προσπαθοῦν νά διαπαιδαγωγήσουν τούς λαούς τους ἀναλόγως.
Στόν ἀντίποδα , ἀδελφοί μου, τοῦ ἀθεϊσμοῦ ὑπάρχει ὁ λεγόμενος θεϊσμός πού πιστεύει στήν ἑξῆς θεωρία : Ὁ Θεός τά ἔκανε καί τά κάνει ὅλα. Ἀλλά ἀφοῦ ἐμεῖς οὔτε ἀγωνιζόμαστε οὔτε προσευχόμαστε οὔτε ἀλλάζουμε, τί νά κάνει ὁ Θεός; Ὁπότε παρατεῖστε τα ὅλα. Δέ γίνεται τίποτα! Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα τῆς πλάνης : Ἡ ἀπόρριψη τῶν πάντων , ἡ ἀπελπισία καί κατά συνέπεια ὁ χαμός, γιά νά θυμηθοῦμε τόν Πλούταρχο πού ἔγραψε ὅτι : «ὅπου καί νά πῆγα, βρῆκα πόλεις φτωχές, πόλεις χωρίς στρατό, χωρίς φρούρια , ἀλλά πόλεις χωρίς θεό δέ βρῆκα.» Ἡ ὀργανωμένη θρησκεία τοῦ ἀθεϊσμοῦ κάνει τόν ἄνθρωπο ὁπαδό της καί τόν ἐντάσσει μέλος της καί ἀπό πάνω τόν κάνει νά πιστεύει ὅτι εἶναι ἐλεύθερος κατά τό ῥητό τοῦ Καζαντζάκη «ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ».
Ὁ Ἀθεϊσμός χωρίζεται σέ πρακτικό καί θεωρητικό.Ὁ πρακτικός ἀθεϊσμός λέει ὅτι δέ γνωρίζω τόν Θεό, δέν Τόν νιώθω, δέν Τόν πιάνω , ἄρα δέν ὑπάρχει. Ὁ θεωρητικός λέει ὅτι δέν Τόν καταλαβαίνω μέ τή λογική μου, ἄρα δέν ὑπάρχει γιά μένα , δέν Τόν ἀποδέχομαι. Μέ λίγα λόγια , ὑπάρχει δέν ὑπάρχει, ἐγώ δέν Τόν θέλω, Τόν μισῶ τόν Θεό!!! Μέ ἐλέγχει! Μοῦ πάει κόντρα! Γι' αὐτό στήν Ἀγγλία πού δέν θρησκεύει, τά ζῶα ἔχουν δικαίωμα στήν κληρονομιά καί γίνονται μάρτυρες στούς γάμους , καθῶς καί ἀπολαμβάνουν δικαιώματα πού δέν ἔχουν συνάνθρωποί μας ἀνά τόν κόσμο! Τό σχόλιο δικό μου καί πικρόχολο ! Μακάρι οἱ Ἕλληνες, οἱ Ὀρθόδοξοι, νά γνωρίζαμε περισσότερα. Μακάρι νά βλέπαμε μόνο τό γεγονός ὅτι ὅλη ἡ ὑφήλιος, εἴτε πιστεύει εἴτε δέν πιστεύει (ὅπως λέει) , παραδέχεται τόν Χριστό ὡς ὑπαρκτό πρόσωπο πού καθόρισε τήν ἱστορία ἀπό τότε πού ἐμφανίστηκε στόν κόσμο μας, κάτι πού πάντα θά δηλώνεται στίς γενεές τῶν γενεῶν μέ τό π.Χ. καί τό μ. Χ. Ζῶ στό 2009 μ. Χ. ἤ τό γεγονός ἐκεῖνο ἔγινε τό 480 π. Χ. κ.ο.κ. Ὁ θεωρητικός ἀθεϊσμός εἶναι τόσο δογματικός πού δέν ἀφήνει περιθώρια καί ἄς κατηγορούμαστε οἱ Ὀρθόδοξοι ὅτι εἴμαστε δογματικοί. Ἀδικοῦνται οἱ ἄλλοι στήν καλύτερη περίπτωση , διότι γιά μᾶς ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία στη σκέψη καί τό δόγμα προφυλάσσει τήν ἀλήθεια. Γι' αὐτούς ἰσχύει τό ἀρχαῖο «οὐ μέ πείσῃς, κἄν μέ πείσῃς».Ἐπιτρέψτε μου νά πῶ ὅτι ἐνῶ ὁ μεγαλύτερος ἄθεος εἶναι ὁ διάβολος μέ τό νά μήν παραδέχεται τόν Κύριο τῶν πάντων, οἱ ἄθεοι ἄνθρωποι Τόν ξεπερνοῦν , διότι δέν Τόν καταλαβαίνουν κιόλας ἤ, ἄν θέλετε, δέν κάνουν προσπάθεια νά Τόν καταλάβουν, μπροστά στόν ἀρχηγό τους διάβολο πού φρίττει καί τρέμει ἀντικρύζοντας τόν Θεό.
Πρίν τελειώσω, θά ἤθελα νά προσέξετε καί κάποια ἰδιαίτερα στοιχεῖα. Α) Τό ἀθεϊστικό κίνημα ἀπορρίπτει τόν ἀρχηγό Θεό τήν στιγμή πού βάζει ἀρχηγό ἕναν ἄνθρωπο. Β)
Εἶναι μιά ξεπερασμένη ἰδέα τῆς Δύσεως πού ἀφοῦ ξεζουμίστηκε ἐκεῖ , ἔρχεται σάν μόδα στήν πατρίδα μας γιά νά τήν λουστεῖ ὁ ἀνίδεος Ἕλληνας Ὀρθόδοξος. Γ) Ἀγνοεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι θρησκεία, ἀλλά ἕνα σῶμα, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, Ἐκεῖνος παρατεινομένος στούς αἰῶνες , κάτι πού ἐνώνει αὐτούς πού τό ζοῦν καί τό μελετοῦν συνεχῶς. Μιά λοιπόν πού ἐρχόμαστε στήν ἑλληνική πραγματικότητα, ἄς δοῦμε σιγά σιγά πῶς βιώνει τήν ἀθεΐα ὁ Ἕλληνας ἤ, ἄν θέλετε, νά ποῦμε τίς αἰτίες καί τίς λύσεις γιά τό κίνημα τοῦ ἀθεϊσμοῦ , τή θρησκεία αὐτή πού εἶναι τῆς μόδας.
Ἑλλάδα λοιπόν: Στήν Ἑλλάδα δέ ζοῦμε πλέον μέ τόν παραδοσιακό χριστιανικό τρόπο ζωῆς, ὁπότε θεωρεῖται ξεπερασμένος καί οἱ θρησκευτικές συνήθειες εἶναι ἐν πολλοῖς δυτικοῦ τύπου. Ἐπειδή ὁ Ἕλληνας δέ ζεῖ καί δέν ξέρει, ἀπορρίπτει. Ἐπίσης, ἐπηρεάζεται πολύ ἀπό τίς in καταστάσεις. Τό νά θρησκεύεις δέν εἶναι in, ὁπότε δηλώνω ἄθεος τήν στιγμή πού πιστεύω ,διότι ἔτσι ἔχω μάθει ἀπό τό σπίτι. Τρίτο στοιχεῖο εἶναι τό βόλεμα. Ἡ θρησκεία ξεβολεύει τόν Ἕλληνα ἀπό τό φαγητό του (βλ. νηστεία), ἀπό τόν ὕπνο(βλ. ἐκκλησιασμός) , ἀπό τήν ἁμαρτία πάσηςφύσεως, ὁπότε ἄσε τώρα αὐτά νά ζήσουμε λίγα χρόνια παραπάνω. Ἀκόμη ὁ Ἕλληνας δέν ἔχει πρόγραμμα στή ζωή του καί ἐνῶ ξεκινᾶ νά κάνει κάτι, τό παρατάει συνεχῶς ἐπηρεαζόμενος ἀπό τόν ὠχαδελφισμό του.Πιό βαθιά , ἔχει συνδυάσει τήν πίστη μέ τήν δύσκολη ὥρα τοῦ πόνου καί τῆς ἀσθένειας, γι' αὐτό ἀμελεῖ διαρκῶς. Ἀκόμη πιο βαθιά, ὅταν ἡ πίστη ἐλέγχει τήν κακή συνήθεια καί τήν ἁμαρτία του, δηλώνει ἄθεος, πιστεύει κρυφά, διαλέγει τί νά πιστέψει καί θεωρεῖ δυνατό τόν ἑαυτό του γι' αὐτή του τήν ἀπόφαση. Ὑπάρχουν καί βαθύτερα αἴτια, ἀλλά ἐγώ θά ἤθελα νά μείνω στό γεγονός ὅτι ἔχει μεγάλη ἄγνοια γιά τήν πίστη του ἤ, ἄν θέλετε, γιά τό γεγονός ὅτι ὁ ἀθεϊσμός εἶναι μιά θρησκεία, διότι δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρίς Θεό.
Ἀδελφοί μου, ὁ ἀθεϊσμός δέν πέθανε , ὅπως πιστεύουν μερικοί. Λειτουργεῖ καί φουντώνει, ὅταν ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε.Μεγαλώνει σέ πληθυσμό ἀπό τά δικά μας λάθη. Ὅταν ὁ ἔσω ἄνθρωπος γίνεται καλύτερος, τότε ὅλα τά ἔξω καί οἱ ἄνθρωποι γύρω μας γίνονται καλύτεροι. Κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει, ἄν δέ βλάψουμε τόν ἑαυτό μας. Ἐναντιωθεῖτε στήν ἄγνοια καί ὄχι στούς ἄλλους πού δηλώνουν ἄθεοι χωρίς νά ξέρουν τί εἶναι αὐτό . Τούς συνανθρώπους μας νά τούς ἀγαπήσουμε πολύ. Δέν εἴμαστε σύλλογος ἤ θρησκεία. Εἴμαστε Ἐκκλησία. Μέλη τοῦ Χριστοῦ. Ἀπορρίπτουμε τά φτιαχτά πράγματα. Δέν ἀνεχόμαστε νά μᾶς κοροϊδεύουν. Ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά τόν καθένα μας ξεχωριστά . Στίς ἡμέρες πού διανύουμε τίς δύσκολες , νά γίνουμε ἀληθινοί, Ὀρθόδοξοι , πιστοί. Ἔτσι νά ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, κάτι πού εὔχομαι σέ ὅλους. ΑΜΗΝ.
(Ομιλία που εκφωνήθηκε στο Ι. Ν. Παναγίας Κοσμοσώτηρας Φερών )


Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως
ΠΗΓΗ:
http://aktines.blogspot.com/2010/02/blog-post_3015.html
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου