ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ-ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ:ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ; (ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ)ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ...
( Οἱ Εὐαγγελικοὶ - Προτεστάντες )
ΑΠΟ http://www.kivotoshelp.gr/
Ἡ αἰτία δημιουργίας τοῦ προτεσταντικοῦ Σχίσματος ἀπὸ τούς Παπικούς ὑπῆρξε, ἡ διαμαρτυρία τοῦ φημισμένου Γερμανοῦ θεολόγου Μαρτίνου Λούθηρου(1517), ἐνάντια στὴν τότε, Παπικὴ ἡγεσία.
Ὁ Πάπας Λέων ὁ 10ος, γιὰ λόγους καθαρὰ εἰσπρακτικούς, εἶχε κυκλοφορήσει τὰ λεγόμενα συγχωροχάρτια , σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ὅσα ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι εἶχαν παραδώσει.
Τὰ λεγόμενα συγχωροχάρτια ἔγραφαν, ὅτι ὁ Πάπας, ὡς διάδοχός του Ἀποστόλου Πέτρου, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, εἶχε ἐξουσία νὰ συγχωρεῖ ζωντανοὺς καὶ πεθαμένους καὶ μάλιστα, καὶ αὐτοὺς πού βρίσκονταν στὴν κόλαση ...Ἀγοράζοντας λοιπὸν ἕνα τέτοιο χαρτὶ ἔπαιρνες συγχώρηση γιὰ ὅσες ἁμαρτίες θὰ ἔκανες μέσα σὲ 5 χρόνια, ἢ πληρώνοντας περισσότερα, μποροῦσες νὰ ἁμαρτάνεις καὶ ἀνάλογα χρόνια ...
Ἡ εἰσπρακτικὴ αὐτὴ βουλιμία, κληρικῶν τῆς τότε ἐποχῆς εἶχε φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο στὴν ὕπαιθρο, ὥστε νὰ κυκλοφοροῦν λιτανεύοντας ἕνα φτερὸ χήνας, ἰσχυριζόμενοι κάποιοι, ὅτι αὐτό, ἦταν μέρος τῶν πτερύγων τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν πτώση τῶν Ἀγγέλων κατὰ τὴν μάχη του μὲ τὸν Ἑωσφόρο!
Ὑπῆρξαν ὅμως καὶ ἄλλα λάθη.
Ὁ Λούθηρος, εἶχε γίνει μοναχὸς στὴν Μονὴ τῶν Αὐγουστινιανῶν τοῦ Ἔρφουρτ, ἀλλὰ πὰρ΄ὅλους τους ὅρκους καὶ τὶς μοναχικὲς ὑποσχέσεις παρθενίας καὶ ἀγαμίας, ἀπέναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, παντρεύτηκε μιὰ ἄλλη μοναχὴ (δεσμευμένη κι΄αὐτὴ μὲ τοὺς ἴδιους ὅρκους), τὴν Αἰκατερίνη φὸν Μπόρα ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέκτησε καὶ 6 γυιούς!
Τὰ λάθη δυστυχῶς εἶχαν καὶ συνέχεια ...

ΣΕ 450 ΚΟΜΜΑΤΙΑ...

Τὴν ἀρχικὴ γραμμὴ ἀλλαγῆς καὶ μεταρρύθμισης τοῦ Μαρτίνου Λούθηρου τὴν ἐπέκτειναν μὲ νέες ἀντιδράσεις ἀργότερα, καὶ ἄλλοι θεολόγοι τῆς μεταρρύθμισης, ὅπως ὁ Ζβίγγλιος, καὶ ὁ Καλβίνος.
Δυστυχῶς ὅμως, πὰρ΄ ὅλο πού οἱ διαμαρτυρίες τοὺς ὑπῆρξαν ἀρχικὰ δικαιολογημένες, καὶ πὰρ΄ ὅλες τὶς ἀναφορές τους ὅτι μόνο ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε ἀνόθευτη τὴν ἀλήθεια κρατώντας τὴν ἀρχαία γραμμή, ἐν τούτοις, ἀντὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθοδοξία δημιούργησαν δική τους ὁμολογία, πού τὴν ὀνόμασαν «Ἐκκλησία» ...
Οἱ ἐσωτερικὲς διαφωνίες τους ἐπεκτάθηκαν μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα, τὸ 2004 , νὰ ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 450 λεγόμενες «Ἐκκλησίες», ἀντιμαχόμενες μεταξύ τους περὶ «ἀλήθειας καὶ πίστεως ...;», πὰρ΄ὅλο πού ὁ Χριστὸς ἵδρυσε μία μόνο Ἐκκλησία, καὶ σ΄αὐτὴν ἀκριβῶς ἐπαφίεται ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Σήμερα, οἱ γνωστότερες Προτεσταντικὲς ὁμολογίες στὴν Ἑλλάδα εἶναι :
Εὐαγγελικοὶ - Πρεσβυτεριανοὶ
Λουθηρανοί
Ἐπισκοπιανοί
Βαπτιστές
Μεθοδιστὲς
Μορμόνοι
Χιλιαστὲς ( Ἰεχωβάδες )
Αντβενιστές τῆς ἑβδόμης ἡμέρας.
Χ.Ο.Ε. -;Χριστιανικὴ Ὀργάνωση Εἰρήνης
«Ἐκκλησία» τοῦ Ἰησοῦ»
Παγκόσμια Κεντρικὰ Γραφεῖα «Ἐκκλησίας» τοῦ Θεοῦ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς»
Διεθνὴς «Ἐκκλησία» τοῦ Τετραγωνικοῦ Εὐαγγελίου
Βιβλικὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
Ὑπόλοιπό της «Ἐκκλησίας» τοῦ Θεοῦ, μὲ ἕδρα τὸ Μίτσιγκαν
Ἡνωμένη Πεντηκοστιανὴ «Ἐκκλησία»
Ἀπαραπλάνητη «Ἐκκλησία» τοῦ Θεοῦ
Χολστέϊν «Ἐκκλησία» τοῦ Θεοῦ, καὶ
Πεντηκοστιανοὶ ( Ἐλευθέρα Ἀποστολικὴ «Ἐκκλησία» τῆς Πεντηκοστής )
μὲ ἱδρυτὴ τὸν Εὐάγγελο Φωτίου κὰτ΄ ἀρχὰς στὴν Ἀθήνα στὰ 1938, καὶ διάδοχο καὶ ἀναδιοργανωτὴ τῆς ὁμάδας, τὸν Λούη-Λεωνίδα Φέγγο, στὰ 1965.
Σχετικὰ μὲ τὴν ὁμολογία αὐτὴ σημειώνουμε, ὅτι ἢ πρώτη ἐμφάνισή τους ἔγινε στὴν Ἀμερική, στὰ 1907 ἀπὸ τὸν Ἀμβρόσιο Τόμπλισον.
Οἱ Πεντηκοστιανοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι προέρχονται κὰτ΄ εὐθείαν ἀπὸ τοὺς πρώτους Χριστιανοὺς τῆς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Ἱερουσαλήμ, ἐνῶ πουθενὰ στὴν Ἁγία Γραφὴ δὲν ἀναφέρεται ὅτι μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ὑπῆρξε καὶ μία ἰδιαίτερη ὁμάδα μὲ τοὺς τάδε καὶ τάδε Ἀποστόλους, πού ἔχοντας χρίσμα διαδοχῆς καὶ Ἱερωσύνης μέχρι σήμερα, ὀνομάζονταν ...Πεντηκοστιανοί.
Προφανῶς, μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ αὐτό, θέλουν νὰ δώσουν βαρύτητα στὴν κίνησή τους, καὶ στὴν ἐπικοινωνιακὴ-προσηλυτιστικὴ πολιτική τους ...;
Στὴν κοινότητα αὐτή, ἀνήκουν καὶ τὰ σωματεῖα «Σύνδεσμος Ἐκκλησιῶν τῆς Πεντηκοστῆς» (1971) καὶ «Ἀδελφότης μαθητῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».
Ἡ κίνηση ἐπεκτάθηκε καὶ μεταξὺ τῶν ἀποδήμων Ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς (Ν. Ὑόρκη, Ὀχάιο) καὶ τῆς Αὐστραλίας (Greek Christian Church). Ἡ ἐφημερίδα της «Χριστιανισμὸς» ἐκδίδεται καὶ στὰ ἀγγλικά. Στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἡ ὁμάδα αὐτὴ ὑπολόγιζε πὼς εἶχε 150 «ποιμένες» καὶ 20.000 πιστούς.
Συνήθως καταφέρεται ἐναντίον τῶν ἄλλων Πεντηκoστιανῶν ὁμάδων, ποὺ ἀναγνωρίζουν τοὺς «ἀρχηγοὺς» τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ πληρώνονται, χωρὶς νὰ σώζουν ποτὲ καμία ψυχή. ( Ἐνῶ αὐτοί, προφανῶς νομίζουν, ὅτι σώζουν πολλὲς ψυχές...) Τοὺς ὀνομάζει μάλιστα καὶ «λύκους» (κασέτα ὁμιλιῶν. 2.10.79).
Σὲ μία σφοδρὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῶν ἄλλων ὁμάδων ὁ Λ. Φέγγος ἀνέφερε:
«Δὲν χρειάζεται καταστατικό. Ἔχουμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὰ λέει ὅλα... Εἶναι ἐπικατάρατοι αὐτοὶ ποὺ κάνουν αὐτὴ τὴ δουλειά. Δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ» (κάσ. 20.11.79)
Ἡ ὁμάδα αὐτὴ χαρακτηρίζει τὴ Γραφὴ «καταστατικὸ χάρτη» καὶ ἀπορρίπτει καθετὶ ποὺ δὲν συμφωνεῖ «μὲ τὸ εὐαγγέλιο» (Χ 7/86,2),
Λέγοντας ὅμως «εὐαγγέλιο», μὴ φανταστοῦμε ὅτι ἐννοεῖ τὸ ἀρχαῖο κείμενο τῶν Εὐαγγελίων, ὅπως τὸ ξέρουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ τὶς ἑρμηνεῖες ἀπὸ μεταφράσεις σύμφωνα πάντα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς κίνησης τοῦ Λ. Φέγγου, ὁ ὁποῖος δέχεται τὴν κατὰ γράμμα ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Ἔτσι ὑποστηρίζει πώς ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ εἶναι τοπικός, πὼς ὁ Θεὸς ὁπωσδήποτε ἔχει χέρια καὶ πόδια, καὶ πὼς ἑτοιμάζει γιὰ τοὺς πιστοὺς (κατὰ γράμμα) καὶ σπίτια !!! (κάσ. 18.9.79, 9.11.82, 8.2.83).
Δὲν δέχονται εἰδικὴ ἱεροσύνη, δὲν πιστεύουν σὲ μεταβολή τῶν Τιμίων Δώρων στὴν Ἁγία Κοινωνία θεωρώντας τα ὅλα αὐτὰ συμβολικά· ἀπορρίπτουν τὴν ἐξομολόγηση, τὰ μνημόσυνα, τὰ ἅγια λείψανα , τὶς εἰκόνες, τὸν Τίμιο Σταυρό, τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων, κλπ. -κλπ. μὴ ἔχοντας ἀφήσει στὴν οὐσία τίποτα ὄρθιο ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἀποστολικὴ Παράδοση. Μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς καταργήσεις δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐπάρκεια ἱεροσύνης, μία καὶ δὲν ἔχουν καὶ οὐδεμία ἀποστολικὴ διαδοχὴ χειροτονιῶν, ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησία μέχρι σήμερα !
( Ἀποσπάσματα ἐλεύθερης ἀπόδοσης ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν ὁμάδων" τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου )


ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

Γενικά:
Τὸ θρήσκευμα τῶν Προτεσταντῶν, εἶναι μία συρραφὴ καὶ συνάθροιση ἀρχαίων Χριστιανικῶν δογματικῶν ἐκτροπῶν, οἱ ὁποῖες καὶ ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ ἀρχαῖες Οἰκουμενικές Συνόδους. Θὰ προσπαθήσουμε ἐδῶ νὰ παραθέσουμε τὶς βασικὲς αὐτὲς διαφορὲς μὲ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησιαστικὴ ρίζα, πού εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς, καὶ αὐτὲς ἐδῶ θὰ ἐξετάσουμε.
Ἂς δοῦμε τὰ σχετικὰ σημεῖα
1) Λένε, ὅτι μᾶς εἶναι ἀρκετὴ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο, γι΄ αὐτὸ καὶ ὀνομάζονται Εὐαγγελικοί.
Καὶ ἀκόμη, ὅτι οἱ ἑρμηνεῖες τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ( Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Μέγας Ἀθανάσιος κλπ) δὲν εἶναι ἀπαραίτητες, μιὰ καὶ ἡ κατὰ γράμμα προσωπικὴ ἐξήγηση τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὸν κάθε ἄνθρωπο πού πιστεύει στὸν Χριστό, εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὴν σωτηρία του.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς θεωρήσεως γιὰ " προσωπικὴ ἐξήγηση " τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὑπῆρξε, ἡ δημιουργία ἑκατοντάδων αὐτοδύναμων «ἐκκλησιῶν» καὶ " Σχολῶν ἑρμηνείας " τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σύμφωνα μὲ τὶς προσωπικὲς σκέψεις καὶ προτιμήσεις τοῦ κάθε ἀνθρώπου, μὲ καταστρεπτικὰ γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν, ἀποτελέσματα.
Αὐτὸς ὁ παραμερισμὸς τῶν ἀρχαίων Ἁγίων Πατέρων τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού μὲ τὰ θαύματα ἐπικύρωναν τὴν ἐν Θεῶ ἑρμηνεία τους, καὶ αὐτὴ ἡ περιφρονητικὴ «ἰσοτιμία» τους (ἐξίσωσή τους) ἀπὸ τὸν Προτεσταντικὸ - Εὐαγγελικὸ κόσμο, μὲ κάθε κοινὸ ἄνθρωπο, ἔφθανε τελικὰ στὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ στὶς ἐνέργειές του.
Σήμερα, τὰ σημεῖα τοῦ λάθους εἶναι ὁρατά, καὶ θὰ λέγαμε θανάσιμα ...

2) Ἰσχυρίζονται, ὅτι τὰ καλὰ ἔργα δὲν εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Μόνο νὰ πιστεύει κανείς, καὶ σώζεται!
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ὅμως παραγγέλνει ὅτι, «οὐ πᾶς ὁ λέγων μοί, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ ὁ ποιῶν το θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ...;»(Μάτθ.7, 21-23).
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη ἀναφέρει ὅτι οἱ ἄνθρωποι κρίνονται ἀπὸ τὰ ἔργα τους (Ἀποκ.20,12).
Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προσθέτει ὅτι ἐὰν ἔχω τέτοια πίστη ὥστε νὰ μετακινῶ καὶ βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἔργα ἀγάπης, δὲν εἶμαι τίποτα (Α΄Κορινθ.13,2).

3) Λένε, ὅτι ὁ Λούθηρος καθάρισε τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ πολλὰ σφάλματα πού εἶχε.
Ναί, ἀλλὰ αὐτὰ ἀφοροῦσαν τὴν Παπικὴ ἐκκλησία, τὰ συγχωροχάρτια της, καὶ τὶς Ἱερὲς ἐξετάσεις ποῦ ἔκαιγαν καὶ βασάνιζαν τοὺς ἀνθρώπους.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτὲ δὲν διέπραξε τέτοια ἐγκλήματα.
Ὁ Λούθηρος, προερχόμενος ἀπὸ τὴν Παπικὴ Ἐκκλησία συγκρούσθηκε μὲ αὐτά, διαμαρτυρόμενος . Στοὺς λόγους του μάλιστα ἐκθείαζε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιατί αὐτὴ μόνο κράτησε, ἔλεγε, τὴν ἀρχαία Παράδοση. Ἐν τούτοις, ἔφτιαξε μία δική του ὁμολογία, ἀποφεύγοντας νὰ γυρίσει στὴν ἀρχαία ρίζα.
Η Ὀρθοδοξος Ἐκκλησία, παρέμεινε ἀνόθευτη σύμφωνα μὲ τὰ ἀρχαῖα, ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων παραδεδομένα πρότυπα, παραμένοντας ὡς ἐκ τούτου, καὶ ἡ μόνη ἀληθινὴ ποῦ μπορεῖ νὰ προσφέρει σωτηρία!
4) Κατακρίνουν τὴν προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων,
Μιλούν γιὰ εἰδωλολατρία, ξύλα καὶ χρώματα, μὴ μπορώντας νὰ κατανοήσουν ὅτι προσκυνώντας ὁ πιστὸς τὶς εἰκόνες δὲν προσκυνᾶ ξύλα καὶ χρώματα οὔτε καὶ τὰ λατρεύει, ἀλλὰ ἡ τιμὴ του διαβαίνει στὸ πρόσωπο, πού ἡ εἰκόνα παριστάνει.
Ὅπως μία μάννα φιλώντας τὴν φωτογραφία τοῦ ξενιτεμένου παιδιοῦ της, φέρνει στὸ μυαλό της μὲ ἀγάπη τὸ πρόσωπό του, ἔτσι καὶ ἕνας Χριστιανὸς τιμᾶ τὴν κάθε ἅγια Εἰκόνα.
Εἰκόνες συναντᾶμε ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀρχαίους χρόνους τῶν Χριστιανικῶν διωγμῶν μέσα στὶς κατακόμβες, καὶ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτὲς θαυματουργοῦν μέχρι σήμερα.
Γνωστότερες θαυματουργὲς εἰκόνες εἶναι, ἡ Παναγία τῆς Τήνου, ἡ Παναγία 20φοίνισσα στὴν Μακεδονία, ἡ Παναγία ἡ Μαλεβὴ στὸν Ἅγιο Πέτρο ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολη (μὲ τὸ Ἅγιο Μύρο νὰ τρέχει, τρυπώντας τὸ τζάμι στὸ κέντρο, καὶ νὰ εὐωδιάζει ὁ τόπος, ἢ καὶ τὰ αὐτοκίνητα τῶν προσκυνητῶν ὅπως ἔρχονται, ἀπὸ δεκάδες χιλιόμετρα μακρυά.
Κι΄ ἀκόμη, πλαστικὲς μικρὲς εἰκονίτσες τῆς Παναγίας Μαλεβῆς, νὰ εὐωδιάζουν ἀποπνικτικὰ σὲ πιστοὺς στὸν Καναδᾶ, στὴν Αὐστραλία κλπ. καὶ νὰ τρέχουν μύρο, ὅπως γράφουν πιστοὶ ἄνθρωποι σὲ ἐπώνυμες ἀναφορές τους καὶ σὲ ἀρκετὰ γράμματά τους...
Οἱ Ἅγιες εἰκόνες, μὲ τὰ δεκάδες χρυσᾶ ἀφιερώματα ἐπάνω τους, πού ἀσφαλῶς δὲν δόθηκαν ἔτσι «τσάμπα», ἀλλὰ σὲ ἀνταπόδοση θαύματος, κρύβουνε πάντα τὴν μυστικὴ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας!
Γιατί ἐμεῖς, εἶναι ἀλήθεια κι΄ ἂς μὴ κρυβόμαστε, οὔτε τὸν πυρετό μας δὲν δίνουμε δωρεάν, ἐὰν δὲν πρόκειται κάτι νὰ πάρουμε...

5) Κατακρίνουν τὴν προσκύνηση καὶ τὴν τιμὴ τῶν Ἁγίων λειψάνων.
Ὅμως, τοὺς Ἅγιους αὐτοὺς ἀνθρώπους, καὶ μάλιστα τοὺς μάρτυρες, πού κάηκαν, γδάρθηκαν, τηγανίσθηκαν, ἢ καὶ ἀποκεφαλίσθηκαν, ἀρνούμενοι ὡς τὸ τέλος νὰ προδώσουν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν πίστη τους, αὐτοὺς πού ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τοὺς πιστοποιεῖ μέχρι σήμερα μὲ εὐωδία λειψάνων καὶ θαυμάτων θεραπείας, μποροῦμε ἐμεῖς νὰ τοὺς περιφρονοῦμε σὰν ἕνα τίποτα, θεωρώντας τους ἴσους μας;
Εἴμαστε ἐμεῖς στὰ ὕψη τους;
Κάναμε ἐμεῖς, γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν πίστη μας αὐτὰ ποῦ ἔκαναν ἐκεῖνοι;
Ἀσφαλῶς ὄχι!
Ἂς ἔχουμε τουλάχιστον τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὸ «γνώθι σ΄αὐτὸν» νὰ παραδεχθοῦμε τὰ «μεῖον» μας ...;

6) Ἀπορρίπτουν νηστεῖες, μνημόσυνα, καὶ ἀποστολικὲς παραδόσεις.
Κὰτ΄ ἀρχὰς ἡ νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ αἰτία ἐκπτώσεως τῶν πρώτων ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Παράδεισο, λόγω τῆς ἀνυπακοῆς τους!
Τὴν ἐντολὴ τῆς νηστείας,( καὶ μάλιστα τῆς σαρκικῆς νηστείας ), σὰν πράξη προπαρασκευῆς καὶ προετοιμασίας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ εἰσακουσθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν συναντᾶμε τακτικὰ στὴν Ἁγία Γραφή.
Ἐνδεικτικὰ τὴν βλέπουμε, στὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στὸ γεμάτο καπνοὺς καὶ βροντὲς ὅρος τοῦ Σινᾶ (Ἔξοδος 19,15), στὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, στὴν χειροτονία τῶν πρεσβυτέρων ( χειροτονήσαντες πρεσβυτέρους κὰτ΄ Ἐκκλησίαν, προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν... ), Πράξ. Ἀποστ.ΙΔ΄, 23,
στὸ " νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες αὐτοῖς τὰς χείρας " (Πράξ.Ἀποστ. ΙΓ΄, 3), κλπ.
Τὰ μνημόσυνα γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν πεθαμένων, ἀνήκουν στὴν ἀρχαία τάξη, τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Εἶναι μία τελευταία προσπάθεια παρακλήσεως πρὸς τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ πράξη ἀγάπης τῶν ζωντανῶν πρὸς τοὺς πεθαμένους, γιὰ νὰ τοὺς λυπηθεῖ ὁ Θεὸς καὶ νὰ τοὺς σώσει ἀπὸ ἁμαρτήματα πού ἐμποδίζουν τὴν σωτηρία τους, στὸν χῶρο ἐκεῖ πού βρίσκονται, ἀδυνατοῦντες προσωπικὰ πιά, νὰ πράξουν ὁ,τιδήποτε...
Στὸ Β΄ Μακαβαίων ἀναφέρεται " Ὑπὲρ νεκρῶν προσεύχεσθε " (12,44)
Η Ἱερὰ Παράδοση πού οἱ Προτεσταντικὲς ὁμολογίες ἀπορρίπτουν, (δεχόμενοι μόνο τὴν Ἁγία Γραφή), εἶναι ὀ ἄγραφος νόμος τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀκόμη καὶ τὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης μέχρις ὅτου καταγραφοῦν ἀπὸ τοὺς τέσσαρες Εὐαγγελιστὲς ἦσαν κι΄ αὐτὰ προφορικὴ Παράδοση.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει " Καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε " (Α΄Κορινθ.11,2), καὶ ἀλλοῦ γράφει,
" Ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἂς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δὶ΄ ἐπιστολῆς ἡμῶν " (Β΄Θεσαλον.2,15).

7 ) Ἀρνοῦνται, τὴν Παρθενία, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀειπαρθενία,( μετὰ τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ), ἀλλὰ καὶ ἁγνότητα τῆς Θεοτόκου.
Θεωροῦν τὴν Παναγία μας, σὰν «μία καλὴ γυναίκα», πού ἔκανε ὅμως καὶ ἄλλα παιδιά,( ἐπειδὴ τὸ Εὐαγγέλιο ἀναφέρει ὡς ἀδελφούς τοῦ Κυρίου, τὰ παιδιὰ τοῦ χήρου Ἰωσήφ, ἀπὸ τὸν γάμο του πρίν.
Οἱ ἰσχυρισμοὶ ὅμως αὐτοὶ εἶναι ἀνυπόστατοι, γιατί ἡ Μαριὰμ ἀναφέρεται ρητὰ σὰν μνηστὴ τοῦ Ἰωσὴφ (Μάτθ.1,18 καὶ Λούκ.1,27. 2,5), καὶ παρθένος (Λούκ.1,27).
Βλέπουμε ἀκόμη τὸν σκανδαλισμὸ τοῦ Ἰωσὴφ σὰν ἀντελήφθη τὴν ἐγκυμοσύνη τῆς Μαριάμ, καὶ τὴν θέλησή του νὰ τὴν διώξει (μιὰ καὶ δὲν εἶχε μαζί της τέτοια σχέση), ὡς ὅτου πληροφορεῖται ἀπὸ τὸν ἄγγελο τὸν ὑπερφυσικὸ τρόπο συλλήψεως τοῦ Χριστοῦ (Μάτθ.1, 18-20).
Ὅμως, πέραν αὐτῶν, θὰ ἦταν ποτὲ δυνατόν, καὶ μὲ τὴν ἐλάχιστη ἀνθρώπινη λογική, ἕνα πρόσωπο πού καθαγιάσθηκε μὲ τὴν γέννηση τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Υἱοῦ τοῦ Μεγάλου Θεοῦ, θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ ψάχνει γιὰ γαμπρὸ γιὰ νὰ παντρευτεῖ κάποιον ἄνθρωπο, σὰν μία συνηθισμένη γυναικούλα τοῦ κόσμου, πού σήμερα ξέρουμε, ἢ τῆς γειτονιᾶς πού ζοῦμε;
Ἂς μὴ εἴμαστε ἀφελεῖς, ὁπωσδήποτε ὄχι!
Ἀκόμη καὶ στὴν ἀρχαία εἰδωλολατρικὴ ἐποχή, κάποια ξεχωριστὰ πρόσωπα διατηροῦσαν τὴν ἁγνότητά τους... καὶ ἐδῶ, στὴν ζωντανή μας θρησκεία, μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο μεγάλο θαῦμα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, θὰ παντρευόταν ἡ Παναγία μας;

8) Ἀρνοῦνται πέντε ἀπὸ τὰ ἑπτὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Προτεσταντικὲς ὁμολογίες, γενικά, ὅσα ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ δέχονται, τὰ δέχονται σὰν ἁπλές, κοσμικὲς τελετὲς συμβολικοῦ, καὶ ὄχι ἁγιαστικοῦ χαρακτήρα.
Δὲν δέχονται τὴν ἱερωσύνη, τὴν Ἐξομολόγηση, τὴν Ἁγία Κοινωνία, τὸ Χρίσμα καὶ τὴν ἐκ τούτου μετάδοση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τὸν Μοναχισμὸ κλπ , ξεχνώντας τὴν παράδοση χιλιάδων ἐτῶν, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο μὲ τοὺς χιλιάδες μοναχοὺς στὴν Αἴγυπτο, καθὼς καὶ ἄλλα πολλά, πού λόγω χώρου δὲν μποροῦμε ἐδῶ νὰ μεταφέρουμε.
Στὸ βιβλίο " Οἱ αἱρετικοὶ Προτεστάντες " τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας κ. Παντελεήμονος, γίνεται μία συστηματικὴ καταχώρηση δοξασιῶν καὶ θέσεων 450 περίπου Προτεσταντικῶν ὁμάδων πού ὑπάρχουν σήμερα, καὶ μία συστηματικὴ ἁγιογραφικὴ ἀναίρεση αὐτῶν τῶν δογματικῶν ἐκτροπῶν, βάσει τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς ἀρχαίας ἑρμηνείας τους.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ...

" Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ Ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" (Μάτθ.κὴ΄19).
Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα, μὲ ποιὸν τρόπο ἐβάπτιζαν οἱ Ἀπόστολοι, μιὰ καὶ τὰ Εὐαγγέλια δὲν τὸ διευκρινίζουν;
Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτό, μᾶς δίνει ἡ Ἱερὰ Παράδοση μέσα ἀπὸ τὰ συγγράμματα τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων καὶ μάλιστα μέσα ἀπὸ τὴν ἀδιάκοπη καὶ ἐπίσημη πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἕως σήμερα.
Ἡ Ἁγία Γραφὴ μιλάει ἐπίσης περὶ ἐπιθέσεως χειρῶν (χειροτονία ἱερέων), περὶ ἀλείψεως δὶ΄ἐλαίου (εὐχέλαιον-χρίσμα), κλπ.
Τίθεται ὅμως τό ἐρώτημα, πρακτικῶς, πῶς γίνονταν αὐτά; Καὶ ἂν ἡ Ἱερὰ Παράδοση μᾶς πληροφορεῖ συμπληρωματικῶς γὶ΄ αὐτά, σὲ τί ἀντιφάσκει μὲ τὴν Ἁγία Γραφή;
Ὅταν ἀπορρίπτεται ἡ Παράδοση ὡς «μύθευμα καὶ ἐντάλματα ἀνθρώπων», καὶ τὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἀνύπαρκτο, τὸ ἐρώτημα εἶναι ἀπὸ ποῦ ἔχουν οἱ Προτεσταντικὲς ὁμολογίες τὴν πληροφορία ὅτι αὐτὰ τὰ βιβλία ποῦ κρατᾶνε καὶ οἱ ἴδιοι στὰ χέρια τους, ὅτι εἶναι ἡ γνησία, ἀρχαία Καινὴ Διαθήκη;
Ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴν ἀρχαία Χριστιανικὴ Παράδοση, τὴν ὁποίαν...ἀρνοῦνται.
Καὶ ἀκόμη.
Ἀπὸ ποῦ παρέλαβαν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἐνῶ ἡ Ἁγία Γραφή, μιλάει μόνο γιὰ ἀργία Σαββάτου;
Ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοση!
Καὶ τέλος, σὲ ποιὸ μέρος τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀναφέρεται ὅτι τὰ βιβλία τῆς εἶναι 27 (πού καὶ οἱ ἴδιοι παραδέχονται.)
Πουθενά!
Τὸ ἀναφέρει ὅμως ἡ Ἱερὰ Παράδοση, τὴν ὁποία δυστυχῶς, (ἐπιλεκτικά), τὴν ἔχουνε καταργήσει ...;
Παραθέσαμε, αὐτὴ τὴν μικρὴ κατάθεση γιὰ τὶς Προτεσταντικὲς ὁμολογίες, μὲ τὴν ἐλπίδα προβληματισμοῦ καὶ ἀναθεωρήσεως κάποιων θέσεων, πού μποροῦν νὰ φανοῦν ἐπιζήμιες στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία μας ...;
ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ:
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/06/agioi_pantes1.jpg
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου