ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκον;

Εάν ο Ιησούς δεν ήτο ο Λυτρωτής που πέθανε για τις αμαρτίες μας, και αυτό ακριβώς η εξέλιξις κηρύσσει, τότε ο Χριστιανισμός είναι ένα τίποτα»


 Κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκον;

     Με ικανοποίησιν και χαράν όλοι οι αγαπώντες την Πατρίδα διαβάσαμε στον Τύπο τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες διαφόρων προσωπικοτήτων κατά του άθλιου βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ΄δημοτικού.
     Μέχρις εδώ εύ και καλώς και αξίζουν συγχαρητήρια στους αντιδράσαντας, οι οποίοι, δυστυχώς, ήσαν ολίγιστοι εν συγκρίσει προς τους σιγήσαντας και μη διαμαρτυρηθέντας. Όσον αφορά τα συλλυπητήρια, αυτά ανήκουν στους συγγραφείς του βιβλίου, το Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον και το Υπουργείο Παιδείας.
     Εξ αφορμής των ανωτέρω ευλόγως διερωτηθήκαμε: Το 1976, όταν άρχισε η καταστροφή της Εληνικής γλώσσης διά της εισαγωγής του μονοτονικού, διατί οι φωνές που αντέδρασαν ήσαν τόσο λίγες; Ασφαλώς πολλοί διέθεταν λόγον τον καιρόν εκείνον, αλλά εσίγησαν! Μερικοί κάτι είπαν, αλλά τόσο δειλά, που προκάλεσαν την θυμηδίαν της Επιτροπής, η οποία πραξικοπηματικώς επέβαλε ως γλώσσα του Σχολείου και του Κράτους κατασκεύασμα με το όνομα «Νεοελληνική»(1).
     Υπήρξαν βεβαίως και οι ελάχιστοι εκλεκτοί που διεμαρτυρήθησαν εντόνως, αλλά η φωνή τους επνίγη στο πέλαγος της γενικής αδιαφορίας. Συγχαρητήρια ανήκούν στον κ. Ιωάννη Κιτσαρά διά το υπέροχον έργον του: 
Το έγκλημα του αιώνος, Αθήναι 1985, σσ  552, το οποίον ξεσκεπάζει όλους και όλα που συνέβαλαν για την επιτυχίαν του εγκλήματος.

    

Το μέγιστο κρίμα ασφαλώς φέρουν οι θεράποντες της γλώσσης καθηγηταί και ιδρύματα, οι οποίοι απράκτησαν προκλητικώτατα στο ανοσιούργημα της αλλαγής, που ωδήγησε στην σημερινή «αντιπαιδεία και αγλωσσία»(2). Είναι τελείως αδικαιολόγητοι, διότι είχον πρόσφατο παράδειγμα προς μίμησιν τους Γάλλους συναδέλφους τους και μαθητάς, οι οποίοι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 γέμισαν τους δρόμους του Παρισιού, διαμαρτυρόμενοι, διότι η Κυβέρνησις τους απεφάσισε την μη χρήσιν της περισπωμένης! Το αποτέλεσμα ήτο να αποσυρθή το Νομοσχέδιον!...
     Μερικοί μάλιστα από τους διαμαρτυρηθέντας προσφάτως διά το βιβλίον της Ιστορίας ήσαν ώριμοι επιστήμονες το 1976. Το μέγεθος της τότε αδιαφορίας δυνάμεθα να το υπολογίσωμε από την σημερινή στάσι τους έναντι του μονοτονικού. Αντί να διαμαρτυρηθούν, έστω και καθυστερημένα, εκδίδουν Λεξικά, ακριβώς προς υπεράσπισιν και διαιώνισιν της επαράτου αλλαγής! (Βλ. π.χ. Λεξικόν Γ. Μπαμπινιώτη κ.ά.). Αλλά καιρός να πάμε τώρα σ' ένα άλλο τραγικό ερώτημα που απευθύνεται στους αντιδράσαντας διά το βιβλίον της Ιστορίας, αλλά και προς όλους τους συναδέλφους τους και διανοουμένους και κυρίως στα πνευματικά Ιδρύματα της χώρας.
     Ως γνωστόν, από το 1981 στα βιβλία Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου διδάσκεται 
η Θεωρία της Εξελίξεως. Η θεωρία που θέλει τον άνθρωπο και τον πίθηκον να έχουν κοινόν  πρόγονον, κάποιον «προπίθηκον». Έτσι παρουσιάζουν την διδασκαλίαν της Αγίας Γραφής περί δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου υπό του Θεού ως ... καθαρό παραμύθι, αφού ΟΛΑ τα όντα προήλθαν από ένα πρωτοοργανισμόν!
     Γράφουν: « Τις τελευταίες όμως δεκαετίες τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί, καθώς και η έρευνα σε άλλες περιοχές της Βιολογίας, ιδιαίτερα μάλιστα στη Μοριακή Βιολογία, δεν γεννούν καμμία αμφιβολία ότι ο άνθρωπος, όπως και κάθε άλλος οργανισμός του πλανήτη, είναι προιόν εξέλιξης (3). Όλα έχουν προέλθει από έναν πρωτοοργανισμό»(4).
     Καίτοι 150 Έλληνες Καθηγηταί Πανεπιστημίου διεμαρτυρήθησαν διά το ανωτέρω βιβλίον στην Καθημερινή (11.4.85), το Υπουργείον Παιδείας «ουκ ηβουλήθη συνιέναι».
Ευτυχώς όμως που υπάρχει και η διεθνής κριτική της θεωρίας αυτής, η οποία κονιορτοποιεί κυριολεκτικώς τα ανωτέρω «επιχειρήματα» των εγχειριδίων της Βιολογίας, οι συγγραφείς των οποίων ζουν στον δικό τους κόσμο, καθώς και οι πάτρωνές τους (5).
     Όταν, λοιπόν, το παιδί, με τέτοιες θεωρίες χάση την πίστη του σε Θεόν προσωπικόν και προνοητήν, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή, τι θα τον ωφελήση να μάθη ότι ο Μ. Αλέξανδρος ήτο Μακεδών και ότι οι Τούρκοι ενήργησαν την γενοκτονίαν των Ποντίων;
     Γιατί ν' αγωνίζεται για την πατρίδα και τα ιδανικά της Φυλής, όταν χωρίς Θεόν «όλα επιτρέπονται» και αφού 
εδώ όλα τελειώνουν; «Φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν» (Α΄Κορ. 15, 32).
    
Τι είναι όμως αυτή η θεωρία της Εξελίξεως, που τόσον αγαπούν όσοι δεν πιστεύουν στον Θεόν;
     Κατ' αρχάς είναι μία θεωρία και μόνον, χωρίς να έχη καμμία σχέση με την επιστήμη, που στηρίζεται στο πείραμα και την παρατήρησιν.
     Γι' αυτό πολύ δικαίως ο επιστήμων και απολογητής κ. Απ. Φράγκος θα γράψη:
     «Εκείνοι πάντως που επικαλούνται την επιστήμη για να υποστηρίζουν υλιστικές θεωρίες και απόψεις πάνω σε θέματα δημιουργίας του κόσμου και της ζωής, εξαπατούν τον σύγχρονο άνθρωπο, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, διότι επιστημονική γνώσι πάνω στα θέματα αυτά δεν μπορεί να υπάρξη, οσοδήποτε κι αν προοδεύση στο μέλλον η επιστήμη, αφού ούτε παρατηρήσεις, ούτε πειράματα μπορούν να γίνουν»(6).
     Που είναι οι αποδείξεις των εξελικτικών, ότι η ζωή προέκυψε από την νεκρή ύλην; Ο Dr. Jastrow, ιδρυτής και πρώην διευθυντής Διαστημικών σπουδών της NASA γράφει:
     «Σύμφωνα με την Ιστορία αυτή (της εξελίξεως) κάθε δένδρο, κάθε φύλλο χλόης, κάθε δημιούργημα στη θάλασσα και στην ξηρά εξελίχθηκε από ένα πατρικό κλωνάρι μοριακής ύλης παρασυρόμενο νωχελικά μέσα σε μια ζεστή λιμνούλα. Ποια συγκεκριμένη ένδειξι υποστηρίζει την αξιοσημείωτη αυτή θεωρία για την προέλευσι της ζωής; 
Δεν υπάρχει καμμία»(7)!
   
  Ο δε διάσημος εξελικτικός του Πανεπιστημίου του Χάβαρντ Dr. G. Simpson σχολιάζει ότι τυχαία γένεσις της ζωής «δεν συμβαίνει σε καμμιά γνωστή περίπτωση»(8),επαναλαμβάνων το αξίωμα του μεγάλου Παστέρ.
     Το θλιβερό είναι ότι την θεωρία αυτή έσπευσαν να την ασπασθούν οι μεγαλύτεροι εχθροί του Χριστιανισμού, ο καθένας για τον σκοπόν του και προς στηριγμόν της δικής του ιδεολογίας. Γι' αυτό ο πνευματώδης Μπέρναρντ Σώ θα γράψη.
     «Ο Δαρβίνος είχε την τύχη να ικανοποιήσει καθένα που ήθελε να εξυπηρετήσει τον ιδιοτελή του σκοπό»(9).
     Στο στρατό των εξελικτικών, όπως λέγονται, υπάρχει κάθε καρυδιάς καρύδι, με πρωταγωνιστάς τους αθέους και αρνητάς του Ιησού και καταλαβαίνουμε το γιατί.
     Εάν η ζωή ενεφανίσθη τυχαίως, τότε δεν υπάρχει ψυχή και Θεός και άρα ούτε αμαρτία. Συνεπώς επιτρέπονται όλα, αφού κατά την εξέλιξιν, η ζωή ανήκει στον ισχυρότερον.
     Έτσι η εξέλιξις αντικαθιστά και την θρησκείαν, αφού διεκδικεί την μοναδικήν ερμηνείαν της ζωής, του κόσμου και του ανθρώπου.
     Τα ισχυρά και βαθύτερα 
θρησκευτικά θεμέλια της εξελίξεως εκτίθενται προσφάτως υπό του Bozarth:
     «Ο Χριστιανισμός επολέμησε και συνεχίζει να πολεμά και θα πολεμά την εξέλιξιν, διότι η εξέλιξις καταστρέφει ολοσχερώς και τελείως τον ακριβή λόγον της επί γης ζωής του Ιησού...
     Καταστρέφει τα περί Αδάμ και Εύας και της προπατορικής αμαρτίας, υπό τα ερείπια των οποίων κείνται τα άθλια λείψανα του Υιού του Θεού.

     Εάν ο Ιησούς δεν ήτο ο Λυτρωτής που πέθανε για τις αμαρτίες μας, και αυτό ακριβώς η εξέλιξις κηρύσσει, τότε ο Χριστιανισμός είναι ένα τίποτα»
(10).
 
   Οι πρώτοι οπαδοί του Δαρβίνου με κορυφαίον τον J. Huxley είχαν δηλώσει θριαμβικά, ότι μπορεί να δημιουργηθή νέα θρησκεία, βασισμένη ακριβώς σστην εξέλιξη.
     «Το εξελικτικόν όραμα μας δίνει την δυνατότητα να διακρίνωμε, καίτοι ατελώς, τα χαρακτηριστικά 
της νέας θρησκείας, η οποία είμεθα σίγουροι θα εμφανισθή για να υπηρετήση τις ανάγκες της ερχομένης εποχής»(11)
     Θα δηλώση, επίσης, ομού με τον Bronowski: «Η θρησκεία είναι βασικώς μία στάσις απέναντι του συνόλου κόσμου. Έτσι η εξέλιξις παραδείγματος χάριν, δυνατόν να αποδειχθή μία αρχή τόσο ισχυρά στο να συντονίζη τα πιστεύω και τις ελπίδες του ανθρώπου, όπως ο Θεός (το έκανε) στο παρελθόν»(12)!
     Συνοψίζων τας ανωτέρω θέσεις ο γνωστός εξελικτικός και καθολικός «ιερεύς» Teilhard de Chardin, θα γράψη: «Η εξέλιξις είναι ένα γενικό αξίωμα εις το οποίον όλες οι θεωρίες, όλες οι υποθέσεις, όλα τα συστήματα οφείλουν του λοιπού να προσκυνήσουν, προκειμένου να είναι λογικά και αληθή.
Η εξέλιξις είναι ένα φως που φωτίζει όλα τα γεγονότα, μια τροχιά την οποία όλες οι γραμμές, σκέψεις πρέπει να ακολουθήσουν, αυτό ακριβώς είναι η εξέλιξις»(13).
     Δυστυχώς, ως αποδεικνύεται σαφέστατα, αυτό το αξίωμα του αθέου Chardin ακολουθεί,η σύγχρονος Ελληνική παιδεία, 
παρασύρουσα στο χάος την νεολαία μας.
Εδώ πρέπει να τονισθή ότι ούτε ο Δαρβίνος δεν είχε αρνηθή την ύπαρξιν του Θεού στο θέμα της Δημιουργίας, αφού έγραφε:
 
    «Οι πράξεις της γένεσης, τόσο του είδους όσο και του ατόμου, είναι τέτοιες, ώστε να μη μπορούμε να τις δεχτούμε, ότι είναι αποτέλεσμα τυφλής τύχης... Όλα τα μεγάλα πνεύματα απαντούν καταφατικά για την ύπαρξη του Θεού»(14)
     Στο σημείο αυτό ο Δαρβίνος συμφωνεί με τον Νεύτωνα και την ωραία ομολογία του:
     «Είναι τυφλός και μωρός αυτός που δεν βλέπει και δεν ομολογεί ότι η αρίστη και σοφωτάτη διάταξη των όντων οφείλεται εις την παντοδυναμία και πανσοφία του απείρου Δημιουργού»(15)
Ακόμη και ο Βολταίρος αναγκάστηκε να γράψη, παρατηρώντας την Δημιουργίαν.
     «Ο κόσμος αυτός με φέρνει σε αμηχανία, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ, πως αυτό το ρολόι (το Σύμπαν), δουλεύει χωρίς ωρολογοποιό»(16).
     Όταν δε εσχάτως ο Αϊνστάϊν ρωτήθηκε για τους νόμους που διέπουν την διάδοσιν του φωτός, είπε: «...επειδή ότι πιστεύαμε μέχρι χθές, αν δεν ανατραπεί αύριο, θα αναθεωρηθεί οπωσδήποτε, σας λέω ότι το φως ταξιδεύει απλά και μόνο, 
διά της δυνάμεως του Θεού»(17).
     Ο ίδιος θα δηλώσει αργότερα: 
«Όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο...δεν έπαιζε ζάρια», απαξιώνοντας συγχρόνως κατ' αυτόν τον τρόπον συλλήβδην την «καθαρή τύχη»του Μονό και ΟΛΕΣ μαζί τις θεωρίες της εξελίξεως (18).
  
   Ακόμη και ο φανατικός οπαδός της εξέλιξης Thomas Huxley θα ομολογήση σε στιγμές νηφαλιότητος.
     «
Η δημιουργία, στη συνήθη έννοια της λέξης, είναι τέλεια κατανοητή. Δεν ευρίσκω καμμιά δυσκολία να καταλάβω ότι, κάποτε το σύμπαν δεν υπήρχε και ότι έγινε σε έξη ημέρες ( ή ακόμη, αν το προτιμάτε, σε μια στιγμή) επειδή έτσι θέλησε κάποιο όν που προϋπήρχε.
     Μετά από αυτά, επί του παρόντος, τα λεγόμενα a priori, επιχειρήματα κατά της υπάρξεως Θεού και σε περίπτωση που υπάρχει Θεός, κατά της δυνατότητάς Του να προβή σε πράξεις δημιουργίας, μου φαίνονται ότι 
στερούνται κάθε λογικής βάσης» (19).
     Και για να αναφερθούμε σε νεώτερους πολέμιους της εξελίξεως παραθέτομεν τα κατωτέρω χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
- «Οι κοσμικοί μύθοι της εξελίξεως είχαν ένα καταστρεπτικό αποτέλεσμα στην επιστημονική έρευνα, οδηγώντας στην διαστροφή, σε άχρηστη αμφισβήτησι, και στην ολική κακή χρήσι της επιστήμης».
- «Ο εξελικτικισμός είναι ένα ωραίο παραμύθι για νεαρούς. Η θεωρία αυτή δεν βοήθησε σε τίποτε την πρόοδο της επιστήμης. Είναι άχρηστη».
- «Οι επιστήμονες που πρόκειται να διδάσκουν, ότι η εξέλιξις είναι ένα γεγονός της ζωής, είναι πολύ αντιανθρωπισταί και η ιστορία που λένε είναι η μεγαλύτερη απάτη μέχρι τώρα. Στην εξήγησι της εξελίξεως δεν έχουμε ούτε ένα γιώτα γεγονότος».
- «Είμαι προσωπικά πεπεισμένος, ότι η θεωρία της εξέλίξεως, ειδικώτερα η επέκτασι στην οποία εφαρμόστηκε, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστεία στην ιστορία των βιβλίων του μέλλοντος. Οι θα θαυμάζουν το ότι μια τόσο σδύνατη και αμφίβολη υπόθεσις μπορούσε να γίνη αποδεκτή με την απίστευτη ευπιστία που έχει».(20).
      Τον Νοέμβριο του 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε δημοσκόπηση από τον μεγάλο Ραδιοφ. Σταθμόν CBS διά το θέμα της εξελίξεως, με τα ακόλουθα αποτελέσματα.

      55% εδέχθησαν ότι ο Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπο στην παρούσα μορφή του, ενώ 87% απέρριψαν την εξέλιξιν !
(21)
     Γι' αυτό άς το μάθουν και οι πάντοτε καθυστερημένοι άθεοι της νεοελληνικής κουλτούρας, ότι: «
ο Δαρβινισμός είναι πια ξεπερασμένος επιστημονικά. Έχει πεθάνει από χρόνια, όπως έγραψε ο διάσημος επιστήμων Χάνς Ντρίς (Driesch), μαθητής του Χαίκελ»(22).
     Το 1980 έγινε στο Σικάγο ένα επιστημονικό διεθνές Συνέδριο με γενικό θέμα την «Μακροεξέλιξη».
     Στο Συνέδριο αυτό είχαν πάρει μέρος γεωλόγοι, παλαιοντολόγοι, οικολόγοι, γενετιστές και εμβρυολόγοι παγκοσμίου κύρους.
   
  Το συμπέρασμά του το εδημοσίευσαν οι Sunday Times (8.3.81) υπό τον εξής τίτλον:     «Ένα ιστορικό Συνέδριο στο Σικάγο, αμφισβητεί την πενηντάχρονη κυριαρχία της σύγχρονης Συνθετικής θεωρίας της εξελίξεως»(23).
     Και για να πάμε στα πιο νεώτερα, παραθέτομεν την άποψιν του ιατρού και καθηγητού του Πανεπ. Αθηνών κ. Αθ. Αβραμίδη, αναφορικώς προς το DNA του ανθρώπου και την σχέσιν αυτού προς την εξέλιξιν.
     «Όπως έχει διαπιστωθεί, το DNA όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώματος ή τόπου κατοικίας στη Γή, είναι πανομοιότυπο κατά 99,9%. Δεν μπορεί επομένως να υποστηριχθεί και καμμία γονιδιακή υπεροχή ενός ανθρώπου έναντι κάποιου άλλου, οπουδήποτε στη Γή, για τη στήριξη φυλετικών διακρίσεων, κοινωνικών ή άλλων, βάσει γονιδιακών διαφορών.
     Προφανώς διότι, όλοι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν ίδιοι, εξ' ενός ανθρώπου προερχόμενοι, του οποίου κληρονομούν απαρεγκλίτως τις αρχικές βασικές καταβολές.
     Και επιβεβαιώνεται επιστημονικώς, ύστερα από 2000 χρόνια, εκείνο το οποίο είπε ο Απόστολος Παύλος στον Άρειο Πάγο: 
«...εξ' ενός αίματος παν έθνος άνθρώπων...»(Πραξ. Απ. 17,26). Δηλαδή: Χωρίς να μεταβάλλεται ο κληρονομικός κώδικας, ούτε με την «επιλογή του ισχυρότερου» του Δαρβίνου, ούτε με την «προσαρμογή» του Λαμάρκ, ούτε με τις «μεταλλάξεις» του Ντε Βρίς, ούτε με την «καθαρή τύχη» του Μονό - των διαφόρων δηλαδή θεωριών της Εξελίξεως.
     Είναι επομένως δικαιολογημένη και διά της μεθόδου του αποκλεισμού των άλλων ερμηνειών,η θέσι ότι, ο γενετικός κώδικας του ανθρώπου 
είναι υπέρ της απόψεως υπάρξεως Σοφού Δημιουργού» (24)!
     Τα ανωτέρω συμφωνούν με τα συμπεράσματα του Francis Crik - Νόμπελ για το DNA - ο οποίος καίτοι άθεος ομολογεί τα εξής:
     «Υπάρχει κάποια 
ανωτέρα δύναμη που κατευθύνει την ζωή και την συμπεριφορά των ζωϊκών συστημάτων και που δεν μπορεί να εξηγηθή με τις επιστημονικές δοξασίες μας»(25).
     Ο ημέτερος Γιάννης Κωστώφ συνέγραψε ωραία μελέτη κατά της εξελίξεως, της οποίας ο τίτλος είναι πολύ επιτυχής: 
«Συμβολή στην τελετή λήξεως της θεωρίας της εξελίξεως», με τον χαρακτηριστικόν υπότιτλον: - Ή πως οι εξελικτικοί ελίσσονται για να πείσουν ότι τα είδη εξελίσσονται- Αθήναι 1988, σσ. 306.
   
  Το αυτό έπραξε ενωρίτερον ο γνωστός θεολόγος Νικ. Βασιλειάδης, το βιβλίον του οποίου κυκλοφορεί ήδη σε έβδομη έκδοσιν.
     Δυστυχώς όμως το Υπ. Παιδείας δεν απασχολείται με τέτοιες εργασίες, το δε Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον, ως αποδεικνύεται, το διακονούν άνθρωποι που αδιαφορούν για την αλήθειαν, την Ελλάδα και την νεολαίαν της με συνοδοιπόρους δυστυχώς την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών!
Προσπαθούν πάση θυσία να ανατρέψουν εκ θεμελίων κάθε πίστιν εις Θεόν και Πατρίδα!
      Πολύ σωστά ο Απ. Φράγκος θα γράψη: «Η μονομερής και κατά τρόπον αναγκαστικό και πιεστικό, όπως γίνεται με τα σχολικά βιβλία ή την διδασκαλία στα σχολεία, μεταδοσι προσωπικών μεταφυσικών δοξασιών των εκάστοτε συγγραφέων ή διδασκόντων, είναι όχι μόνο απαράδεκτη για επιστήμονες που σέβονται τον εαυτό τους, την επιστήμη και την αλήθεια, αλλά και αυτόχρημα - άς επιτραπή η βαρειά έκφρασις - καπηλευτική του ονόματος της επιστήμης,και όχι αντικειμενική πληροφόρησι. Ο κάθε επιστήμων ή συγγραφεύς έχει την δυνατότητα, σε άλλα βήματα και χώρους, που βρίσκονται έξω από το σχολείο, να διαδίδη τις προσωπικές του δοξασίες, αλλιώς η προπαγάνδα ιδεών και αντιλήψεών του με πιεστικά μέτρα στα σχολεία της χώρας είναι ταυτόχρονα καιεπαίσχυντη δειλία»(26).
  
   Μετά από όλα τα προαναφερθέντα, αν ήθελε κάποιος να οδηγηθή σ' ένα συμπέρασμα, πολύ εύκολα θα κατέληγε στο ότι όλα όσα ειπώθηκαν από το Δαρβίνο και συντηρήθηκαν με διαφόρους τρόπους από τους Νεοδαρβινιστάς είναι ένα σύνολο εσκεμμένων λαθών, επιστημονικών παραβιάσεων και απόκρυψης στοιχείων.
     Πρωτίστως σ' όλους αυτούς ενυπάρχει (φανερά ή αδιόρατα) η πεποίθηση ότι ο Θεός - Δημιουργός δεν υπάρχει και γίνεται φανερή η επιδίωξη πως στο βωμό αυτής της θέσης πρέπει να θυσιαστούν τα πάντα, ακόμη και η επιστήμη, την οποίαν επαγγέλονται ότι υπηρετούν»(27).
     Και καταλήγομεν με την γνώμην του συγχρόνου κορυφαίου αντιεξελικτικού επιστήμονος D. Gish: «Η άρνηση εκείνων, που αποτελούν το κατεστημένο στους επιστημονικούς κύκλους, να παραδεχθούν ότι μπορεί η δημιουργία να είναι η εναλλακτική λύση της εξέλιξης, κατά πρώτο και κύριο λόγο 
βασίζεται στην εμμονή τους σε μία καθαρά αθεϊστική, ματεριαλιστική και μηχανιστική εξήγηση της προέλευσης της ζωής, με παράλληλο αποκλεισμό κάθε εξήγησης που βασίζεται στην πίστη σε ύπαρξη Θεού...
     
Μετά από πολλά χρόνια εντατικής μελέτης του προβλήματος της προέλευσης της ζωής από βιβλικής και επιστημονικής απόψεως, είμαι πεπεισμένος, ότι τα γεγονότα της επιστήμης διακηρύττουν ότι η ειδική δημιουργία είναι η μόνη λογική εξήγηση της προέλευσης της ζωής.
   
  Το «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός...» είναι σήμερα η πιο επίκαιρη (up-to-date) διακήρυξη, που μπορεί να κάνη κανείς για την προέλευση της ζωής» (28).
     Τελειώνοντας ερωτώμεν: Ποίο βιβλίο βλάπτει τους μαθητάς, η Ιστορία της έκτης Δημοτικού ή το άθεο κήρυγμα της Βιολογίας; Ασφαλώς και τα δύο, αλλά το δεύτερο δεν βλάπτει απλώς, αλλά 
φονεύει κυριολεκτικώς τις ψυχές των νεαρών μαθητών, τις οποίες οδηγεί «επιστημονικώς» στο μονοπάτι της αθεϊας και του μηδέν!
     Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, από τους γονείς μέχρι την Ακαδημία και την Εκκλησίαν, κυρίως αυτήν, απλώνεται η ευθύνη για τις άθεες Μασονομαρξιστικές θέσεις του συστήματος της Παιδείας μας. Πρέπει να τεθή οπωσδήποτε ένα τέρμα σ' αυτόν τον κατήφορο, και αυτό θα γίνη μόνον όταν τεθή προηγουμένως ένα άλλο τέρμα στην ένοχον σιωπήν των υπευθύνων...

Ι.Θ.Α.Ιούλιος 2007. 1. Ιωαν. Κιτσαρά, Το έγκλημα του αιώνος, Αθήνι 1985, σ.476.
 2. Αύτ.σ. 17.
 3. Βιολογία Γ΄Λυκείου, σ. 143,146. Αθήναι 2003(2).
 4. Βιολογία Α΄Λυκείου, διαφόρων εκδόσεων.
 5. Σύγχρονα έργα κατά της εξελίξεως που δεν μνημονεύονται στις σημειώσεις:                                              W. Griswell, Το μεγάλο ψέμα, Αθήνα 1983(2), σσ.142.
  J. Sarfati, Refuting Evolution, USA 2005(18), pp. 140, Vol 2, USA 2005(4), pp. 235.
  h.& J. Morris, The modern creation trilogy, USA 1997. Τόμοι Ι, σσ. 228, τομ. ΙΙ, σσ. 243, τομ. ΙΙΙ, σ. 203.
  J. Sarfati, Refuting Compromise, USA 2004, pp.411.
  M. Denton, Evolution, a theory in crisis, USA 1985, pp. 368.
  Ph. Johnson, Darwin on trial, USA 1993, pp. 220.
  Uncommon Dissent, ed. By W. Dembski, USA 2004, pp. 366.
  C. Cavarnos, Biological Evolutionism, USA 1997(2), pp. 93.
    6. Απ. Φράγκου, Από τον πίθηκο; Αθήναι 1985, σ. 242.
    7. Απ. Φράγκου, Η συνωμοσία της σιωπής, Αθήναι 1993, σ. 51.
    8. Αύτοθι.
    9. Ν. Βασιλειάδη, Ο Δαρβίνος και η θεωρία της εξελίξεως,Αθήναι
    1995(7), σ.119.
    10. Duane Gish, Greation Scientists Answer their critics, USA1993
    p. 30.
    11. Αύτοθι, σ. 31
    12. Αύτοθι.
    13. Αυτ. σ. 28.
    14. Τ. Κιλίφη, Το σύμπαν και η θεωρία της εξελίξεως, Αθήναι
    1985, σ.98
    15. Αύτ. σ. 117.
    16. Αύτ. σ. 99.
    17. Αύτ. σ. 100
    18. Αθ. Αραμίδη, Η προέλευση του κόσμου και της ζωής και οι
    Θεωρίες της εξελίξεως, Αθήναι 2006, σ. 65, 66. Πρβλ. Ian Stewart's.
     19. D. Gish, Εξέλιξη; Τα απολιθώματα λένε όχι, Πρέβεζα 1985, σ. 194.
     20. Απ. Φράγκου, μν. έργ. σ. 109.
     21. The faithful steward, Boston 2006, No 25, p.7.
     22. Tιμ. Κιλίφη, μν.έργ.σ. 97.
     23. Νικ. Βασιλειάδη, μν.έργ.σ. 135.
     24. Αθ. Αβραμίδη, μν.έργ.σ. 60.
     25. Νικ. Βασιλειάδη,μν.έργ.σ. 147.
     26. Απ. Φράγκου, Από τον πίθηκο, Αθήναι 1985,σ. 245-6.
     27. Βας. Πολίτη, Εξέλιξη ή Δημιουργία, Αθήναι 2004,σ. 62.
     28. D. Gish, Εξέλιξη; σ. 195.

Αναδημοσίευσις από την έκδοσι της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Πάρου. (π. Θεοδώρητος). «Ορθόδοξος Κυψέλη».
 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ  http://www.impantokratoros.gr/EA1CE183.el.aspx 

http://www.egolpion.com/8474FA39.el.aspx
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου